Związek pomiędzy chorobą nowotworową a alergią atopową
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Bożek   

Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:371-377
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ochronny lub stymulujący wpływ atopii na ryzyko rozwoju nowotworu pozostaje otwartym pytaniem. Dotychczasowe prace naukowe analizujące temat przynoszą różne odpowiedzi. W pracy badano występowanie chorób nowotworowych u pacjentów z potwierdzonymi chorobami atopowymi w stosunku do grupy kontrolnej bez cech atopii.

Materiał i metody:
U 1451 pacjentów z chorobą atopową oraz 1389 osób stanowiących grupę kontrolną w wieku powyżej 35 r.ż. wykonano badanie, alergiczne testy skórne, oznaczono stężenie alergenowo swoistych przeciwciał IgE przeciwko najczęstszym alergenom wziewnym. Przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej oraz wypełniono oryginalny kwestionariusz zawierający między innymi pytania o ewentualne występowanie chorób nowotworowych i alergii u pacjenta oraz w jego rodzinie. Dodatkowo wykonano oznaczenia następujących markerów nowotworowych w surowicy krwi AFP, CEA, SCC, PSA, Ca 15.3, Ca 19-9, Ca 125, HCG, CYFRA 21-1.

Wyniki:
Wyniki potwierdziły brak istotnej różnicy w częstości występowania większości analizowanych nowotworów pomiędzy badanymi grupami. Odnotowano znacznie mniejszą zachorowalność na przewlekłą białaczkę szpikową oraz przewlekłą białaczkę limfatyczną w grupie badanej. Zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy wartością stężenia całkowitej IgE w surowicy krwi a prawdopodobieństwem rozpoznania choroby nowotworowej w grupie badanej. Wśród pacjentów z chorobą atopową obserwowano wyższe stężenie markeru CYFRA 21-1 w surowicy krwi, lecz bez manifestacji klinicznej.

Wnioski:
Występowanie choroby nowotworowej jest nieznacznie niższe u pacjentów z chorobami atopowymi niż w grupie kontrolnej bez alergii. Nie odnotowano istotnych różnic w analizowanych markerach nowotworowych surowicy krwi pomiędzy grupami.

 
REFERENCJE (20)
1.
Gonzalez-Perez A., Fernandez-Vidaurre C., Rueda A., Rivero E., Garcia Rodriguez L.A. Cancer incidence in a general population of asthma patients. Pharmacoepidemiol. Drug Saf. 2006; 15(2): 131–138.
 
2.
Arana A., Wentworth C.E., Fernandez-Vidaurre C., Schlienger R.G., Conde E., Arellano F.M. Incidence of cancer in the general population and in patients with or without atopic dermatitis in the U.K. Br. J. Dermatol 2010; 163(5): 1036–1043.
 
3.
Musolino C., Allegra A., Minciullo P.L., Gangemi S. Allergy and risk of hematologic malignances: Associations and mechanisms. Leuk. Res. 2014; 38(10): 1137–1144.
 
4.
Josephs D.H., Spicer C.J., Corrigan C.J., Gould H.J. Karagiannis S.N. Epidemiological associations of allergy, IgE and cancer. Clin. Exp. Allergy 2013; 43(10): 1110–1123.
 
5.
Tirado-Rodriguez B., Ortega E., Segura-Medina P., Huerta-Yepez S. TGF-β: An important mediator of allergic disease and a molecule with dual activity in cancer development. J. Immunol. Res 2014; 318481.
 
6.
Heinzerling L.M., Burbach G.J., Edenharter G., Bachert C., Bindslev-Jensen C., Bonini S. et al. GA(2)LEN skin test study I: GA(2)LEN harmonization of skin prick testing: novel sensitization patterns for inhalant allergens in Europe. Allergy 2009; 64: 1498–1506.
 
7.
World Health Organization. ICD-10: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. WHO. Geneva, Switzerland 1992.
 
8.
Global Initiative for Asthma. GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2014 http://www.gina.org [dostęp 23.08.2015].
 
9.
Hanifin J.M., Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm. Venerol. Suppl. 1980; 92: 44–47.
 
10.
Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A., Denburg J., Fokkens W.J. Togias A. et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy 2008; 63: 8–160.
 
11.
Bozek A., Kozlowska R., Jarząb, J. The safety of specific immunotherapy for patients allergic to house – dust mites and pollen in relation to the development of neoplasia and autoimmune disease: a long-term, observational case-control study. Int. Arch. Allergy Immunol. 2014; 163(4): 307–312.
 
12.
Boffeta P., Ye W., Boman G., Nyren D. Lung cancer risk in a population-based cohort of patients hospitalized for asthma in Sweden. Eur. Respir. J. 2002; 19(1): 127–133.
 
13.
Hwang C.Y., Chen Y.J., Lin M.W., Chen T.J., Chu S.Y., Chen C.C. et al. Cancer risk in patients with allergic rhinitis, asthma and atopic dermatitis: A nationwide cohort study in Taiwan. Int. J. Cancer 2012; 130(5): 1160–1167.
 
14.
Rosenberger A., Bickeboller H., McCormack V., Brenner D.R., Duell E.J., Tjønneland A. et al. Asthma and lung cancer risk: a systematic investigation by the International Lung Cancer Consortium. Carcinogenesis 2012; 33(3): 587–597.
 
15.
Olesen A.B., Gerda E., Storm H.H., Thestrup-Pedersen K. The risk of cancer among patients previously hospitalized for atopic dermatitis. J. Investig. Dermatol 2005; 125(3): 445–449.
 
16.
Denholm R., Schüz J., Straif K., Stücker I., Jöckel K.H., Brenner D.R., et al. Is previous respiratory disease a risk factor for lung cancer? Am. J. Respir. Crit. Care Med 2014; 190(5): 549–559.
 
17.
Jensen A.O., Thomsen H.F., Engebjerg M.C., Olesen A.B., Friis S., Karagas M.R., Sorensen H.T. Use of oral glucocorticoids and risk of skin cancer and non-Hodgkin's lymphoma: a population-base case-control study. Br. J. Cancer 2009; 100(1): 200–205.
 
18.
Tolak K., Omernik A., Zdan O., Ragus D., Domagała-Kulawik J., Rudzinski P., Chazan R. The frequency of allergy in lung cancer patients. Pneumonol. Alergol. Pol 2006; 74(2): 144–148.
 
19.
Yarbro J.W., Page D.L., Fielding L.P., Partridge E.E., Murphy G.P. American Joint Committee on Cancer prognostic factors consensus conference. Cancer 1999; 86(11): 2436–2446.
 
20.
Huang Y.L., Chen J., Yan W., Zang, D., Qin Q., Deng A.M. Diagnostic accuracy of cytokeratin-19 fragment (CYFRA 21-1) for bladder cancer: A systematic review and meta-analysis. Tumour Biol 2015; 36(5): 3137–3145.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top