Ankieta dla międzynarodowych badań porównawczych kondycji psychicznej wybranych grup osób
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Brodziak   

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7, tel./fax 32 281 21 22
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:48-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorzy na wstępie uzasadniają celowość badań porównawczych ogólnej kondycji psychicznej wybranych grup osób w różnych krajach. Przeciętna kondycja psychiczna danej społeczności wpływa nie tylko na zdolność do pokonywania problemów społecznych, ale i także na stan zdrowia. Opracowali oni ankietę, w trzech wersjach językowych, która ich zdaniem może być pomocna dla międzynarodowych badań porównawczych. Treść stwierdzeń testowych tej ankiety uwzględnia założenia kilku różnych uznanych narzędzi pomiarowych. W pracy opisano strukturę opracowanej ankiety i zamieszczono jej trzy wersje językowe. Autorzy w rozdziale końcowym wspominają o zdobytych już doświadczeniach z badań przeprowadzonych przy użyciu tego narzędzia i zapowiadają przedstawienie tych wyników w następnych swoich pracach.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (21)
1.
Antonovsky A. Health, stress, and coping. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1979.
 
2.
Antonovsky A. The sense of coherence as a determinant of health. W.: J.D. Matarazzo, S.M. Weiss (Eds.), Behavioral Health: A handbook of health enhancement and disease prevention. Wiley, New York 1984.
 
3.
Antonovsky A., The life cycle, mental health and the sense of coherence. Isr J Psychiatry Relat Sci, 1985; 22: 273-280.
 
4.
Antonovsky H, Sagy S. The development of a sense of coherence and its impact on responses to stress situations. J Soc Psych; 1986; 126: 213-225.
 
5.
Antonovsky. The structural sources of salutogenic strengths. W.: C.L. Cooper, R. Paynes (Eds.), Personality and Stress: Individual Diff erences. Wiley, New York, 1991.
 
6.
Antonovsky A. The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc Sci Med. 1993; 36: 725-733.
 
7.
Flensborg-Madsen T, Ventegodt S, Merrick J. Sense of coherence and physical health. Testing Antonovsky’s theory. Scientifi c World Journal. 2006; 6: 2212- 2219.
 
8.
Endler PC, Haug TM, Spranger H. Sense of coherence and physical health. A „Copenhagen interpretation” of Antonovsky’s SOC concept. Scientifi c World Journal. 2008; 8:451-453.
 
9.
Flensborg-Madsen T, Ventegodt S, Merrick J. Sense of coherence and physical health. The emotional sense of coherence (SOC-E) was found to be the best-known predictor of physical health. Scientifi c World Journal. 2006; 6:2147-2157.
 
10.
Cha C, Nock M. Emotional intelligence is a protective factor for suicidal behavior. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009; 48:422-430.
 
11.
Akerjordet K, Severinsson E. Emotional intelligence: Part 1: the development of scales and psychometric testing. Nurs Health Sci. 200; 11:58-63.
 
12.
Weng HC. Does the physician’s emotional intelligence matter? Impacts of the physician’s emotional intelligence on the trust, patient-physician relationship, and satisfaction. Health Care Manage Rev. 2008; 33:280-288.
 
13.
Codier E, Kooker BM, Shoultz J. Measuring the emotional intelligence of clinical staff nurses: an approach for improving the clinical care environment. Nurs Adm Q. 2008; 32:8-14.
 
14.
Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J. Quality of life philosophy I. Quality of life, happiness, and meaning in life. Scientifi c World Journal. 2003; 3:1164-1175.
 
15.
Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J. The life mission theory II. The structure of the life purpose and the ego. Scientifi c World Journal. 2003; 3:1277-1285.
 
16.
Hawkins D. Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior. Hay House Inc., Carlsbad ( California), 2002.
 
17.
Hawkins D. Transcending the Levels of Consciousness. Veritas Publishing, 2006.
 
18.
Brodziak A., Muc - Wierzgoń M. Partcipation of people in cosmic evolution and the sense of human life. Ann Acad Med Siles, 2008; 62: 167-169.
 
19.
Brodziak A. Theories attributing meaning to human life and promoting health. The Internet Journal of World Health and Societal Politics(ISSN: 1540-269X).2008. Volume 5 Number 2. http://www.ispub.com/ostia/ind.... php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol5n2/ theory.xml.
 
20.
Wader A. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy - weź udział w tej konferencji. Wydawnictwo BEL, Warszawa, 2008.
 
21.
Brodziak A. Społeczne i kulturowe następstwa uznania “Hipotezy o współudziale ludzi w nawrotowym odtwarzania się Wszechświata”. Ann Acad Med Siles, 2009, 63: 40-47.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top