Niezwykły objaw raka jasnokomórkowego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Gynaecology and Obstetrics, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Marta Witkowska   

Department of Gynaecology and Obstetrics, University Clinical Center to them. prof. K. Gibińskiego Medical University of Silesia, Katowice, Poland, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, Poland
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:257-260
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroba nowotworowa już od dawna uznawana jest za przyczynę incydentów zakrzepowo-zatorowych. Incydenty te występują w 1–11% przypadków raków. W raku jasnokomórkowym, który stanowi około 5% nowotworów złośliwych jajnika, incydenty zakrzepowo-zatorowe występują 2,5 razy częściej niż w innych typach histologicznych. Rak jasnokomórkowy jest rozpoznawany u młodszych kobiet i we wcześniejszym stadium. Nowotwór cechuje też chemiooporność na standardowe leczenie. Kobieta 47-letnia została przyjęta do Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego w Katowicach w celu leczenia guza (raka) przydatków prawych, którego wykryto miesiąc wcześniej w trakcie diagnostyki udaru niedokrwiennego. Udar wystąpił mimo braku czynników obciążających. Wykonano laparotomię według protokołu raka jajnika. Badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie: rak jasnokomórkowy (clear cell carcinoma – CCC). Pacjentkę w 5 dobie po operacji wypisano ze szpitala i skierowano do dalszego leczenia onkologicznego. Interdyscyplinarne podejście zespołu lekarskiego może poprawić rokowanie pacjentek przez wcześniejsze wykrycie nowotworu. Należy zachować czujność onkologiczną w przypadku niewyjaśnionego incydentu zakrzepowo-zatorowego.
 
REFERENCJE (12)
1.
Matsuura Y., Robertson G., Marsden D.E., Kim S.N., Gebski V., Hacker N.F. Thromboembolic complications in patients with clear cell carcinoma of the ovary. Gynecol. Oncol. 2007; 104(2): 406–410.
 
2.
Kaur S., Kerkar R.A., Maheshwari A., Shylasree T.S., Gupta S., Deodhar K. Clinical characteristics with patterns of relapse and survival analysis of ovarian clear cell carcinoma. Indian J. Cancer 2016; 53(2): 288–291, doi: 10.4103/0019-509X.197719.
 
3.
Mizuno M., Kikkawa F., Shibata K., Kajiyama H., Ino K., Kawai M., Nagasaka T., Nomura S. Long-Term Follow-Up and Prognostic Factor Analysis in Clear Cell Adenocarcinoma of the Ovary. J. Surg. Oncol. 2006; 94(2): 138–143.
 
4.
Chan J.K, Teoh D., Hu J.M., Shin J.Y., Osann K., Kapp D.S. Do clear cell ovarian carcinomas have poorer prognosis compared to other epithelial cell types? A study of 1411 clear cell ovarian cancers. Gynecol. Oncol. 2008; 109(3): 370–376, doi: 10.1016/j.ygyno.2008.02.006.
 
5.
Kim S.J., Kimoto Y., Nakamura H., Taguchi T., Tanji Y., Izukura M., Shiba E., Takai S. Ovarian Carcinoma with Fistula Formation to the Sigmoid Colon and Ileum: Report of a Case. Surg. Today 1999; 29(5): 449–452.
 
6.
Duska L.R., Garrett L., Henretta M., Ferriss J.S., Lee L., Horowitz N. When ‘never-events’ occur despite adherence to clinical guidelines: The case of venous thromboembolism in clear cell cancer of the ovary compared with other epithelial histologic subtypes. Gynecol. Oncol. 2010; 116(3): 374–377, doi: 10.1016/j.ygyno.2009.10.069.
 
7.
Kuan A.S., Teng C.J., Wu H.H., Su V.Y., Chen Y.T., Chien S.H., Yeh C.M., Hu L.Y., Chen T.J., Tzeng C.H., Liu C.J. Risk of ischemic stroke in patients with ovarian cancer: a nationwide population-based study. BMC Med. 2014; 12: 53, doi: 10.1186/1741-7015-12-53.
 
8.
Dearborn J.L., Urrutia V.C., Zeiler S.R. Stroke and Cancer- A Complicated Relationship. J. Neurol. Transl. Neurosci. 2014; 2(1): 1039.
 
9.
Kim S.G., Hong J.M., Kim H.Y., Lee J., Chung P.W., Park K.Y., Kim G.M., Lee K.H., Chung C.S., Bang O.Y. Ischemic Stroke in Cancer Patients With and Without Conventional Mechanisms: A Multicenter Study in Korea. Stroke 2010; 41(4): 798–801, doi: 10.1161/STROKEAHA.109.571356.
 
10.
Schwarzbach C.J., Schaefer A., Ebert A., Held V., Bolognese M., Kablau M., Hennerici M.G., Fatar M. Stroke and Cancer: The Importance of Cancer-Associated Hypercoagulation as a Possible Stroke Etiology. Stroke 2012; 43(11): 3029–3034, doi: 10.1161/STROKEAHA.112.658625.
 
11.
O'Brien M.E., Schofield J.B., Tan S., Fryatt I., Fisher C., Wiltshaw E. Clear cell epithelial ovarian cancer (mesonephroid): bad prognosis only in early stages. Gynecol. Oncol. 1993; 49(2): 250–254.
 
12.
Goff B.A., Sainz de la Cuesta R., Muntz H.G., Fleischhacker D., Ek M., Rice L.W., Nikrui N., Tamimi H.K., Cain J.M., Greer B.E., Fuller A.F. Jr. Clear cell carcinoma of the ovary: a distinct histologic type with poor prognosis and resistance to platinum-based chemotherapy in stage III disease. Gynecol. Oncol. 1996; 60(3): 412–417.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top