Dieta wegetariańska stosowana przez kobiety w ciąży. Korzyści i zagrożenia dla matki i płodu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Nutrikon, KCZ Surgical Ward, Krapkowice
 
3
Absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Krupa-Kotara   

Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:45-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Dietetycy podkreślają, że właściwie skomponowana dieta wegetariańska może być stosowana przez ludzi na różnych etapach ich życia. Jednak wciąż wiele osób uważa, że takie działanie może prowadzić do ujawniana się zaburzeń zdrowotnych. Celem pracy było określenie, czy dieta wegetariańska może być stosowana przez kobiety w ciąży bez ryzyka wystąpienia zaburzeń zdrowotnych u nich lub u płodów.

Materiał i metody:
Analizie poddano informacje odnoszące się do możliwości stosowania diety wegetariańskiej w czasie ciąży. Analizowano wyniki kilkunastu badań, w których porównywano występowanie określonych czynników u kobiet w ciąży stosujących dietę wegetariańską oraz u kobiet w ciąży spożywających mięso.

Wyniki:
Obecnie wciąż niewiele jest badań oceniających stan zdrowia kobiet w ciąży stosujących dietę wegetariańską oraz ich dzieci. W badaniach tych porównywana jest biodostępność składników odżywczych, składników mineralnych oraz witamin. Analizowane są nawyki żywieniowe kobiet w ciąży stosujących dietę wegetariańską oraz porównywany jest stan zdrowia dzieci urodzonych przez wegetarianki oraz kobiety spożywające mięso.

Wnioski:
Przestawione w pracy wyniki badań pozwalają stwierdzić, że właściwie opracowana dieta wegetariańska może być stosowana przez kobiety w ciąży i niesie ze sobą ryzyka wystąpienia niedoborów czy zaburzeń w rozwoju płodu.

 
REFERENCJE (28)
1.
Clarys P., Deriemaeker P., Huybrechts I., Hebbelincle M., Mullie P. Dietary pattern analysis: a comparison between matched vegetarian and omnivorous subjects. Nutr. J. 2013; 12: 82.
 
2.
Traczyk I., Jarosz M. Współczesne poglądy na żywienie wegetariańskie. Żyw. Człow. 2010; 37(1): 66–78.
 
3.
Ogólnopolskie badanie opinii publicznej zlecone przez firmę LightBox. Instytut Badania Opinii Publicznej Homo Homini, 2013. [Dostęp: 20.04.2016].
 
4.
Craig W.J., Mangels A.R. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J. Am. Diet. Assoc. 2009; 109(7): 1266–1282.
 
5.
Young V.R., Pellett P.L. Plant proteins in relation to human protein and amino acid nutrition. Am. J. Clin. Nutr. 1994; 59(5 Suppl.): 1203–1212.
 
6.
Pregnancy Vegetarian Nutrition in. American Dietetic Association Evidence Analysis. http://www.adaevidencelibrary..... [Dostęp: 20.04.2016].
 
7.
Campbell-Brown M., Ward R.J., Haines A.P., North W.R., Abraham R., McFadyen I.R., Turnlund J.R., King J.C. Zinc and copper in Asian pregnancies–is there evidence for a nutritional deficiency? Br. J. Obstet. Gynaecol. 1985; 92: 875–885.
 
8.
Drake R., Reddy S., Davies J. Nutrient intake during pregnancy and pregnancy outcome of lacto-ovo-vegetarians, fish-eaters and non-vegetarians. Veg. Nutr. 1998; 2: 45–52.
 
9.
Ganpule A., Yajnik C.S., Fall C.H., Rao S., Fisher D.J., Kanade A., Cooper C., Naik S., Joshi N., Lubree H., Deshpande V., Joglekar C. Bone mass in Indian children – Relationships to maternal nutritional status and diet during pregnancy: The Pune Maternal Nutrition Study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006; 91(8): 2994–3001.
 
10.
Reddy S., Sanders T.A., Obeid O. The influence of maternal vegetarian diet on essential fatty acid status of the newborn. Eur. J. Clin. Nutr. 1994; 48(5): 358–368.
 
11.
Cheng P.J., Chu D.C., Chueh H.Y., See L.C., Chang H.C., Weng D.R. Elevated maternal midtrimester serum free beta-human chorionic gonadotropin levels in vegetarian pregnancies that cause increased false-positive Down syndrome screening results. Am. J. Obstet. Gynecol. 2004; 190(2): 442–447.
 
12.
Ellis R., Kelsay J.L., Reynolds R.D., Morris E.R., Moser P.B., Frazier C.W. Phytate: zinc and phytate X calcium: zinc millimolar ratios in self-selected diets of Americans, Asian Indians and Nepalese. J. Am. Diet. Assoc. 1987; 87(8): 1043–1047.
 
13.
Koebnick C., Heins U.A., Hoffmann I., Dagnelie P.C., Leitzmann C. Folate status during pregnancy in women is improved by long-term high vegetable intake compared with the average western diet. J. Nutr. 2001; 131(3): 733–739.
 
14.
Koebnick C., Hoffmann I., Dagnelie P.C., Heins U.A., Wickramasinghe S.N., Ratnayaka I.D., Gruendel S., Lindemans J., Leitzmann C. Long-term ovo-lacto vegetarian diet impairs vitamin B-12 status in pregnant women. J. Nutr. 2004; 134(12): 3319–3326.
 
15.
Ward R.J., Abraham R., McFadyen I.R., Haines A.D., North W.R., Patel M., Bhatt R.V. Assessment of trace metal intake and status in a Gujerati pregnant Asian population and their influence on the outcome of pregnancy. Br. J. Obstet. Gynaecol. 1988; 95(7): 676–682.
 
16.
King J.C., Stein T., Doyle M. Effect of vegetarianism on the zinc status of pregnant women. Am. J. Clin. Nutr. 1981; 34(6): 1049–1055.
 
17.
Koebnick C., Leitzmann R., Garcia A.L., Heins U.A., Heuer T., Golf S., Katz N., Hoffmann I., Leitzmann C. Long-term effect of a plant-based diet on magnesium status during pregnancy. Eur. J. Clin. Nutr. 2005; 59(2): 219–225.
 
18.
North K., Golding J. A maternal vegetarian diet in pregnancy is associated with hypospadias. The ALSPAC Study Team. Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood. BJU Int. 2000; 85(1): 107–113.
 
19.
Messina V., Mangels R., Messina M. The Dietitian’s Guide to Vegetarian Diets: Issues and Applications. 2nd ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publisher. Boston, Toronto, London, Singapore 2004.
 
20.
Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Red. M. Jarosz. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2012, s. 128–139.
 
21.
Hamułka J., Wawrzyniak A., Pawłowska R. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych z suplementami diety przez kobiety w ciąży. Rocz. Panstw. Zak. Hig. 2010; 61(3): 269–275.
 
22.
Koebnick C., Heins U.A., Hoffmann I. et al. Folate status during pregnancy in women is improved by long-term high vegetable intake compared with the average western diet. J. Nutr. 2001; 131(3): 733–739.
 
23.
Weaver C., Proulx W., Heaney R. Choices for achieving adequate dietary calcium with a vegetarian diet. Am. J. Clin. Nutr. 1999; 70(3 Suppl.): 543–548.
 
24.
Lakin V., Haggarty P., Abramovich D.R., Ashton J., Moffat C.F., McNeill G., Danielian P.J., Grubb D. Dietary intake and tissue concentrations of fatty acids in omnivore, vegetarian, and diabetic pregnancy. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1998; 59(3): 209–220.
 
25.
Mangels A.R., Messina V. Considerations in planning vegan diets: infants. J. Am. Diet. Assoc. 2001; 101(6): 670–677.
 
26.
Śliwińska A., Olszówka M., Pieszko M. Ocena wiedzy na temat diet wegetariańskich wśród śródmiejskiej populacji. Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 2014; 86: 133–146.
 
27.
Melina V., Craig W., Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. J. Acad. Nutr. Diet. 2016; 116(12): 1970–1980.
 
28.
Piccoli G.B., Clari R., Vigotti F.N., Leone F., Attini R., Cabiddu G., Mauro G., Castelluccia N., Colombi N., Capizzi I., Pani A., Todros T., Avagnina P. Vegan–vegetarian diets in pregnancy: danger or panacea? A systematic narrative review. BJOG 2015; 122(5): 623–633.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top