Zawartość kadmu i ołowiu w pieczywie glutenowym i bezglutenowym dostępnym na polskim rynku – potencjalne ryzyko zdrowotne konsumentów
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Human Nutrition, Faculty of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Environmental Health, Faculty of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
Department of Environmental Health Risk Factors, Faculty of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Ćwieląg-Drabek   

Zakład Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:255-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
WSTĘP::
Produkty zbożowe, zwłaszcza pieczywo, odgrywają istotną rolę w żywieniu ludzi na całym świecie. Jednak ze względu na uwalnianie nadmiernych ilości zanieczyszczeń do środowiska produkty zbożowe mogą również zawierać pewne ilości pierwiastków potencjalnie toksycznych, które mogą mieć negatywny wpływ na organizm człowieka.

MATERIAŁ I METODY::
Celem pracy jest analiza zawartości metali ciężkich w wybranych chlebach glutenowych i bezglutenowych dostępnych na polskim rynku oraz ocena nienowotworowego i nowotworowego narażenia konsumentów na kadm (Cd) i ołów (Pb). Ocena ta obejmowała narażenie ośmiu grup wiekowych. Zawartość Cd i Pb oznaczono metodą ET-AAS.

WYNIKI::
Najwyższą średnią zawartość Cd odnotowano w pieczywie pszenno-żytnim (0,072 mg/kg), najniższą w pieczywie bezglutenowym (0,021 mg/kg). Ogólny rozkład Cd w poszczególnych rodzajach chleba przedstawiał się następująco: pszenno-żytni > pszenny > żytni > bezglutenowy.

WNIOSKI::
Oszacowanie narażenia na Cd i Pb konsumentów pieczywa pszennego i pszenno-żytniego wykazało, że w populacji dzieci w wieku < 11 lat może wystąpić istotne ryzyko zdrowotne.

 
REFERENCJE (30)
1.
Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla osób dorosłych. M. Jarosz [ed.]. Instytut żywności i żywienia. Warszawa 2016.
 
2.
Statistics Poland / Statistical Products Department. Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2020 [pdf]. Statistical Publishing Establishment. Warsaw 2020 [online] https://stat.gov.pl/en/topics/... statistical-yearbook-of-the-republic-of-poland-2020,2,22.html [accessed: 14.08.2022].
 
3.
Ceglińska A. Importance of breads in daily life of man. [Article in Polish]. ZNUV 2017; 54(3): 30–37.
 
4.
Briffa J., Sinagra E., Blundell R. Heavy metal pollution in the environment and their toxicological effects on humans. Heliyon 2020; 6(9): e04691, doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04691.
 
5.
Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–132. IARC [online] https://monographs.iarc.who.in... [accessed: 12.08.2022].
 
6.
Makharia A., Catassi C., Makharia G.K. The overlap between irritable bowel syndrome and non-celiac gluten sensitivity: a clinical dilemma. Nutrients 2015; 7(12): 10417–10426, doi: 10.3390/nu7125541.
 
7.
Interna Szczeklika: podręcznik chorób wewnętrznych 2014. A. Szczeklik, P. Gajewski [eds]. Medycyna Praktyczna. Kraków 2014.
 
8.
Dittfeld A., Gwizdek K., Parol D., Michalski M. Glutenfree diet – characteristics of target groups. [Article in Polish]. Postepy Hig. Med. Dosw. 2018; 72: 227–239, doi: 10.5604/01.3001.0011.7376.
 
9.
Celiakia i dieta bezglutenowa: praktyczny poradnik. G. Konińska, A. Marczewska, P. Sabak-Huzior, M. Źródlak [eds.]. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Warszawa 2021 [online] https://celiakia.pl/publikacja... [accessed: 11.12.2023].
 
10.
Food and Agriculture Organization. Standard for foods for special dietary use for persons intolerant to gluten (CXS 118-1979) [pdf]. Codex Alimentarius; International Food Standards. FAO/WHO 2015 [online] https://www.fao.org/fao-who-co... [accessed: 11.12.2023].
 
11.
Myszkowska-Ryciak J. Długotrwałe stosowanie diety bezglutenowej – problemy praktyczne i zagrożenia. Bez glutenu 2013; 5: 26–27.
 
12.
Exposure Assessment Tools by Routes – Ingestion (Calculations). US EPA, 2022 [online] https://www.epa.gov/expobox/ex... [accessed: 13.06.2022].
 
13.
Risk Assessment Forum. Guidelines for Carcinogen Risk Assessment [pdf]. U.S. Environmental Protection Agency. Washington, DC 2005 [online] https://www.epa.gov/sites/defa... [accessed: 08.06.2022].
 
14.
Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Alimentarius Commission / Report of the Fifth Session of the Codex Committee on Contaminants in Foods [pdf]. FAO/WHO 2011 [online] https://www.fao.org/input/down... [accessed: 13.06.2022].
 
15.
Mohammadi A.A., Zarei A., Majidi S., Ghaderpoury A., Hashempour Y., Saghi M.H. et al. Carcinogenic and non-carcinogenic health risk assessment of heavy metals in drinking water of Khorramabad, Iran. MethodsX 2019; 6: 1642–1651, doi: 10.1016/j.mex.2019.07.017.
 
16.
Cadmium (CASRN 7440-43-9). IRIS / EPA [online] https://iris.epa.gov/ChemicalL... [accessed: 13.06.2022].
 
17.
Lead (CASRN 7439-92-1). IRIS / EPA [online] https://iris.epa.gov/ChemicalL... [accessed: 13.06.2022].
 
18.
Exposure Factors Handbook. Chapter 8: Body weight studies. 2011. US EPA, 2022. [online] https://www.epa.gov/expobox/ex... [accessed: 14.06.2022].
 
19.
Commission Regulation (EU) 2021/1323 of 10 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in certain foodstuffs.
 
20.
Commission Regulation (EU) 2021/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs.
 
21.
Diez-Sampedro A., Olenick M., Maltseva T., Flowers M. A gluten-free diet, not an appropriate choice without a medical diagnosis. J. Nutr. Metab. 2019; 2019: 2438934, doi: 10.1155/2019/2438934.
 
22.
Half of Americans think gluten-free diets are a fad while 25% eat gluten-free foods. Mintel, December 4, 2015 [online] https://www.mintel.com/press-c... [accessed: 10.08.2022].
 
23.
Naghipour D., Amouei A., Nazmara S. A comparative evaluation of heavy metals in the different breads in Iran: A case study of Rasht city. Health Scope 2014; 3(4): e18175, doi: 10.17795/jhealthscope-18175.
 
24.
Basaran B. Comparison of heavy metal levels and health risk assessment of different bread types marketed in Turkey. J. Food Comp. Anal. 2022; 108:104443, doi: 10.1016/j.jfca.2022.104443.
 
25.
Hajok I., Rogala D., Gut K., Osmala W. Health risk resulting from exposure to cadmium contained in some types of bread. [Article in Polish]. Environ. Med. 2018; 21(2): 30–35, doi: 10.19243/2018204.
 
26.
Irogbeyi L.A., Nweke I.N., Akuodor G.C., Prince U.C., Ebere A.C. Evaluation of levels of potassium bromate and some heavy metals in bread and wheat flour sold in Aba metropolis, South Eastern Nigeria. APJMT 2019; 8(3): 71–77, doi: 10.22038/apjmt.2019.13792.
 
27.
Freeman H.J. Adverse effects of gluten-free diets. Int. J. Celiac Dis. 2018; 6(3): 71–73, doi: 10.12691/ijcd-6-3-7.
 
28.
Niland B., Cash B.D. Health benefits and adverse effects of a gluten-free diet in non-celiac disease patients. Gastroenterol. Hepatol. (N Y) 2018; 14(2): 82–91.
 
29.
Wünsche J., Lambert C., Gola U., Biesalski H.K. Consumption of gluten free products increases heavy metal intake. NFS Journal 2018; 12: 11–15, doi: 10.1016/j.nfs.2018.06.001.
 
30.
Raehsler S.L., Choung R.S., Marietta E.V., Murray J.A. Accumulation of heavy metals in people on a gluten-free diet. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2018; 16(2): 244–251, doi: 10.1016/j.cgh.2017.01.034.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top