Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Nauk o Zdrowiu, Instytut Ochrony Zdrowia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Kozimala   

Zakład Nauk o Zdrowiu Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, tel. (+48 16) 624 46 03, tel. kom. 784 750 664
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:20-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
CEL PRACY:
Celem badań było ustalenie, jaka jest ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów oraz wpływu wieku, płci i wykształcenia na te opinie.

MATERIAŁ I METODA:
Badania przeprowadzono w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w oddziale niezabiegowym w 2007/2008 roku wśród 100 pacjentów. Do badań wykorzystano skalę zadowolenia z pielęgnacji The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale.

WYNIKI::
1. Ogólna ocena doświadczeń pacjenta ze świadczonej opieki pielęgniarskiej w badanym ośrodku jak również satysfakcja pacjenta z opieki pielęgniarskiej jest bardzo dobra (odpowiednio 76,8%, 87,3%). 2. Czynniki socjodemograficzne takie jak: wiek, płeć i wykształcenie ankietowanych nie wpływają w sposób znaczący na satysfakcję pacjentów z opieki pielęgniarskiej sprawowanej w badanym ośrodku.

WNIOSKI::
Badania poziomu satysfakcji pacjenta podczas pobytu w szpitalu mają istotne znaczenie. Kluczem do sukcesu jest systematyczne przeprowadzanie takich badań i bezwzględna ich analiza dokonywana w krótkim czasie. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że pacjenci wysoko oceniają opiekę pielęgniarską. Koniecznym jednak wydaje się doskonalenie narzędzi badawczych.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (14)
1.
Vis M., Bond M., Artur A. Questioning patient satisfaction: an empirical investigation in two outpatient clinics. Soc. Sci. Med. 1997;44 :85-92.
 
2.
Carr- Hill RA. The measurement of patient satisfaction. J. Public. Healtn Med. 1992; 14: 236-249.
 
3.
Fitzpatrick R., Hopkins A. Patient satisfaction in relation to clinical care: a neglected contribution. In. Measurement of patients. Satisfaction with their care. Ends. R. Fitzpatrick and A. Hopkins. Royal College of Physicians of London, London 1993: 18-19.
 
4.
Marcinowicz L. Satysfakcja pacjenta z opieki – analiza polskiej literatury medycznej. Probl. Med. Rodz. 2004; 6: 10-15.
 
5.
Walsh M., Walsh A. Measuring patent satisfaction with nursing care: experience of using the Newcastle Satisfaction With Nursing Scale. J. Adv. Nurs. 1999;29:307-317.
 
6.
Johansson P., Oleni M., Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature Study. Scand. J. Caring. Sci. 2002; 16:337- 338.
 
7.
Thomas L. H., McColl E., Priest J., Boys R. J. The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale: an instrument for quality assessment of nursing care. Qual. Health Care. 1996; 5: 67-72.
 
8.
Merkouris A., Ifantopoulos J., Lanara V., Lemonidou C. Patient satisfaction: a key concept for evaluating and improving nursing services. J. Nurs. Management. 1999; 7: 19-28.
 
9.
Jaipaul C.K., Rosenthal G.E. Are older patients more satisfied with hospital care than younger patient? J. General Int. Med. 2003; 18: 23-30.
 
10.
Peterson W.E., Charles C., DiCenso A., Sword W. The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale: a valid measure of maternal satisfaction with inpatient postpartum nursing care. J. Adv. Nurs. 2005; 52: 672-681.
 
11.
Zadroga M., Cudak – Bańska E., Dyk D., Krysia I., Gutysz – Wojnicka A. Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej. Pielęg. Pol. 2005; 1: 49-52.
 
12.
Komunikat CBOS. Opinie o opiece zdrowotnej. Warszawa, marzec 2007.
 
13.
Shemiha A., Semra E. The turkish wersion of The Newcastle Satisfaktion with Nursing Scale used on medical and surgical patients. J. Clin. Nurs. 2007; 16: 646-653.
 
14.
Wasilewski T. Subiektywna ocena wybranych aspektów satysfakcji z pobytu w szpitalu pacjentów oddziałów zabiegowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.2008; 3: 81-86.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top