Ocena wpływu stresu na obiektywnie i subiektywnie mierzoną jakość snu w populacji osób pracujących
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Kasperczyk   

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:36-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wszechobecny stres ma wielokierunkowy wpływ na nasze zdrowie. Jednym ze szczególnie widocznych problemów, jakie generuje, są zaburzenia snu. Celem pracy była ocena wpływu subiektywnie ocenianego stresu na obiektywnie i subiektywnie mierzoną jakość snu oraz senność.

Materiał i metody:
Metodą ankietową i aktygraficzną przebadano 179 zdrowych dorosłych osób w wieku 25–60 lat. Wykorzystano skalę senności Epworth (Epworth Sleepiness Scale – ESS), kwestionariusz jakości snu Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI) oraz rejestratory snu MotionWatch 8 wraz z oprogramowaniem MotionWare. Dane analizowano z wykorzystaniem programu Statistica 13.3.

Wyniki:
Nasiloną senność zaobserwowano u 7,8% populacji, umiarkowaną u 15,1%, złą jakość snu u 29,7%. Średnie natężenie stresu oscylowało w granicach 3,1 pkt w 5-punktowej skali. Spośród badanych 27,4% doświadczało trudnych i przygnębiających problemów w życiu, z którymi jedynie 45,5% osób potrafiło sobie poradzić. Stres istotnie pogarszał jakość snu (PSQI) i wyniki badań aktygraficznych, trudne problemy w życiu przekładały się na pogorszenie jakości snu (PSQI), senność (ESS) oraz pogorszenie zapisu aktygraficznego. Na jakość snu, obniżenie senności oraz zapis aktygraficzny korzystnie wpływała umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Wnioski:
Stres istotnie pogarsza jakość snu, w niewielkim stopniu wpływając na senność dzienną. Metody kwestionariuszowe wydają się lepsze od aktygrafii do monitorowania wpływu stresu na jakość snu. Popularyzacja technik radzenia sobie ze stresem wydaje się bardzo wskazana jako skuteczna metoda profilaktyki zaburzeń snu, zwłaszcza w populacji pracującej.

FINANSOWANIE
Praca finansowana z umowy statutowej KNW-1-201/K/7/Z
 
REFERENCJE (31)
1.
Grandner M.A. Sleep, health, and society. Sleep Med. Clin. 2017; 12(1): 1–22, doi: 10.1016/j.jsmc.2016.10.012.
 
2.
Hale L., Troxel W., Buysse D.J. Sleep health: an opportunity for public health to address health equity. Annu. Rev. Public Health 2020; 41: 81–99, doi: 10.1146/annurev-publhealth-040119-094412.
 
3.
Hafner M., Stepanek M., Taylor J., Troxel W.M., van Stolk C. Why sleep matters – the economic costs of insufficient sleep: a cross-country comparative analysis. Rand Health Q. 2017; 6(4): 11.
 
4.
Hillman D., Mitchell S., Streatfeild J., Burns C., Bruck D., Pezzullo L. The economic cost of inadequate sleep. Sleep 2018; 41(8): 1–13, doi: 10.1093/sleep/zsy083.
 
5.
Buysse D.J., Hall M.L., Strollo P.J., Kamarck T.W., Owens J., Lee L. i wsp. Relationships between the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworth Sleepiness Scale (ESS), and clinical/polysomnographic measures in a community sample. J. Clin. Sleep Med. 2008; 4(6): 563–571.
 
6.
Gharibi V., Mokarami H., Cousins R., Jahangiri M., Eskandari D. Excessive daytime sleepiness and safety performance: comparing proactive and reactive approaches. Int. J. Occup. Environ. Med. 2020; 11(2): 95–107, doi: 10.34172/ijoem.2020.1872.
 
7.
Hui S.K., Grandner M.A. Trouble sleeping associated with lower work performance and greater health care costs: Longitudinal data from Kansas State Employee Wellness Program. J. Occup. Environ. Med. 2015; 57(10): 1031–1038, doi: 10.1097/JOM.0000000000000534.
 
8.
Streatfeild J., Smith J., Mansfield D., Pezzullo L., Hillman D. The social and economic cost of sleep disorders. Sleep 2021; 44(11): zsab132, doi: 10.1093/sleep/zsab132.
 
9.
Mohit B. The cost of insufficient sleep: are we sacrificing one valuable resource for another? Sleep 2018; 41(8), doi: 10.1093/sleep/zsy151.
 
10.
Taddei-Allen P. Economic burden and managed care considerations for the treatment of insomnia. Am. J. Manag. Care 2020; 26(Suppl. 4): S91–S96, doi: 10.37765/ajmc.2020.43008.
 
11.
Kalmbach D.A., Anderson J.R., Drake C.L. The impact of stress on sleep: Pathogenic sleep reactivity as a vulnerability to insomnia and circadian disorders. J. Sleep Res. 2018; 27(6): e12710, doi: 10.1111/jsr.12710.
 
12.
Deng X., Liu X., Fang R. Evaluation of the correlation between job stress and sleep quality in community nurses. Medicine 2020; 99(4): e18822, doi: 10.1097/MD.0000000000018822.
 
13.
Hansen Å.M., Grynderup M.B., Rugulies R., Conway P.M., Garde A.H., Török E. i wsp. A cohort study on self-reported role stressors at work and poor sleep: does sense of coherence moderate or mediate the associations? Int. Arch. Occup. Environ. Health 2018; 91(4): 445–456, doi: 10.1007/s00420-018-1294-7.
 
14.
Johns M.W. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991; 14(6): 540–545, doi: 10.1093/sleep/14.6.540.
 
15.
Sanford S.D., Lichstein K.L., Durrence H.H., Riedel B.W., Taylor D.J., Bush A.J. The influence of age, gender, ethnicity, and insomnia on Epworth sleepiness scores: a normative US population. Sleep Med. 2006; 7(4): 319–326, doi: 10.1016/j.sleep.2006.01.010.
 
16.
Buysse D.J., Reynolds C.F. 3rd, Monk T.H., Berman S.R., Kupfer D.J. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res. 1989; 28(2): 193–213, doi: 10.1016/0165-1781(89)90047-4.
 
17.
Martin J.L., Hakim A.D. Wrist actigraphy. Chest 2011; 139(6): 1514–1527, doi: 10.1378/chest.10-1872.
 
18.
Marino M., Li Y., Rueschman M.N., Winkelman J.W., Ellenbogen J.M., Solet J.M. i wsp. Measuring sleep: accuracy, sensitivity, and specificity of wrist actigraphy compared to polysomnography. Sleep 2013; 36(11): 1747–1755, doi: 10.5665/sleep.3142.
 
19.
Roberts D.M., Schade M.M., Mathew G.M., Gartenberg D., Buxton O.M. Detecting sleep using heart rate and motion data from multisensor consumer-grade wearables, relative to wrist actigraphy and polysomnography. Sleep 2020; 43(7): zsaa045, doi: 10.1093/sleep/zsaa045.
 
20.
Mariotti A. The effects of chronic stress on health: new insights into the molecular mechanisms of brain-body communication. Future Sci. OA 2015; 1(3): FSO23, doi: 10.4155/fso.15.21.
 
21.
Seiler A., Fagundes C.P., Christian L.M. The Impact of Everyday Stressors on the Immune System and Health. W: Stress Challenges and Immunity in Space. Red. A. Choukèr. Springer. Cham 2020, s. 71–92. Available at: https://link.springer.com/chap... [accessed on 4 May 2022].
 
22.
Nollet M., Wisden W., Franks N.P. Sleep deprivation and stress: a reciprocal relationship. Interface Focus 2020; 10(3): 20190092, doi: 10.1098/rsfs.2019.0092.
 
23.
Madrid-Valero J.J., Martínez-Selva J.M., Ribeiro do Couto B., Sánchez-Romera J.F., Ordoñana J.R. Age and gender effects on the prevalence of poor sleep quality in the adult population. Gac. Sanit. 2017; 31(1): 18–22, doi: 10.1016/j.gaceta.2016.05.013.
 
24.
Mallampalli M.P., Carter C.L. Exploring sex and gender differences in sleep health: a Society for Women’s Health Research Report. J. Womens Health 2014; 23(7): 553–562, doi: 10.1089/jwh.2014.4816.
 
25.
Suh S., Cho N., Zhang J. Sex differences in insomnia: from epidemiology and etiology to intervention. Curr. Psychiatry Rep. 2018; 20(9): 69, doi: 10.1007/s11920-018-0940-9.
 
26.
Boccabella A., Malouf J. How do sleep-related health problems affect functional status according to sex? J. Clin. Sleep Med. 2017; 13(5): 685–692, doi: 10.5664/jcsm.6584.
 
27.
Skaer T.L., Sclar D.A. Economic implications of sleep disorders. Pharmacoeconomics 2010; 28(11): 1015–1023, doi: 10.2165/11537390-000000000-00000.
 
28.
Åkerstedt T., Kecklund G., Axelsson J. Impaired sleep after bedtime stress and worries. Biol. Psychol. 2007; 76(3): 170–173, doi: 10.1016/j.biopsycho.2007.07.010.
 
29.
Otsuka Y., Kaneita Y., Itani O., Nakagome S., Jike M., Ohida T. Relationship between stress coping and sleep disorders among the general Japanese population: a nationwide representative survey. Sleep Med. 2017; 37: 38–45, doi: 10.1016/j.sleep.2017.06.007.
 
30.
Li Y., Cong X., Chen S., Li Y. Relationships of coping styles and psychological distress among patients with insomnia disorder. BMC Psychiatry 2021; 21(1): 255, doi: 10.1186/s12888-021-03254-7.
 
31.
Friedrich A., Schlarb A.A. Let’s talk about sleep: a systematic review of psychological interventions to improve sleep in college students. J. Sleep Res. 2018; 27(1): 4–22, doi: 10.1111/jsr.12568.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top