Czy lekarze prowadzą zdrowszy styl życia niż w czasie, gdy byli studentami?
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska / Students’ Scientific Club, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska / Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Szymon Klocek   

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:17-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Styl życia jest głównym determinantem zdrowia, może jednak zmieniać się z biegiem lat. Studentów cechują zwykle „gorsze” zachowania zdrowotne niż te u osób dorosłych. To ciekawe zjawisko nie było badane w środowisku lekarskim. Celem pracy była ocena stylu życia lekarzy w porównaniu z ich zachowaniami z lat studenckich.

Materiał i metody:
Badanie przekrojowe przeprowadzono w 2020 r. z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza oceniającego różne elementy stylu życia, które klasyfikowano jako „zdrowe” lub „niezdrowe” na podstawie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. W badaniu uczestniczyło 112 lekarzy (64,3% mężczyzn i 35,7% kobiet); mediana wieku wynosiła 37 lat (IQR 36–38). Wyniki porównano z danymi otrzymanymi w tej grupie na podstawie tego samego kwestionariusza dystrybuowanego w latach 2003–2005, tj. gdy badani byli studentami medycyny.

Wyniki:
Zaobserwowano istotne, korzystne zmiany dotyczące rzadszego spożycia posiłków z dużą zawartością soli kuchennej (p < 0,01) oraz częstszego spożycia warzyw i owoców (p < 0,01). Zaobserwowano zwiększenie częstości picia kawy (p < 0,01). W pozostałym zakresie nawyki żywieniowe i stosowanie używek pozostawały niezmienne. Nie stwierdzono różnic dotyczących aktywności fizycznej, występowania stresu oraz jego charakteru (mobilizujący/destabilizujący).

Wnioski:
Styl życia lekarzy nie zmienia się znacząco w porównaniu z latami studenckimi, co można wiązać z przyzwyczajeniami z lat młodości.

 
REFERENCJE (23)
1.
Farhud D.D. Impact of lifestyle on health. Iran J. Public Health. 2015; 44(11): 1442–1444.
 
2.
Dudek M., Kasznia-Kocot J. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne nastolatków mieszkających w Rybniku. Med. Srod. 2016; 19(4): 40–47, doi: 10.19243/2016406.
 
3.
Brehm B.J., Summer S.S., Khoury J.C., Filak A.T., Lieberman M.A., Heubi J.E. Health status and lifestyle habits of US medical students: a longitudinal study. Ann. Med. Health Sci. Res. 2016; 6(6): 341–347, doi: 10.4103/amhsr.amhsr_469_15.
 
4.
Pati S., Chauhan A.S., Mahapatra S., Sinha R., Pati S. Practicing health promotion in primary care – a reflective enquiry. J. Prev. Med. Hyg. 2017; 58(4): E288–E293, doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2017.58.4.749.
 
5.
Paterick T.E., Patel N., Tajik A.J., Chandrasekaran K. Improving health outcomes through patient education and partnerships with patients. Proc. (Bayl. Univ. Med. Cent.) 2017; 30(1): 112–113, doi: 10.1080/08998280.2017.11929552.
 
6.
Kowalska M., Zejda J.E., Krzych Ł. Biologiczna zmienność ciśnienia tętniczego krwi u młodych osób dorosłych. Med. Biol. Sci. 2006; 20: 63–69.
 
7.
Healthy diet. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean, 2019. Dostępny w internecie: https://apps.who.int/iris/hand....
 
8.
Wolańska-Buzalska D., Wiśniewska K. Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe – część 1. Przem. Spoż. 2019; 73(8): 28–32.
 
9.
Wiśniewska K., Wolańska-Buzalska D. Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe – część 2. Przem. Spoż. 2019; 73(9): 49–52.
 
10.
Hardcastle S.J., Thøgersen-Ntoumani C., Chatzisarantis N.L. Food choice and nutrition: asocial psychological perspective. Nutrients 2015; 7(10): 8712–8715, doi: 10.3390/nu7105424.
 
11.
Hegde S.K., Vijayakrishnan G., Sasankh A.K., Venkateswaran S., Parasuraman G. Lifestyle-associated risk for cardiovascular diseases among doctors and nurses working in a medical college hospital in Tamil Nadu, India. J. Family Med. Prim. Care 2016; 5(2): 281–285, doi: 10.4103/2249-4863.192355.
 
12.
O’ Keeffe A., Hayes B., Prihodova L. “Do as we say, not as we do?” the lifestyle behaviours of hospital doctors working in Ireland: a national cross-sectional study. BMC Public Health 2019; 19(1): 179, doi: 10.1186/s12889-019-6451-8.
 
13.
Banday A.H., Want F.A., Alris F.F., Alrayes M.F., Alenzi M.J. A cross-sectional study on the prevalence of physical activity among primary health care physicians in Aljouf region of Saudi Arabia. Mater. Sociomed. 2015; 27(4): 263–266, doi: 10.5455/msm.2015.27.263-266.
 
14.
Biernat E., Poznańska A., Gajewski A.K. Is physical activity of medical personnel a role model for their patients. Ann. Agric. Environ. Med. 2012; 19(4): 707–710.
 
15.
Alahmed Z., Lobelo F. Correlates of physical activity counseling provided by physicians: A cross-sectional study in Eastern Province, Saudi Arabia. PLoS One 2019; 14(7): e0220396, doi: 10.1371/journal.pone.0220396.
 
16.
Feng W., Dell’Italia L.J., Sanders P.W. Novel paradigms of salt and hypertension. J. Am. Soc. Nephrol. 2017; 28(5): 1362–1369, doi: 10.1681/ASN.2016080927.
 
17.
Białek-Dratwa A., Kukielczak A., Czech N., Giętek M. Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(2): 414–419.
 
18.
Jąder K. Konsumpcja warzyw w Polsce w różnych typach gospodarstw domowych. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2015; 17(3): 144–150.
 
19.
Chudy S. Development of coffee market and changes in coffee consumption among Poles. J. Agribus. Rural Dev.2014; 4(34): 41–51.
 
20.
Przybysz M.A., Widla G., Dłużewska E. Preferencje konsumenckie picia kawy. Wpływ temperatury i czasu prażenia ziarna kawy na ocenę smaku i zapachu espresso. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2013; 572: 65–79.
 
21.
Temple J.L., Hostler D., Martin-Gill C., Moore C.G., Weiss P.M., Sequeira D.J. et al. Systematic review and meta-analysis of the effects of caffeine in fatigued shift workers: implications for Emergency Medical Services personnel. Prehosp. Emerg. Care 2018; 22(sup1): 37–46, doi: 10.1080/10903127.2017.1382624.
 
22.
Molek-Winiarska D. Skutki stresu zawodowego. W: Z. Janowska [red.]. Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 4. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2011, s. 312–326.
 
23.
Krajewska O., Skrypnik K., Kręgielska-Narożna M., Suliburska J., Bogdański P. Wpływ długości i jakości snu na parametry antropometryczne, metaboliczne i ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Forum Zab. Metab. 2017; 8(2): 47–55.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top