Choroba zwyrodnieniowa stawów w praktyce lekarza rodzinnego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Witold Jacek Drzastwa   

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3 Maja 59, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:407-417
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było zebranie najistotniejszych z punktu widzenia lekarza rodzinnego wiadomości dotyczących ChZS, by w swojej praktyce mógł on, współpracując z lekarzami innych dziedzin, poprowadzić pacjenta we wstępnej diagnostyce, wspomóc proces terapeutyczny, a także stanowić wsparcie medyczne w razie braku dostępności do konsultacji specjalistycznej lub długiego okresu oczekiwania na nią. W pracy przedstawiono definicję ChZS, patomechanizm jej powstawania oraz postaci w zależności od etiologii. Przedstawiono objawy choroby ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji oraz zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. Zwrócono również uwagę na istotną rolę rehabilitacji w celu uzyskania poprawy komfortu życia pacjentów. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest schorzeniem postępującym, nieodwracalnym, prowadzącym do ograniczenia sprawności i pogorszenia jakości życia chorego. Zastosowane leczenie nie jest w stanie zahamować postępu choroby, może natomiast spowolnić jej rozwój i poprawić jakość życia pacjentów. W pracy podkreślono istotną rolę lekarza rodzinnego jako przewodnika po systemie opieki zdrowotnej w przypadku pacjentów z ChZS.
 
REFERENCJE (17)
1.
Österås N., van Bodegom-Vos L., Dziedzic K., Moseng T., Aas E., Andreassen Ø., Mdala I., Natvig B., Røtterud J.H., Schjervheim U.B., Vlieland T.V., Hagen K.B. Implementing international osteoarthritis treatment guidelines in primary health care: study protocol for the SAMBA stepped wedge cluster randomized controlled trial. Implement Sci. 2015; 10:165. doi: 10.1186/s13012-015-0353-7.
 
2.
Ortopedia i traumatologia. Tom 1–2. Red. nauk. T.Sz. Gaździk. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009.
 
3.
Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Tom 1–2. Red. W. Marciniak, A. Szulc. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2003.
 
4.
Żuk T., Dziak A., Gusta A. Podstawy ortopedii i traumatologii. PZWL. Warszawa 1983.
 
5.
Gajewski P., Szczeklik A. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna. Kraków 2016.
 
6.
Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red. A. Windak, A. Mastalerz-Migas, S. Chlabicz. Termedia. Poznań 2015.
 
7.
Zimmermann-Górska I., Tuchocka-Kaczmarek A., Andrysiak R. Zastosowanie badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu spondyloartropatii, Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism (EULAR), Med. Prakt. 2015; 6: 32–41.
 
8.
Imiela T., Bała M., Jaesche R. Ćwiczenia fizyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych: przegląd systematyczny z metaanalizą. Med. Prakt. 2013; 12: 107–109.
 
9.
Łazowski J. Podstawy fizykoterapii. AWF. Wrocław 2002.
 
10.
Farkouh M.E. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi – co wynika z badań klinicznych. Med. Prakt. 2013; 10: 57–60.
 
11.
Reginster J.Y., Cooper C. Optimizing the management of osteoarthritis-Transitioning evidence-based guidelines into practical guidance for real-world clinical practice. Semin. Arthritis Rheum. 2016; 45(4 Suppl): S1–2. doi: 10.1016/j.semarthrit.2015.10.014.
 
12.
Moćko K., Brożek J. Leczenie farmakologiczne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego – przegląd systematyczny. Med. Prakt. 2015; 03: 123–125.
 
13.
Runhaar J., Deroisy R., van Middelkoop M., Barretta F., Barbetta B., Oei E.H., Vroegindeweij D., Giacovelli G., Bruyère O., Rovati L.C., Reginster J.Y., Bierma-Zeinstra S.M. The role of diet and exercise and of glucosamine sulfate in the prevention of knee osteoarthritis: Further results from the PRevention of knee Osteoarthritis in Overweight Females (PROOF) study. Semin Arthritis Rheum. 2016; 45(4 Suppl): S42–48. doi: 10.1016/j.se-marthrit.2015.11.001.
 
14.
Zimmermann-Górska I. Reumatologia – postępy. Med. Prakt. 2016; 2: 62–74.
 
15.
Verkleij S.P., Luijsterburg P.A., Willemsen S.P., Koes B.W., Bohnen A.M., Bierma-Zeinstra S.M. Effectiveness of diclofenac versus paracetamol in knee osteoarthritis: a randomised controlled trial in primary care. Br. J. Gen. Pract. 2015; 65(637): e530–537. doi: 10.3399/bjgp15X686101.
 
16.
Clarson L.E., Nicholl B.I., Bishop A., Daniel R., Mallen C.D. Discussing prognosis with patients with osteoarthritis: a cross-sectional survey in general practice. Clin Rheumatol. 2016; 35(4): 1011–1017. doi: 10.1007/s10067-015-3094-8.
 
17.
Autor zbiorowy: Podsumowanie zaleceń American College of Rheumatology 2012, Niefarmakologiczne i farmakologiczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów ręki, stawu biodrowego i kolanowego. Med. Prakt. 2012; 9: 58–64.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top