Analiza chorych z tętniakiem aorty piersiowej uwzględniająca czynniki ryzyka, postępowanie i rokowanie w 5-letniej obserwacji klinicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Józefa Dąbek   

Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:193-202
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Tętniakami nazywamy każde poszerzenie światła naczynia tętniczego przekraczające 50% średnicy w stosunku do średnicy uważanej za normę dla danego odcinka aorty. Wykrywane są często przypadkowo podczas wykonywania innych badań. Tętniaki aorty piersiowej dzielą się na prawdziwe i rozwarstwiające.

Materiał i metody:
Badaniem objęto wszystkich chorych z rozpoznanym tętniakiem aorty piersiowej, hospitalizowanych w Klinice Kardiologii w latach 2010–2014. Badana grupa obejmowała 50 chorych w wieku 33–92 lat (średnia wieku 64 lata), w tym 9 kobiet i 41 mężczyzn. Analizie poddano dane z historii choroby dotyczące występowania czynników ryzyka rozwoju tętniaków aorty, wywiadu chorobowego oraz wyniki przeprowadzonych badań, w tym obrazowych, oraz sposób leczenia i rokowanie.

Wyniki:
Z badanej grupy 25 osób (50%) było leczonych zachowawczo, a 25 (50%) operacyjnie. Z czynników predysponujących najczęściej występowały u badanych: nadciśnienie tętnicze (n = 42; 84%), dyslipidemia (n = 25; 50%), ChNS (n = 20; 40%), palenie tytoniu (n = 14; 28%) oraz obciążający wywiad rodzinny (n = 14; 28%). W grupie chorych z tętniakami rozwarstwiającymi leczenie operacyjne było częściej wybieranym sposobem leczenia (n = 23; 60,5%). Natomiast leczenie zachowawcze było preferowane u chorych z tętniakiem prawdziwym (n = 10; 83,3%).

Wnioski:
Badana grupa chorych z tętniakiem aorty piersiowej obarczona była licznymi czynnikami ryzyka ich rozwoju. Analiza sposobu leczenia badanych nie wykazała przewagi żadnej z zastosowanych metod (chirurgicznej vs. farmakologicznej), a śmiertelność podczas hospitalizacji w obu grupach była taka sama.

 
REFERENCJE (24)
1.
Klisiewicz A., Michałowska I., Marczak M., Płońska-Gościniak E., Hoffman P. Choroby aorty we współczesnej diagnostyce obrazowej. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń. Kardiol. Pol. 2013; 71(6): 640–649.
 
2.
Evangelista A., Flachskampf F.A., Erbel R., Antonini-Canterin F., Vlachopoulos C., Rocchi G., Sicari R., Nihoyannopoulos P., Zamorano J. Echocardiography in aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice. Eur. J. Echocardiogr. 2010; 11(8): 645–658, doi: 10.1093/ejechocard/jeq056.
 
3.
Agmon Y., Khandheria B.K., Meissner I., Schwartz G.L., Sicks J.D., Fought A.J., O'Fallon W.M., Wiebers D.O., Tajik A.J. Is aortic dilatation an atherosclerosis-related process? Clinical, laboratory, and transesophageal echocardiographic correlates of thoracic aortic dimensions in the population with implications for thoracic aortic aneurysm formation. J. Am. Coll. Cardiol. 2003; 42(6): 1076–1083.
 
4.
Kim H.W., Stansfield B.K. Genetic and Epigenetic Regulation of Aortic Aneurysms. BioMed Res. Int. 2017; 2017: 7268521, doi: 10.1155/2017/7268521.
 
5.
Milanowska B., Michalak E., Janaszek-Sitkowska H., Franaszczyk M., Płoski R., Bilińska Z.T. Rodzinne tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej. Kardiol. Pol. 2011; 69(12): 1291–1297.
 
6.
Bugajski P., Greberski K., Angerer D., Jarząbek R., Jedliński I., Greberska W., Kalawski R. Debranching of aortic arch as part of a complex cardiac surgery. Kardiol. Pol. 2013; 71(5): 502–504, doi: 10.5603/KP.2013.0097.
 
7.
LeMaire S.A., Russell L. Epidemiology of thoracic aortic dissection. Nat. Rev. Cardiol. 2011; 8(2): 103–113, doi: 10.1038/nrcardio.2010.187.
 
8.
Nienaber C.A., Eagle K.A. Aortic dissection: new frontiers in diagnosis and management: Part I: from etiology to diagnostic strategies. Circulation 2003; 108(5): 628–635, doi: 10.1161/01.CIR.0000087009.16755.E4.
 
9.
Tsagakis K., Tossios P., Kamler M., Benedik J., Natour D., Eggebrecht H., Piotrowski J., Jakob H. The DeBakey classification exactly reflects late outcome and re-intervention probability in acute aortic dissection with a slightly modifiedtype II definition. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2011; 40(5): 1078–1084, doi: 10.1016/j.ejcts.2011.03.037.
 
10.
Ruddy J.M., Jones J.A., Ikonomidis J.S. Pathophysiology of thoracic aortic aneurysm (TAA): is it not one uniform aorta? Role of embryologic origin. Prog. Cardiovasc. Dis. 2013; 56(1): 68–73, doi: 10.1016/j.pcad.2013.04.002.
 
11.
Albornoz G., Coady M.A., Roberts M., Davies R.R., Tranquilli M., Rizzo J.A., Elefteriades J.A. Familial thoracic aortic aneurysms and dissections – incidence, modes of inheritance, and phenotypic patterns. Ann. Thorac. Surg. 2006; 82(4): 1400–1405.
 
12.
Miller C.P., Firoozan S., Woo E.K., Apps A. Chronic cough: a herald symptom of thoracic aortic aneurysm in a patient with a bicuspid aortic valve. BMJ Case Rep. 2014; 2014: bcr2014205005, doi: 10.1136/bcr-2014-205005.
 
13.
Baumann F., Makaloski V., Diehm N. Aortic aneurysms and aortic dissection: epidemiology, pathophysiology and diagnostics. Internist (Berl). 2013; 54(5): 535–542, doi: 10.1007/s00108-012-3217-0.
 
14.
Agarwal P.P., Chughtai A., Matzinger F.R., Kazerooni E.A. Multide-tector CT of thoracic aortic aneurysms. Radiographics 2009; 29(2): 537–552, doi: 10.1148/rg.292075080.
 
15.
Staromłyński J., Smoczyński R., Suwalski P. Małoinwazyjne leczenie tętniaków korzenia aorty z towarzyszącą niedomykalnością zastawki aortalnej z jej zachowaniem. Kardiol. Inwazyjna 2016; 11: 27–29.
 
16.
Milanowska B., Michalak E., Michałowska I., Szpakowski E., Konopka A., Klisiewicz A., Bilińska Z.T. A fatal outcome of thoracic aortic aneurysm in a male patient with bicuspid aortic valve. Postępy Kardiol. Interwencyjnej 2013; 9(3): 265–271, doi: 10.5114/pwki.2013.37507.
 
17.
Cheung K., Boodhwani M., Chan K.L., Beauchesne L., Dick A, Coutinho T. Thoracic Aortic Aneurysm Growth: Role of Sex and Aneurysm Etiology. J. Am. Heart Assoc. 2017; 6(2): e003792, doi: 10.1161/JAHA.116.003792.
 
18.
Emrecan B., Durna F., Girgin S., Alshalaldeh M. Proximal aortic arch cannulation for proximal ascending aortic aneurysms. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2014; 11(2): 132–135, doi: 10.5114/kitp.2014.43838.
 
19.
Liu O., Xie W., Qin Y., Jia L., Zhang J., Xin Y., Guan X., Li H., Gong M., Liu Y., Wang X., Li J., Lan F., Zhang H. MMP-2 gene polymorphisms are associated with type A aortic dissection and aortic diameters in patients. Medicine 2016; 95(42): e5175.
 
20.
Robertson E.N., Hambly B.D., Jeremy R.W. Thoracic aortic dissection and heritability: forensic implications. Forensic. Sci. Med. Pathol. 2016; 12(3): 366–368, doi: 10.1007/s12024-016-9788-7.
 
21.
Zanetti P.P., Krasoń M., Walas R., Cebotaru T., Popa C., Vintila B., Steiu F. „Open” repair of ruptured thoracoabdominal aortic aneurysm (experience of 51 cases). Kardiochir. Torakochir. Pol. 2015; 12(2): 119–125, doi: 10.5114/kitp.2015.52852.
 
22.
Skórski M., Brzeziński T., Szostek M., Ostrowski T., Macioch W. Fulminant course of visceral malperfusion due to type B aortic dissection. Acta Angiol. 2014; 20(1): 19–24.
 
23.
Dziekiewicz M., Maciag R., Maruszynski M. New surgical modification of fascial closure following endovascular aortic pathology repair. Wideochir. Inne Tech. Maloinwazyjne 2014; 9(1): 89–92, doi: 10.5114/wiitm.2011.35795.
 
24.
Patterson B.O., Sobocinski J., Karthikesalingam A., Hinchliffe R.J., Loftus I., Thompson M.M., Holt P.J. Expansion rate of descending thoracic aortic aneurysms. Br. J. Surg. 2016; 103(13): 1823–1827, doi: 10.1002/bjs.10299.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top