Skrzeplina w lewej komorze po ostrym zawale mięśnia sercowego – opis przypadku i przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Students’ Scientific Club, 1st Department of Cardiology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
1st Department of Cardiology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Michał Razik   

Studenckie Koło Naukowe, I Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2024;78:11-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Skrzeplina w lewej komorze (left ventricle – LV) jest jednym z powikłań ostrego zawału mięśnia sercowego (acute myocardial infarction – AMI), zwłaszcza u chorych z AMI ściany przedniej z wtórną do zawału utrzymującą się dysfunkcją skurczową LV. Badania wskazują, że pomimo postępów w interwencyjnym leczeniu AMI częstość występowania skrzeplin waha się od 2,7% do 19,2% u pacjentów z AMI z uniesieniem odcinka ST (ST elevation myocardial infarction – STEMI). Tworzenie się skrzeplin w LV wiąże się z uszkodzeniem śródbłonka, zastojem krwi i nadkrzepliwością. Kluczowe znaczenie ma wczesna diagnostyka za pomocą echokardiografii przezklatkowej (transthoracic echocardiography – TTE) i rezonansu magnetycznego serca (cardiac magnetic resonance – CMR). Strategie zapobiegawcze obejmują ocenę czynników ryzyka i rozważenie leczenia przeciwzakrzepowego w wyjątkowych przypadkach. Leczenie obejmuje terapię przeciwzakrzepową przez okres do 6 miesięcy w połączeniu z terapią przeciwpłytkową. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat pozawałowych skrzeplin w LV, z opisem przypadku jako praktyczną wskazówką.
 
REFERENCJE (19)
1.
Honan K.A, Jogimahanti A., Khair T. An updated review of the efficacy and safety of direct oral anticoagulants in treatment of left ventricular thrombus. Am. J. Med. 2022; 135(1): 17–23, doi: 10.1016/j.amjmed.2021.07.023.
 
2.
Robinson A.A., Jain A., Gentry M., McNamara R.L. Left ventricular thrombi after STEMI in the primary PCI era: A systematic review and meta-analysis. Int. J. Cardiol. 2016; 221: 554–559, doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.069.
 
3.
Bulluck H., Chan M.H.H., Paradies V., Yellon R.L., Ho H.H., Chan M.Y. et al. Incidence and predictors of left ventricular thrombus by cardiovascular magnetic resonance in acute ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention: a meta-analysis. J. Cardiovasc. Magn. Reson. 2018; 20(1): 72, doi: 10.1186/s12968-018-0494-3.
 
4.
Velangi P.S., Choo C., Chen K.A., Kazmirczak F., Nijjar P.S., Farzaneh-Far A. et al. Long-term embolic outcomes after detection of left ventricular thrombus by late gadolinium enhancement cardiovascular magnetic resonance imaging: A matched cohort study. Circ. Cardiovasc. Imaging 2019; 12(11): e009723, doi: 10.1161/CIRCIMAGING.119.009723.
 
5.
Camaj A., Fuster V., Giustino G., Bienstock S.W., Sternheim D., Mehran R. et al. Left ventricular thrombus following acute myocardial infarction: JACC State-of-the-Art Review. J. Am. Coll. Cardiol. 2022; 79(10): 1010–1022, doi: 10.1016/j.jacc.2022.01.011.
 
6.
Delewi R., Zijlstra F., Piek J.J. Left ventricular thrombus formation after acute myocardial infarction. Heart 2012; 98(23): 1743–1749, doi: 10.1136/heartjnl-2012-301962.
 
7.
Nihoyannopoulos P., Smith G.C., Maseri A., Foale R.A. The natural history of left ventricular thrombus in myocardial infarction: a rationale in support of masterly inactivity. J. Am. Coll. Cardiol. 1989; 14(4): 903–911, doi: 10.1016/0735-1097(89)90463-4.
 
8.
Delewi R., Nijveldt R., Hirsch A., Marcu C.B., Robbers L., Hassell M.E. et al. Left ventricular thrombus formation after acute myocardial infarction as assessed by cardiovascular magnetic resonance imaging. Eur. J. Radiol. 2012; 81(12): 3900–3904, doi: 10.1016/j.ejrad.2012.06.029.
 
9.
Weinsaft J.W., Kim J., Medicherla C.B., Ma C.L., Codella N.C., Kukar N. et al. Echocardiographic algorithm for post-myocardial infarction LV thrombus: A gatekeeper for thrombus evaluation by delayed enhancement CMR. JACC Cardiovasc. Imaging 2016; 9(5): 505–515, doi: 10.1016/j.jcmg.2015.06.017.
 
10.
Asinger R.W., Mikell F.L., Elsperger J., Hodges M. Incidence of left-ventricular thrombosis after acute transmural myocardial infarction. Serial evaluation by two-dimensional echocardiography. N. Engl. J. Med. 1981; 305(6): 297–302, doi: 10.1056/NEJM198108063050601.
 
11.
Byrne R.A., Rossello X., Coughlan J.J., Barbato E., Berry C., Chieffo A. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes: Developed by the task force on the management of acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2023; 44(38): 3720–3826, doi: 10.1093/eurheartj/ehad191.
 
12.
O’Gara P.T., Kushner F.G., Ascheim D.D., Casey D.E. Jr., Chung M.K., de Lemos J.A. et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2013; 127(4): e362–e425, doi: 10.1161/CIR.0b013e3182742cf6.
 
13.
Srichai M.B., Junor C., Rodriguez L.L., Stillman A.E., Grimm R.A., Lieber M.L. et al. Clinical, imaging, and pathological characteristics of left ventricular thrombus: a comparison of contrast-enhanced magnetic resonance imaging, transthoracic echocardiography, and transesophageal echocardiography with surgical or pathological validation. Am. Heart J. 2006; 152(1): 75–84, doi: 10.1016/j.ahj.2005.08.021.
 
14.
Weinsaft J.W., Kim H.W., Shah D.J., Klem I., Crowley A.L., Brosnan R. et al. Detection of left ventricular thrombus by delayed-enhancement cardiovascular magnetic resonance prevalence and markers in patients with systolic dysfunction. J. Am. Coll. Cardiol. 2008; 52(2): 148–157, doi: 10.1016/j.jacc.2008.03.041.
 
15.
Martinez M.W., Kirsch J., Williamson E.E., Syed I.S., Feng D., Ommen S. et al. Utility of nongated multidetector computed tomography for detection of left atrial thrombus in patients undergoing catheter ablation of atrial fibrillation. JACC Cardiovasc. Imaging 2009; 2(1): 69–76, doi: 10.1016/j.jcmg.2008.09.011.
 
16.
Chae S.Y., Kwon T.W., Jin S., Kwon S.U., Sung C., Oh S.J. et al. A phase 1, first-in-human study of 18F-GP1 positron emission tomography for imaging acute arterial thrombosis. EJNMMI Res. 2019; 9(1): 3, doi: 10.1186/s13550-018-0471-8.
 
17.
Levine G.N., McEvoy J.W., Fang J.C., Ibeh C., McCarthy C.P., Misra A. et al. Management of patients at risk for and with left ventricular thrombus: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation 2022; 146(15): e205–e223, doi: 10.1161/CIR.0000000000001092.
 
18.
Massussi M., Scotti A., Lip G.Y.H., Proietti R. Left ventricular thrombosis: new perspectives on an old problem. Eur. Heart J. Cardiovasc. Pharmacother. 2021; 7(2): 158–167, doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa066.
 
19.
Lee J.M., Park J.J., Jung H.W., Cho Y.S., Oh I.Y., Yoon C.H. et al. Left ventricular thrombus and subsequent thromboembolism, comparison of anticoagulation, surgical removal, and antiplatelet agents. J. Atheroscler. Thromb. 2013; 20(1): 73–93, doi: 10.5551/jat.13540.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top