Zaburzenia metabolizmu glukozy wykryte w doustnym teście obciążenia glukozą u chorych z zawałem serca: znaczenie kliniczne, epidemiologia, przebieg naturalny i problemy terapeutyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Francuz   

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:33-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W porównaniu z glikemią na czczo, wartość glikemii po dwóch godzinach (2h-PG) uzyskana w doustnym teście obciążenia glukozą (OGTT) jest parametrem lepiej korelującym z przyszłymi niekorzystnymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, a jej związek z zapadalnością na chorobę wieńcową oraz ze śmiertelnością jest stopniowy i niezależny. Nieprawidłowy wynik 2h-PG w większości publikowanych prac definiuje się jako ≥ 7,8 mmol/l (140 mg/dl). U chorych z zawałem serca, u których stwierdza się nieprawidłowy wynik 2h-PG, w porównaniu z chorymi z pra-widłowym 2h-PG, rokowanie jest gorsze. Charakteryzują się również częstszym występowaniem chorób towarzyszących. Są to pacjenci, których śmiertelność odległa jest znamiennie wyższa, jednak dotychczas nie wykazano jednoznacznie, aby byli to chorzy, u których częściej występuje ponowny zawał serca, rewaskularyzacja wieńcowa czy udar mózgu. Wskazuje się również na fakt, iż u części chorych stan glukometaboliczny zmienia się po ostrej fazie choroby, co ma wpływ na śmiertelność. W prezentowanej pracy przedstawiono znaczenie zaburzeń metabolizmu glukozy, ich epidemiologię, przebieg naturalny oraz poruszono problem leczenia hipoglikemizującego.
 
REFERENCJE (44)
1.
Simon D., Coignet M.C., Thibult N., Senan C., Eschwège E. Comparison of glycosylated hemoglobin and fasting plasma glucose with two-hour post-load plasma glucose in the detection of diabetes mellitus. Am. J. Epidemiol. 1985; 122(4): 589–593.
 
2.
DECODE Study Group, the European Diabetes Epidemiology Group. Glucose tolerance and cardiovascular mortality: comparison of fasting and 2-hour diagnostic criteria. Arch. Intern. Med. 2001; 161(3): 397–405.
 
3.
Bartnik M., Rydén L., Malmberg K., Ohrvik J., Pyörälä K., Standl E., Ferrari R., Simoons M., Soler-Soler J. Oral glucose tolerance test is needed for appropriate classification of glucose regulation in patients with coronary artery disease: a report from the Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart. Heart. 2007; 93(1): 72–77.
 
4.
Kuramitsu S., Yokoi H., Domei T., Nomura A., Watanabe H., Yamaji K., Soga Y., Arita T., Kondo K., Shirai S., Ando K., Sakai K., Iwabuchi M., Nosaka H., Nobuyoshi M. Impact of post-challenge hyperglycemia on clinical outcomes in Japanese patients with stable angina undergoing percutaneous coronary intervention. Cardiovasc. Diabetol. 2013; 12: 74.
 
5.
Qiao Q., Pyörälä K., Pyörälä M., Nissinen A., Lindström J., Tilvis R., Tuomilehto J. Two-hour glucose is a better risk predictor for incident coronary heart disease and cardiovascular mortality than fasting glucose. Eur. Heart. J. 2002; 23(16): 1267–1275.
 
6.
Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. The DECODE study group. European Diabetes Epidemiology Group. Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis Of Diagnostic criteria in Europe. Lancet 1999; 354(9179): 617–621.
 
7.
The DECODE Study Group. European Diabetes Epidemiology Group. Is the current definition for diabetes relevant to mortality risk from all causes and cardiovascular and noncardiovascular diseases? Diabetes Care 2003; 26(3): 688–696.
 
8.
Ning F., Tuomilehto J., Pyörälä K., Onat A., Söderberg S., Qiao Q. Cardiovascular disease mortality in Europeans in relation to fasting and 2-h plasma glucose levels within a normoglycemic range. Diabetes Care 2010; 33(10): 2211–2216.
 
9.
Qiao Q., Dekker J.M., de Vegt F., Nijpels G., Nissinen A., Stehouwer C.D., Bouter L.M., Heine R.J., Tuomilehto J. Two prospective studies found that elevated 2-hr glucose predicted male mortality independent of fasting glucose and HbA1c. J. Clin. Epidemiol. 2004; 57(6): 590–596.
 
10.
Kowalczyk J., Mazurek M., Zielinska T., Lenarczyk R., Sedkowska A., Swiatkowski A., Sredniawa B., Mencel G., Francuz P., Kalarus Z.. Prognostic significance of HbA1c in patients with AMI treated invasively and newly detected glucose abnormalities. Eur. J. Prev. Cardiol. 2015; 22(6): 798–806. doi: 10.1177/2047487314527850.
 
11.
Rydén L., Grant P.J., Anker S.D., Berne C., Cosentino F., Danchin N., Deaton C., Escaned J., Hammes H.P., Huikuri H., Marre M., Marx N., Mellbin L., Ostergren J., Patrono C., Seferovic P., Sousa Uva M., Taskinen M.R., Tendera M., Tuomilehto J., Valensi P., Zamorano J.L. ESC guidelines on diabetes, pre-diabetes and diseases of the cardiovascular system developed in cooperation with the EASD. Kardiol. Pol. 2013; 71 Suppl. 11: S319–S394.
 
12.
Norhammar A., Tenerz A., Nilsson G., Hamsten A., Efendíc S., Rydén L., Malmberg K. Glucose metabolism in patients with acute myocardial infarction and no previous diagnosis of diabetes mellitus: a prospective study. Lancet. 2002; 359(9324): 2140–2144.
 
13.
Tenerz A., Norhammar A., Silveira A., Hamsten A, Nilsson G, Rydén L, Malmberg K.Diabetes, insulin resistance, and the metabolic syndrome in patients with acute myocardial infarction without previously known diabetes. Diabetes Care. 2003; 26: 2770–2776.
 
14.
Wallander M., Malmberg K., Norhammar A., Rydén L., Tenerz A. Oral glucose tolerance test: a reliable tool for early detection of glucose abnormalities in patients with acute myocardial infarction in clinical practice: a report on repeated oral glucose tolerance tests from the GAMI study. Diabetes Care. 2008; 31(1): 36–38.
 
15.
Tamita K., Katayama M., Takagi T. Yamamuro A., Kaji S., Yoshikawa J., Furukawa Y. Newly diagnosed glucose intolerance and prognosis after acute myocardial infarction: comparison of post-challenge versus fasting glucose concentrations. Heart 2012; 98: 848–854.
 
16.
Kitada S., Otsuka Y., Kokubu N. Kasahara Y., Kataoka Y., Noguchi T., Goto Y., Kimura G., Nonogi H. Post-load hyperglycemia as an important predictor of long-term adverse cardiac events after acute myocardial infarc-tion: a scientific study. Cardiovasc. Diabetol. 2010; 9: 75.
 
17.
Mazurek M., Kowalczyk J., Lenarczyk R. Zielinska T., Sedkowska A., Pruszkowska-Skrzep P., Swiatkowski A., Sredniawa B., Kowalski O., Polonski L., Strojek K., Kalarus Z. The prognostic value of different glucose abnormalities in patients with acute myocardial infarction treated invasively. Cardiovasc. Diabetol. 2012; 11: 78.
 
18.
George A., Bhatia R.T., Buchanan G.L., Whiteside A., Moisey R.S., Beer S.F., Chattopadhyay S., Sathyapalan T., John J. Impaired Glucose Tolerance or Newly Diagnosed Diabetes Mellitus Diagnosed during Admission Adversely Affects Prognosis after Myocardial Infarction: An Observational Study. PLoS One 2015; 10(11): e0142045. doi: 10.1371/journal.po-ne.0142045.
 
19.
Knudsen E.C., Seljeflot I., Abdelnoor M., Eritsland J., Mangschau A., Müller C., Arnesen H., Andersen G.O. Impact of newly diagnosed abnormal glucose regulation on long-term prognosis in low risk patients with ST-elevation myocardial infarction: A follow-up study. BMC Endocr. Disord. 2011; 11: 14.
 
20.
Bronisz A., Kozinski M., Magielski P., Fabiszak T., Gierach J., Swiatkiewicz I., Sukiennik A., Kubica A., Bronisz M., Grabczewska Z., Sinkiewicz A., Junik R., Kubica J. Value of oral glucose tolerance test in the acute phase of myocardial infarction. Cardiovasc. Diabetol. 2011; 10: 21.
 
21.
Bartnik M., Malmberg K., Norhammar A., Tenerz A., Ohrvik J., Rydén L. Newly detected abnormal glucose tolerance: an important predictor of long-term outcome after myocardial infarction. Eur. Heart. J. 2004; 25(22): 1990–1997.
 
22.
Knudsen E.C., Seljeflot I., Abdelnoor M., Eritsland J., Mangschau A., Arnesen H., Andersen G.O. Abnormal glucose regulation in patients with acute ST-elevation myocardial infarction-a cohort study on 224 patients. Cardiovasc. Diabetol. 2009; 8: 6.
 
23.
Francuz P., Podolecki T., Przybylska-Siedlecka K., Kalarus Z., Kowalczyk J. Long-term prognosis is related to mid-term changes of glucometa-bolic status in patients with acute myocardial infarction treated invasively. Kardiol Pol. 2017; 75(2): 117–125. doi: 10.5603/KP.a2016.0128.
 
24.
Eriksson K.F., Lindgärde F. Impaired glucose tolerance in a middle-aged male urban population: a new approach for identifying high-risk cases. Diabetologia 1990; 33(9): 526–531.
 
25.
Alberti K.G., Zimmet P.Z. Definition diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus. Provisional report of a WHO consultation. Diabet. Med. 1998; 15(7): 539–553.
 
26.
Köbberling J., Kerlin A., Creutzfeldt W. The reproducibility of the oral glucose tolerance test over long (5 years) and short periods (1 week). Klin. Wochenschr. 1980; 58(10): 527–530.
 
27.
Henareh L., Agewall S. 2-h postchallenge plasma glucose predicts cardiovascular events in patients with myocardial infarction without known diabetes mellitus. Cardiovasc. Diabetol. 2012; 11: 93.
 
28.
Chow C.K., Jolly S., Rao-Melacini P., Fox K.A., Anand S.S., Yusuf S. Association of diet, exercise, and smoking modification with risk of early cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation 2010; 121(6): 750–758.
 
29.
Mozaffarian D., Marfisi R., Levantesi G., Silletta M.G., Tavazzi L., Tognoni G., Valagussa F., Marchioli R. Incidence of new-onset diabetes and impaired fasting glucose in patients with recent myocardial infarction and the effect of clinical and lifestyle risk factors. Lancet. 2007; 370(9588): 667–675.
 
30.
Li S., Chiuve S.E., Flint A., Pai J.K., Forman J.P., Hu F.B., Willett W.C., Mukamal K.J., Rimm E.B. Better diet quality and decreased mortality among myocardial infarction survivors. JAMA Intern. Med. 2013; 173(19): 1808–1818.
 
31.
Li G., Zhang P., Wang J., An Y., Gong Q., Gregg E.W., Yang W., Zhang B., Shuai Y., Hong J., Engelgau M.M., Li H., Roglic G., Hu Y., Bennett P.H. Cardiovascular mortality, all-cause mortality, and diabetes incidence after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance in the Da Qing Diabetes Prevention Study: a 23-year follow-up study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014; 2(6): 474–480.
 
32.
Perreault L., Temprosa M., Mather K.J., Horton E., Kitabchi A., Larkin M., Montez M.G., Thayer D., Orchard T.J., Hamman R.F., Goldberg R.B. Regression from prediabetes to normal glucose regulation is associated with reduction in cardiovascular risk: results from the Diabetes Prevention Program outcomes study. Diabetes Care 2014; 37: 2622–2631.
 
33.
Stochmal A., Jasiak-Tyrkalska B., Stochmal E., Huszno B., Kawecka-Jaszcz K. The influence of physical training on metabolic indices in men with myocardial infarction and impaired glucose tolerance. Prz. Lek. 2007; 64: 410–415.
 
34.
Schramm T.K., Gislason G.H., Vaag A., Rasmussen J.N., Folke F., Hansen M.L., Fosbøl E.L., Køber L., Norgaard M.L., Madsen M., Hansen P.R., Torp-Pedersen C. Mortality and cardiovascular risk associated with different insulin secretagogues compared with metformin in type 2 diabetes, with or without a previous myocardial infarction: a nationwide study. Eur. Heart. J. 2011; 32(15): 1900–1908.
 
35.
Malmberg K., Rydén L., Wedel H., Birkeland K., Bootsma A., Dickstein K., Efendic S., Fisher M., Hamsten A., Herlitz J., Hildebrandt P., MacLeod K., Laakso M., Torp-Pedersen C., Waldenström A. Intense metabolic control by means of insulin in patients with diabetes mellitus and acute myocardial infarction (DIGAMI 2): effects on mortality and morbidity. Eur. Heart. J. 2005; 26(7): 650–661.
 
36.
Mellbin L.G., Malmberg K., Norhammar A., Wedel H., Rydén L. The impact of glucose lowering treatment on long-term prognosis in patients with type 2 diabetes and myocardial infarction: a report from the DIGAMI 2 trial. Eur. Heart. J. 2008; 29(2): 166–176.
 
37.
Anselmino M., Ohrvik J., Malmberg K., Standl E., Rydén L. Glucose lowering treatment in patients with coronary artery disease is prognostically important not only in established but also in newly detected diabetes mellitus: a report from the Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart. Eur. Heart. J. 2008; 29(2): 177–184.
 
38.
Abualsuod A., Rutland J.J., Watts T.E., Pandat S., Delongchamp R., Mehta J.L. The Effect of Metformin Use on Left Ventricular Ejection Fraction and Mortality Post-Myocardial Infarction. Cardiovasc Drugs Ther. 2015; 29(3): 265–275.
 
39.
Hage C., Brismar K., Efendic S., Lundman P., Rydén L., Mellbin L. Sitagliptin improves beta-cell function in patients with acute coronary syndromes and newly diagnosed glucose abnormalities-the BEGAMI study. J. Intern. Med. 2013; 273(4): 410–421.
 
40.
Yun P., Du A.M., Chen X.J., Liu J.C., Xiao H. Effect of Acarbose on Long-Term Prognosis in Acute Coronary Syndromes Patients with Newly Diagnosed Impaired Glucose Tolerance. J. Diabetes. Res. 2016: 1602083.
 
41.
Sawada T., Tsubata H., Hashimoto N., Takabe M., Miyata T., Aoki K., Yamashita S., Oishi S., Osue T., Yokoi K., Tsukishiro Y., Onishi T., Shimane A., Taniguchi Y., Yasaka Y., Ohara T., Kawai H., Yokoyama M. Effects of 6-month eicosapentaenoic acid treatment on postprandial hyperglycemia, hyperlipidemia, insulin secretion ability, and concomitant endothelial dysfunction among newly-diagnosed impaired glucose metabolism patients with coronary artery disease. An open label, single blinded, prospective randomized controlled trial. Cardiovasc. Diabetol. 2016; 15(1): 121.
 
42.
Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., Albus C., Brotons C., Catapano A.L. Cooney M., Corrà U., Cosyns B., Deaton C., Graham I., Hall M.S., Hobbs F.D., Løchen M.L., Löllgen H., Marques-Vidal P., Perk J., Prescott E., Redon J., Richter D.J., Sattar N., Smulders Y., Tiberi M., van der Worp H.B., van Dis I., Verschuren W.M., Binno S. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Kardiol. Pol. 2016; 74(9): 821–936. doi: 10.5603/KP.2016.0120.
 
43.
Rydén L., Grant P.J., Anker S.D. et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur. Heart. J. 2013; 34: 3035–3087.
 
44.
Steven S., Hollingsworth K.G., Al-Mrabeh A., Avery L., Aribisala B., Caslake M., Taylor R. Very Low-Calorie Diet and 6 Months of Weight Stability in Type 2 Diabetes: Pathophysiological Changes in Responders and Nonresponders. Diabetes. Care. 2016; 39(5): 808–815.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top