Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u 32-letniej kobiety po udarze mózgu z przetrwałym otworem owalnym i z genetycznie uwarunkowaną nadkrzepliwością – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Józefa Dąbek   

Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice, tel. +48 32 359 85 30
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:250-255
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Otwór owalny jest częścią krążenia płodowego umożliwiającą bezpośredni przepływ krwi z prawego do lewego przedsionka. Przetrwały otwór owalny (PFO – patent foramen ovale) występuje u około 20% populacji. Sugeruje się, że PFO może być przyczyną udaru mózgu, zwłaszcza gdy jego źródło pozostaje nieznane, przy czym dotyka on mniejszości osób z PFO. W związku z ciągłym postępem w zakresie diagnostyki, a zwłaszcza leczenia, coraz częściej spotykamy się z koniecznością wyboru właściwego postępowania w tej wąskiej grupie chorych. W prezentowanej pracy opisaliśmy przypadek 32-letniej kobiety z udarem żylnym mózgu, początkowo o nieznanej etiologii. Pogłębiona diagnostyka ujawniła więcej niż jeden czynnik predysponujący do jego wystąpienia.
 
REFERENCJE (9)
1.
Lechat P., Mas J.L., Lascault G., Loron P., Theard M., Klimczac M., Drobinski G., Thomas D., Grosgogeat Y. Prevalence of patent foramen ovale in patients with stroke. N. Engl. J. Med. 1988; 318: 1148–1152.
 
2.
Hart R.G., Diener H.C., Coutts S.B., Easton J.D., Granger C.B., O’Donnell M.J., Sacco R.L., Connolly S.J. Embolic strokes of undetermined source: the case for a new clinical construct. Lancet Neurol. 2014; 13: 429–438.
 
3.
Overell J.R., Bone I., Lees K.R. Interatrial septal abnormalities and stroke: a meta-analysis of case-control studies. Neurology 2000; 55: 1172–1179.
 
4.
Kent D.M., Ruthazer R., Weimar C., Mas J.L., Serena J., Homma S., Di Angelantonio E., Di Tullio M.R., Lutz J.S., Elkind M.S., Griffith J., Jaigobin C., Mattle H.P., Michel P., Mono M.L., Nedeltchev K., Papetti F., Thaler D.E. An index to identify stroke-related vs incidental patent foramen ovale in cryptogenic stroke. Neurology 2013; 81: 619–625.
 
5.
Furlan A.J., Reisman M., Massaro J., Mauri L., Adams H., Albers G.W., Felberg R., Herrmann H., Kar S., Landzberg M., Raizner A., Wechsler L. Closure or medical therapy for cryptogenic stroke with patent foramen ovale. N. Engl. J. Med. 2012; 366: 991–999.
 
6.
Carroll J.D., Saver J.L., Thaler D.E., Smalling R.W., Berry S., MacDonald L.A., Marks D.S., Tirschwell D.L. Closure of patent foramen ovale versus medical therapy after cryptogenic stroke. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1092–1100.
 
7.
Meier B., Kalesan B., Mattle H.P., Khattab A.A., Hildick-Smith D., Dudek D., Andersen G., Ibrahim R., Schuler G., Walton A.S., Wahl A., Windecker S., Jüni P. Percutaneous closure of patent foramen ovale in cryptogenic embolism. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1083–1091.
 
8.
Kernan W.N., Ovbiagele B., Black H.R., Bravata D.M., Chimowitz M.I., Ezekowitz M.D., Fang M.C., Fisher M., Furie K.L., Heck D.V., Johnston S.C., Kasner S.E., Kittner S.J., Mitchell P.H., Rich M.W., Richardson D., Schwamm L.H., Wilson J.A. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014; 45: 2160–2236.
 
9.
De Stefano V., Chiusolo P., Paciaroni K., Leone G. Epidemiology of factor V Leiden: clinical implications. Semin. Thromb. Hemost. 1998; 24(4): 367–379.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top