Udział dróg migracji wybranych metali w intoksykacji kości osób zamieszkujących region Górnego Śląska
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Toxicology, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia
 
2
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health
 
3
Department of Traumatic Surgery, Municipal Hospital
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Brodziak-Dopierała   

Department of Toxicology, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:275-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy była analiza zawartości kadmu, manganu, chromu, ołowiu, cynku i miedzi w tkance kostnej osób zamieszkujących miasta na terenie Górnego Śląska (Bytom, Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Święto-chłowice). Określono również ponadto zależność między zawartością wybranych metali w środowisku i w tkance kostnej.

Materiał i metody:
Materiał pobierano w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. W grupie badanej poddano analizie 53 głowy kości udowej, w tym 43 od kobiet i 10 od mężczyzn. Próbki tkanki kostnej zostały pobrane w trakcie endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Badane tkanki pozyskiwane były śródoperacyjnie w trakcie zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Zawartość kadmu, manganu, chromu, ołowiu, cynku i miedzi oznaczano za pomocą metody atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej za pomocą aparatu Pye Unicam SP-9.

Wyniki:
Średnia zawartość pierwiastków w tkankach głowy kości udowej przedstawiała się następująco: Cd 0,16 < Ni 0,85 < Mn 0,87 < Cu 3,77 < Cr 5,37 < Zn 82,42 (µg/g).

Wnioski:
Intoksykacja kości metalami z pyłu zawieszonego oraz pyłu wyemitowanego z gleby do powietrza dotyczy głównie mieszkańców Katowic. Porównując te informacje z uzyskanymi wynikami potwierdza się największą zawartość takich metali, jak kadm, miedź, chrom, w tkance kostnej mieszkańców tego miasta.

 
REFERENCJE (32)
1.
Kabata-Pendias A., Mukherjee A.B. Trace elements from soil to human. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg 2007.
 
2.
Kabata-Pendias A., Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.
 
3.
Brodziak-Dopierała B., Kwapuliński J., Kusz D., Gajda Z., Sobczyk K. Interactions between concentrations of chemical elements in human femoral heads. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2009; 57(1): 203–210.
 
4.
Kuo H.W., Kuo S.M., Chou C.H., Lee T.C. Determination of 14 elements in Taiwanese bones. Sci. Total Environ. 2000; 255(1–3): 45–54.
 
5.
Kwapuliński J., Brodziak-Dopierała B., Kowol J., Paukszto A., Bogunia M., Nogaj E., Rochel R. Anomalies in interactions of selected metals in the femur heads of people living within their permanent emission. Fres. Environ. Bull. 2009; 18(7): 1075–1079.
 
6.
Nordberg G.F., Fowler B.A., Nordberg M., Friberg L.T. Handbook on the toxicology of metals. Elsevier. London 2008.
 
7.
Baranowska-Dutkiewicz B., Różańska R., Dutkiewicz T. Occupational and environmental exposure to nickel in Poland. Pol. J. Occup. Med. Environ. Health 1992; 5(4): 335–343.
 
8.
Baranowska I., Czernicki K., Aleksandrowicz R. The analysis of lead, cadmium, zinc, copper and nickel content in human bones from the Upper Silesian industrial district. Sci. Total Environ. 1995; 159: 155–162.
 
9.
Robson M. Methodologies for assessing exposures to metals: human host factors. Ecotoxicol. Environ. Safe 2003; 56(1): 104–109.
 
10.
Vidaud C., Bourgeois D., Meyer D. Bone as target organ for metals: The case of f-elements. Chem. Res. Toxicol. 2012; 25: 1161–1175.
 
11.
Mari M., Nadal M., Schuhmacher M., Barbería E., García F., Domingo J.L. Human exposure to metals: levels in autopsy tissues of individuals living near a hazardous waste incinerator. Biol. Trace Elem. Res. 2014; 159(1–3): 15–21.
 
12.
Pemmer B., Roschger A., Wastl A., Hofstaetter J.G., Wobrauschek P., Simon R., Thaler H.W., Roschger P., Klaushofer K., Streli C. Spatial distribution of the trace elements zinc, strontium and lead in human bone tissue. Bone. 2013; 57(1): 184–193.
 
13.
Bocio A., Nadal M., Garcia F., Domingo J. Monitoring metals in the population living in the vicinity of a hazardous waste incinerator: concentrations in autopsy tissues. Biol. Trace Elem. Res. 2005; 106: 41–50.
 
14.
Nawrot T., Geusens P., Nulens T.S., Nemery B. Occupational cadmium exposure and calcium excretion, bone density, and osteoporosis in men. J. Bone Miner. Res. 2010; 25(6): 1441–1445.
 
15.
Ronis M.J.J., Aronson J., Gao G.G., Hogue W., Skinner R.A., Badger T.M., Lumpkin C.K. Jr. Skeletal effects of developmental lead exposure in rats. Toxicol. Sci. 2001; 62: 321–329.
 
16.
Alfen T., Elinder C.G., Carlsson M.D., Grubb A., Hellström L., Persson B., Pettersson C., Spång G., Schütz A, Järup L. Low-level cadmium exposure and osteoporosis. J. Bone Miner. Res. 2000; 15(8): 1579–1586.
 
17.
Łanocha N., Kalisinska E., Kosik-Bogacka D.I., Budis H., Sokolowski S., Bohatyrewicz A., Lanocha A. The effect of environmental factors on concentration of trace elements in hip joint bones of patients after hip replacement surgery. Ann. Agric. Environ. Med. 2013; 20(3): 487–493.
 
18.
HELCOM. Heavy metal pollution to the Baltic Sea in 2004. HELCOM Baltic Sea Environment Proceedings 2007; 108: 33.
 
19.
Łanocha N., Kalisińska E., Kosik-Bogacka D., Budis H., Sokołowski S., Bohatyrewicz A. Comparison of concentrations of lead and cadmium in various parts of the femur head in patients after arthroplasty of the hip joint in Northwest Poland. Biomed. Environ. Sci. 2012; 25(5): 577–582.
 
20.
Głowniak B., Kwapuliński J., Buszman A. Migracja berylu do wód powierzchniowych. GWTS. 1978; 8: 232–234.
 
21.
Kwapuliński J., Fischer A., Wiechuła D. Udział dróg migracji niektórych metali w intoksykacji zębów osób palących i niepalących. Przeg. Lek. 2004; 61(10): 1140–1143.
 
22.
Banasik S., Danecki R., Holecki A., et al. Krajowy raport mozaikowy o stanie środowiska – województwo śląskie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice 2009.
 
23.
Lis J., Pasieczna A. Atlas geochemiczny Górnego Śląska. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 1995.
 
24.
Olchowik G., Widomska J., Tomaszewski M., Gospodarek M., Tomaszewska M., Jagiełło-Wójtowicz E. The influence of lead on the biomechanical properties of bone tissue in rats. Ann. Agric. Environ. Med. 2014; 21(2): 278–281.
 
25.
Tymczyna B., Tatara M.R., Krupski W., Tymczyna-Sobotka M., Łuszczewska-Sierakowska I., Bachanek T. Relationships between biochemical bone metabolism indices and morphometric, densitometric and mechanical properties of mandible in 6-month-old pigs. Ann. Agric. Environ. Med. 2012; 19(3): 535–539.
 
26.
Helliwell T.R., Kelly S.A., Walsh H.P.J., Klenerman L., Haines J., Clark R., Roberts N.B. Elemental analysis of femoral bone from patients with fractured neck of femur or osteoarthrosis. Bone 1996; 18(2): 151–157.
 
27.
Yoshinaga J., Suzuki T., Morita M., Hayakawa M. Trace elements in ribs of elderly people and elemental variation in the presence of chronic diseases. Sci. Total Environ. 1995; 162(2–3): 239–252.
 
28.
Zaichick S., Zaichick V., Karandashev V.K., Moskvina I.R. The effect of age and gender on 59 trace-element contents in human rib bone investigated by inductively coupled plasma mass spectrometry. Biol. Trace Elem. Res. 2011; 143(1): 41–57.
 
29.
Budis H., Kalisińska E., Lanocha N., Kosik-Bogacka D., Sokolowski S., Dobiecki K., Kolodziej L., Bohatyrewicz A. The concentration of manganese, iron, and strontium in hip joint bone obtained from patients undergoing hip replacement surgery. J. Trace Elem. Med. Biol. 2014; 28(1): 39–44.
 
30.
Zioła-Frankowska A., Kubaszewski Ł., Dąbrowski M., Kowalski A.., Rogala P., Strzyżewski W., Łabędź W., Uklejewski R., Novotny K., Kanicky V., Frankowski M. The Content of the 14 Metals in Cancellous and Cortical Bone of the Hip Joint Affected by Osteoarthritis. Biomed. Res. Int. 2015; 815648.
 
31.
Kubaszewski Ł., Zioła-Frankowska A., Frankowski M., Rogala P., Gasik Z., Kaczmarczyk J., Nowakowski A., Dabrowski M., Labedz W., Miękisiak G., Gasik R. Comparison of trace element concentration in bone and intervertebral disc tissue by atomic absorption spectrometry techniques. J. Orthop. Surg. Res. 2014; 9: 99.
 
32.
Garcia F., Ortega A., Domingo J.L., Corbella J. Accumulation of metals in autopsy tissues of subjects living in Tarragona county, Spain. J. Environ. Sci. Health. A Tox. Hazard Subst. Environ Eng. 2001; 36: 1767–1786.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top