Współczesne postępowanie w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem
 
Więcej
Ukryj
1
Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
 
2
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Autor do korespondencji
Matylda Kubiaczyk   

Spec. Szpital im. dra A. Sokołowskiego, ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych, tel. +48 781 779 112
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:1-8
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related macular degeneration – AMD) jest chorobą degeneracyjną plamki, prowadzącą do centralnego upośledzenia widzenia u osób powyżej 50 roku życia. Wczesne stadia AMD charakteryzują się wystąpieniem druzów i nieprawidłowości nabłonka barwnikowego w siatkówce. Późne stadia zwyrodnienia, postaci suchej i wysiękowej, to zanik geograficzny i neowaskularyzacja naczyniówkowa. Patogeneza choroby jest nadal nieznana ze względu na jej wieloczynnikowy mechanizm. Jako czynniki ryzyka wymienia się wiek, płeć, rasę, uwarunkowania genetyczne, ekspozycję na UV, choroby układu sercowo-naczyniowego, palenie papierosów, niedobór antyoksydantów. Leczenie przyczynowe nie jest znane. W odpowiednio dobranych przypadkach stosuje się fotokoagulację laserową, terapię fotodynamiczną, termoterapię przezźreniczną, iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF oraz metody chirurgiczne. Nowością w USA jest możliwość wszczepiania miniaturowgo teleskopu w celu poprawy widzenia w schyłkowej postaci zwyrodnienia plamki. W fazie badań klinicznych są preparaty do stosowania miejscowego oraz terapia z użyciem komórek macierzystych. W ostatnim dwudziestoleciu, obszerne badania doprowadziły do znaczącego postępu zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu AMD.
 
REFERENCJE (19)
1.
Nowak J.Z., Bienias W. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) etiopatogeneza i strategie terapeutyczne. Postępy Hig. Med. Dosw. 2007; 61: 83–94.
 
2.
McConnell V., Silvestri G. Age-related macular degeneration. Ulster Med. J. 2005; 74: 82–92.
 
3.
Figurska M. Postępy w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Okul. Dypl 2013; 3(5): 16–23.
 
4.
Rein D.B., Wittenborn J.S., Zhang X., Honeycutt A.A., Lesesne S.B., Saaddine J. Forecasting age-related macular degeneration through the year 2050: the potential impact of new treatments, Vision Health Cost-Effectiveness Study Group. Arch. Ophthalmol. 2009; 127: 533–540.
 
5.
Spivey B.E. The Challenge of Vision Loss: The Reed for Advocacy. World Ophtalmology Congress 2008, Hong Kong 2008, Advocacy Session.
 
6.
Wylęgała E., Teper S., Piłat J. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2011; 5, 9.
 
7.
Traboulsi E.I. The Challenges and suprises of studying the genetics of age-related macular degeneration. Am. J. Ophtalmol. 2005; 139: 908–911.
 
8.
Fryczkowski A.W. Zwyrodnienie plamki żółtej oka związane z wiekiem. Stud. Med. 2008; 10: 11–15.
 
9.
Soubrane G., Cruess A., Lotery A. Burden and Health Care Resource Utilization In Neovascular Age-Related Macular Degeneration Findings of a Multicountry Study. Arch. Ophthalmol. 2007; 125: 1249–1254.
 
10.
Stankiewicz A. Patogeneza zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – przewodnik diagnostyki i terapii. Wyd. Med. Termedia, Poznań 2010, s.7–15.
 
11.
Stankiewicz A., Figurska M. Postępy w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Przew. Lek. 2011; 1: 216–220.
 
12.
Schmidt-Erfurth U., Scholtzer-Schrehard U., Cursiefen C. et al. Influence of photodynamic therapy on expression of vascular endothelial growth factor(VEGF). Invest. Ophtalmol. 2003; 44: 4473–4480.
 
13.
National Eye Institute Prevalence of Blindness Data (http://www.nei.nih. gov/eyedata/pbd_tables.asp).
 
14.
CADTH, Canadian Agency for Drugs and Technologies In Health, CEDAC Final Recommendation on Reconsideration and Reasons for Recommendation, Ranibizumab (Lucentis), 2008.
 
15.
Baranowska M., Czaplicka E., Figurska M. i wsp. Wytyczne leczenia wysiękowej postaci AMD lekiem Lucentis (ranibizumab). Okulistyka, wydanie specjalne luty 2012.
 
16.
Vision Aware, Resources for Independent Living with Vision, FDA-Approved Implantable Miniature Telescope for End-Stage Age-Related Macular Degeneration, www.fda.gov.
 
17.
Visioncare’s implantable miniature telescope Proffesional use information, FDA-approved product labeling, http://www.centrasight.com/ pdf/ProfessionalUse2010.pdf. Accessed April 4, 2013.
 
18.
OT-551 Antioxidant Eye Drops to Treat Geographic Atrophy in Age-Related Macular Degeneration (August 2011) (http://clinicaltrials.gov/ct2/ show/NCT00306488?term=OT-551+Antioxidant&rank=1).
 
19.
Cyranowski D. Stem cells cruise to clinic. Nature 2013; 494: 413.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top