Częstość występowania reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyków wśród studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Wiechuła   

Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem niniejszej pracy było określenie częstości występowania reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyków wśród studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz ustalenie rodzaju występujących zaburzeń i preparatów kosmetycznych wywołujących najczęściej problemy skórne.

Materiał i metody:
W badaniu ankietowym uczestniczyły 184 studentki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Ankieta zawierała pytania o wystąpienie objawów niepożądanych po użyciu kosmetyku, rodzaj preparatów kosmetycznych wywołujących takie działania, rodzaj reakcji niepożądanej oraz czas wystąpienia reakcji. Studentki zapytano również o fakt zgłaszania lekarzowi wystąpienia reakcji niepożądanej po użyciu kosmetyku oraz wiedzy na temat takiej możliwości.

Wyniki:
Częstość występowania reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyku w badanej grupie studentek wynosiła 39,1%. Najczęściej były to reakcje podrażnieniowe, wywołane kremem do twarzy. Dominującym objawem podrażnienia było zaczerwienienie, a zmiany obejmowały całą twarz.

Wnioski:
Badania wykazały, że studentki stosunkowo często doświadczały reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyku (39,1% wszystkich badanych osób). Badania wykazały również, że bardzo mało studentek wiedziało o możliwości zgłaszania przypadków działania niepożądanego wywołanego przez kosmetyki.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top