Bevacizumab w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem – porównanie subiektywnej oceny widzenia z obiektywnymi wynikami badań
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Ophthalmology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Private Ophthalmologic Surgery, Katowice, Poland
 
3
Clinical Department of Laryngology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Piotrowska-Seweryn
Clinical Department of Laryngology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, tel. +48 696 729 897, e-mail: agapio.fm@interia.pl
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:33-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Terapia anti-VEGF odgrywa niezwykle istotną rolę w medycynie, zwłaszcza w okulistyce. Polega na hamowaniu czynnika VEGF-A, który jest odpowiedzialny za angiogenezę w takich chorobach, jak wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age-related macular degeneration – AMD). Jednym z przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko VEGF jest bevacizumab (Avastin®; Genentech, Inc., South San Francisco, CA). Celem badania jest porównanie subiektywnej oceny widzenia z obiektywnymi wynikami badań u pacjentów poddanych terapii anty-VEGF z zastosowaniem Avastinu.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 57 pacjentów (37 kobiet 20 mężczyzn) z wysiękową postacią AMD, u których dokonano oceny ostrości wzorku do bliży i dali przed pierwszą dawką i miesiąc po trzeciej iniekcji doszklistkowej Avastinu. Dodatkowo przeprowadzono autorską ankietą oceniającą widzenie podczas wykonywania czynności życia codziennego.

Wyniki:
Analizując wyniki ostrości wzroku dla dali 29 pacjentów wykazało poprawę, 5 pogorszenie widzenia, a w 23 przypadkach ostrość wzroku nie uległa zmianie. Wykazano dodatnią korelację powyższych danych z wynikami subiektywnej oceny.

Wnioski:
1. Avastin stabilizuje proces chorobowy w wysiękowej postaci AMD, a u niektórych pacjentów obserwowana jest poprawa ostrości widzenia. 2. Istnieje dodatnia korelacja między obiektywnymi wynikami ostrości wzroku a subiektywną oceną widzenia u pacjentów poddanych terapii anty-VEGF z zastosowaniem Avastinu.

 
REFERENCJE (28)
1.
Stachura J., Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie. Tom I, PAU. Kraków 2008; 479.
 
2.
Banyś A., Bułaś L., Długosz E., Szulc-Musiał B., Jankowski A. Angiogeneza w chorobie nowotworowej. Farm. Pol. 2009; 65: 247–250.
 
3.
Lynch S.S., Cheng C.M. Bevacizumab for neovascular ocular diseases. Ann. Pharmacother. 2007; 41: 614–625.
 
4.
Van Meter M.E., Kim E.S. Bevacizumab: current updates in treatment. Curr. Opin. Oncol. 2010; 22: 586–591.
 
5.
Strickler J.H., Hurwitz H.I. Bevacizumab-Based Therapies in the First-Line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer. Oncologist 2012; 17: 513–524.
 
6.
Stevenson C.E., Nagahashi M., Ramachandran S., Yamada A., Bear H.D., Takabe K. Bevacizumab and breast cancer: what does the future hold? Future Oncol. 2012; 8: 403–414.
 
7.
Su Y., Yang W.B., Li S., Ye Z.J., Shi H.Z., Zhou Q. Effect of angiogenesis inhibitor bevacizumab on survival in patients with cancer: a meta-analysis of the published literature. PLoS One 2012; 7: e35629.
 
8.
Kim Y.C., Kim S.D., Kim K.S. A case of idiopathic central serous chorioretinopathy in a 12-year-old male treated with bevacizumab. Korean J. Ophthalmol. 2012; 26: 391–393.
 
9.
Aydin E. The efficacy of intravitreal bevacizumab for acute central serous chorioretinopathy. J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2013; 29: 10–13.
 
10.
Jamil A.Z., Rahman F.U., Iqbal K., Ansari H.M., Iqbal W., Mirza K.A. Intravitreal bevacizumab in central serous chorioretinopathy. J. Coll. Physicians. Surg. Pak. 2012; 22: 363–366.
 
11.
Cintra L.P., Costa R.A., Ribeiro J.A., Calucci D., Scott I.U., Messias A., Jorge R. Intrvitreal bevacizumab (Avastin) for persistent new vessels in diabetic retinopathy (IBEPE STUDY): 1-Year Results. Retina. 2013; 33: 1109–1116.
 
12.
Niżankowska M.H. Podstawy Okulistyki. Podręcznik dla lekarzy i studentów medycyny. Volumed, Wyd. II, Wrocław 2000; 291–294.
 
13.
Junghans A., Sies H., Stahl W. Macular pigments lutein and zeaxanthin as blue light filters studied in liposomes. Arch. Biochem. Biophys. 2001; 391: 160–164.
 
14.
Sommerburg O.G., Siems W.G., Hurst J.S., Lewis J.W., Kliger D.S., van Kuijk F.J. Lutein and Zeaxanthin are associated with photoreceptors in the human retina. Current Eye Research. 1999; 19: 491–495.
 
15.
Landrum J.T., Bone R.A., Moore L.L., Gomez C.M. Analysis of Zeaxanthin distribution within individual humans retinas. Methods Enzymol. 1999; 299: 457–467.
 
16.
Polaczek-Krupa B., Czechowicz-Janicka K. Objawy, diagnostyka i leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Przew. Lek. 2005; 8: 45–53.
 
17.
Mierzejewski A. Rola angiografii fluoresceinowej w diagnostyce starczego zwyrodnienia plamki. Okulistyka 2002; 2: 25–34.
 
18.
Kański J.J. Okulistyka kliniczna. II wydanie polskie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2005; 417.
 
19.
Bird A.C., Bressler N.M., Bressler S.B. et al. An international classification and grading system for age-related maculopathy and age-related macular degeneration. The International ARM Epidemiological Study Group. Surv. Ophthalmol.1995; 39: 367–374.
 
20.
Regillo C.D., Brown D.M., Abraham P. et al. Randomized, double-masked, sham-controlled trial of ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: PIER Study year 1. Am. J. Ophthalmol. 2008; 145: 239–248.
 
21.
Heimes B., Lommatzsch A., Zeimer M., Gutfleisch M., Spital G., Dietzel M., Pauleikhoff D. Long-term visual course after anti-VEGF therapy for exudative AMD in clinical practice evaluation of the German reinjection scheme. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2011; 249: 639–644.
 
22.
Algvere P.V., Steen B., Seregard S., Kvanta A. A prospective study on intravitreal bevacizumab (Avastin) for neovascular age-related macular degeneration of different durations. Acta Ophthalmol. 2008; 86: 482–489.
 
23.
Stewart M.W. Predicted biologic activity of intravitreal bevacizumab. Retina 2007; 27: 1196–1200.
 
24.
Sampat K.M., Garg S.J. Complications of intravitreal injections. Curr. Opin. Ophthalmol. 2010; 21: 178–183.
 
25.
Flaxel C., Schain M.B., Hamon S.C., Francis P.J. Prospective randomized controlled trial of combination ranibizumab (Lucentis) and bromfenac (Xibrom) for neovascular age-related macular degeneration: a pilot study. Retina 2012; 32: 417–423.
 
26.
Gomi F., Sawa M., Tsujikawa M., Nishida K. Topical bromfenac as an adjunctive treatment with intravitreal ranibizumab for exudative age-related macular degeneration. Retina 2012; 32: 1804–1810.
 
27.
Zweifel S.A., Engelbert M., Khan S., Freund K.B. Retrospective review of the efficacy of topical bromfenac (0.09%) as an adjunctive therapy for patients with neovascular age-related macular degeneration. Retina 2009; 29: 1527–1531.
 
28.
Wyględowska-Promieńska D., Piotrowska-Gwóźdź A., Piotrowska-Seweryn A., Mazur-Piotrowska G., Rokicki W. Combination of bevacizumab and bromfenac therapy in age-related macular degeneration: A pilot study. Med. Sci. Monit. 2014; 20: 1–7 DOI: 10.12659/MSM.890 671.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top