Krwioplucie jako objaw zakażenia SARS-CoV-2 – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Dagmara Galle   

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ks. Koziołka 1, 41-803 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:31-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od ponad dwóch lat lekarze i naukowcy zajmują się zagadnieniem COVID-19, czyli choroby wywołanej zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Różnorodne objawy i powikłania COVID-19 nadal nie zostały poznane. W artykule przedstawiono przypadek 61-letniej kobiety z przewlekłym zapaleniem oskrzeli w wywiadzie, która po przebytym COVID-19 została przyjęta na Oddział Pulmonologiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu z powodu krwioplucia. Badania kliniczne, laboratoryjne i obrazowe wykazały, że krwioplucie najprawdopodobniej było skutkiem zapalenia dróg oddechowych. Chora była leczona antybiotykami, glikokortykosteroidami, lekami przeciwkrwotocznymi oraz przeciwkaszlowymi. W trakcie pobytu w szpitalu krwioplucie stopniowo ustępowało i pacjentkę wypisano do domu w bardzo dobrym stanie klinicznym.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zadeklarowano
 
REFERENCJE (20)
1.
Huang C., Wang Y., Li X., Ren L., Zhao J., Hu Y. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395(10223): 497–506, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
 
2.
da Rosa Mesquita R., Francelino Silva Junior L.C., Santos Santana F.M., Farias de Oliveira T., Campos Alcântara R., Monteiro Arnozo G. et al. Clinical manifestations of COVID-19 in the general population: systematic review. Wien. Klin. Wochenschr. 2021; 133(7–8): 377–382, doi: 10.1007/s00508-020-01760-4.
 
3.
Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y., Liang W.H., Ou C.Q., He J.X. et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N. Engl. J. Med. 2020; 382(18): 1708–1720, doi: 10.1056/NEJMoa2002032.
 
4.
Shi F., Yu Q., Huang W., Tan C. 2019 Novel coronavirus (COVID-19) pneumonia with hemoptysis as the initial symptom: CT and clinical features. Korean J. Radiol. 2020; 21(5): 537–540, doi: 10.3348/kjr.2020.0181.
 
5.
Lopez-Leon S., Wegman-Ostrosky T., Perelman C., Sepulveda R., Rebolledo P.A., Cuapio A. et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis [preprint]. medRxiv 2021; 2021.01.27.21250617, doi: 10.1101/2021.01.27.21250617.
 
6.
Wang T.J., Chau B., Lui M., Lam G.T., Lin N., Humbert S. et al. Physical medicine and rehabilitation and pulmonary rehabilitation for COVID-19. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2020; 99(9): 769–774, doi: 10.1097/PHM.0000000000001505.
 
7.
Grigoletto I., Cavalheri V., de Lima F.F., Ramos E.M.C. Recovery after COVID-19: The potential role of pulmonary rehabilitation. Braz. J. Phys. Ther. 2020; 24(6): 463–464, doi: 10.1016/j.bjpt.2020.07.002.
 
8.
Earwood J.S., Thompson T.D. Hemoptysis: evaluation and management. Am. Fam. Physician. 2015; 91(4): 243–249.
 
9.
Ittrich H., Bockhorn M., Klose H., Simon M. The diagnosis and treatment of hemoptysis. Dtsch. Arztebl. Int. 2017; 114(21): 371–381, doi: 10.3238/arztebl.2017.0371.
 
10.
Liang W., Liang H., Ou L., Chen B., Chen A., Li C. et al. Development and validation of a clinical risk score to predict the occurrence of critical illness in hospitalized patients with COVID-19. JAMA Intern. Med. 2020; 180(8): 1081–1089, doi: 10.1001/jamainternmed.2020.2033.
 
11.
Izcovich A., Ragusa M.A., Tortosa F., Lavena Marzio M.A., Agnoletti C., Bengolea A. et al. Prognostic factors for severity and mortality in patients infected with COVID-19: A systematic review. PLoS One 2020; 15(11): e0241955, doi: 10.1371/journal.pone.0241955.
 
12.
Ahmed O.F., Kakamad F.H., Hama Amin B.J., Abdullah B.A., Hassan M.N., Salih R.Q. et al. Post COVID-19 pulmonary complications; a single center experience. Ann. Med. Surg. (Lond.) 2021; 72: 103052, doi: 10.1016/j.amsu.2021.103052.
 
13.
Han H., Yang L., Liu R., Liu F., Wu K.L., Li J. et al. Prominent changes in blood coagulation of patients with SARS-CoV-2 infection. Clin. Chem. Lab. Med. 2020; 58(7): 1116–1120, doi: 10.1515/cclm-2020-0188.
 
14.
Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J. Thromb. Haemost. 2020; 18(4): 844–847, doi: 10.1111/jth.14768.
 
15.
Tang N., Bai H., Chen X., Gong J., Li D., Sun Z. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. J. Thromb. Haemost. 2020; 18(5): 1094–1099, doi: 10.1111/jth.14817.
 
16.
Barek M.A., Aziz M.A., Islam M.S. Impact of age, sex, comorbidities and clinical symptoms on the severity of COVID-19 cases: a meta-analysis with 55 studies and 10014 cases. Heliyon 2020; 6(12): e05684, doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e05684.
 
17.
Ejaz H., Alsrhani A., Zafar A., Javed H., Junaid K., Abdalla A.E. et al. COVID-19 and comorbidities: deleterious impact on infected patients. J. Infect. Public Health 2020; 13(12): 1833–1839, doi: 10.1016/j.jiph.2020.07.014.
 
18.
Pruszczyk P., Torbicki A. Pulmonary embolism. In: R. Jaeschke, P. Gajewski, P.M. O’Byrne [ed.]. McMaster textbook of internal medicine 2019/20. Medycyna Praktyczna. Kraków 2019, p. 436–448.
 
19.
Skornicz A., Madziarski M., Gajek A., Madziarska K. Zatorowość płucna – przegląd metod diagnostyki obrazowej. Folia Cardiol. 2018; 13(6): 517–525, doi: 10.5603/FC.a2018.0118.
 
20.
Weekly epidemiological update on COVID-19. Ed. 69. World Health Organization [online], 7 December 2021. Available at: https://www.who.int/pu-blicati... [accessed on 25 April 2022].
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top