Konsumpcja produktów typu light wśród osób dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Szczepańska   

Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:68-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Sposób żywienia ma znaczenie nie tylko dla utrzymania dobrego stanu zdrowia, ale również w prewencji wielu chorób. Prawidłowe odżywianie pozwala także utrzymać właściwą masę ciała. Z powodu zwiększenia zainteresowania konsumentów tymi zagadnieniami zaczął rozwijać się nowy sektor rynku żywnościowego, tj. produkty typu light. Celem pracy była ocena częstości ich spożycia oraz analiza zależności pomiędzy częstością konsumpcji a wiekiem, wykształceniem i masą ciała badanych osób.

Materiał i metody:
W badaniu brały udział 203 dorosłe osoby, które deklarowały spożywanie produktów typu light. Częstotliwość ich konsumpcji oceniano na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki:
Największy odsetek badanych sięga po produkty mleczne typu light kilka razy w tygodniu (23,2%) lub okazjonalnie (40,4% badanych). Produkty tłuszczowe i słodycze typu light były spożywane okazjonalnie przez odpowiednio 34,5% i 30% badanych osób. Napoje typu light w większości przypadków były konsumowane kilka razy w miesiącu (20,7%) i okazjonalnie (40,4%).

Wnioski:
Wśród ankietowanych osób spożycie żywności typu fast food jest rzadkie. Stwierdzono występowanie słabej lub niskiej korelacji pomiędzy częstością spożycia żywności typu light a wiekiem, wykształceniem i masą ciała badanych osób. Konieczne wydaje się prowadzenie edukacji żywieniowej od najmłodszych lat, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz jej kontynuowanie w populacji osób dorosłych.

 
REFERENCJE (18)
1.
Świderski F., Kolanowski W. Żywność funkcjonalna i dietetyczna. W: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Red. F. Świderski. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2003: 27–31.
 
2.
Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series 916, Geneva 2003.
 
3.
Grajeta H. Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia. Adv. Clin. Exp. Med. 2004; 13(3): 503–510.
 
4.
Saluk-Juszczak J., Kołodziejczyk J., Babicz K., Królewska K. Żywność funkcjonalna – rola nutraceutyków w profilaktyce chorób układu krążenia. Kosmos – problemy nauk biologicznych 2010; 59(3–4): 527–538.
 
5.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie dodatków do żywności, https://eur-lex.europa.eu/lega... [dostęp: 11.05.2016].
 
6.
Całyniuk B., Preidl K., Szczepańska E., Białek-Dratwa A., Jędrzejowska K., Grochowska-Niedworok E. Częstotliwość spożycia produktów typu light przez mieszkańców województwa śląskiego z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i BMI. W: Zdrowy styl życia: bezpieczeństwo żywności i zdrowe żywienie. Red. L.T. Niebrój, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas. Raleigh: Lulu Enterprises, Inc. USA 2015: 59–66.
 
7.
Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M. Gotowość konsumentów do spożywania żywności typu light. Bromat. Chem. Toksykol. 2012; 45(3): 603–607.
 
8.
Wierzbicka E., Kochańska A. Spożycie produktów o obniżonej wartości energetycznej w wybranej grupie kobiet. Żyw. Człow. Met. 2007; 34(1–2): 204–208.
 
9.
Flaczyk E., Kobus J., Korczak J. Assessme nt of consumption of "light" food by students. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 2006; 5(1): 173–181.
 
10.
Babicz-Zielińska E. Postawy konsumentów wobec nowej żywności. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 2010; 65: 16–22.
 
11.
Zandstra E., de Graaf C., Van Staveren W. Influence of health and taste attitudes on consumption of low – and high – fat foods. Food Quality and Pre-ference 2001; 12(1): 75–82, doi: 10.1016/S0950-3293(00)00032-X.
 
12.
Gopinath B., Flood V.M., Wang J.J., Barlutsky G., Mitchell P. Lower dairy products and calcium intake is associated with adverse retinal vascular chan-ges in older adults. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2014; 24(2): 155–161, doi: 10.1016/j.numecd.2013.06.009.
 
13.
Toledo E., Delgado-Rodrıguez M., Estruch R., Salas-Salvado J., Corella D., Gomez-Gracia E., Fiol M., Lamuela-Raventós R.M., Schröder H., Arós F., Ros E., Ruíz-Gutiérrez V., Lapetra J., Conde-Herrera M., Sáez G., Vinyoles E., Martínez-González M.A. Low-fat dairy products and blood pressure: follow-up of 2290 older persons at high cardiovascular risk participating in the PREDIMED study. Br. J. Nutr. 2009; 101(1): 59–67, doi: 10.1017/S0007114508981496.
 
14.
Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M. Funkcjonalność słodyczy w opinii konsumentów. Bromat. Chem. Toksykol. 2011; 44(3): 993–998.
 
15.
Kubiak A., Kuleczka-Raszewska M. Wpływ reklamy na wybory zdrowotne Polaków. Med. Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014, 20(1): 26–30.
 
16.
Fortuna T., Stachura M., Buda A. Właściwości fizykochemiczne i ocena sensoryczna wafli typu light. Technologia Alimentaria 2003; 2(1): 83–96.
 
17.
Szczepańska E., Janion K., Szeja N., Stanuch B. Czynniki decydujące o wyborze produktów typu instant na przykładzie studentów uczelni wyższych. W: M. Choroby XXI wieku: wybrane zagadnienia. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Red. Olszówka, K. Maciąg. Lublin 2015: 104–117.
 
18.
Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E. Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygeia Public Health 2011; 46(1): 39–46.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Assessment of consumption of light, “lekki” and fit products among students of dietetics
Anna Szczyrba, Marek Kardas
Annales Academiae Medicae Silesiensis
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top