Poradnictwo medyczne w renesansowej Anglii
 
Więcej
Ukryj
1
Studium Języków Obcych, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Kuropatnicki   

Studium Języków Obcych, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica, tel. +48 697 177 324
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:158-165
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Anglia doby renesansu pod względem rozwoju medycyny nie różniła się od Anglii średniowiecznej, a wręcz przeciwnie, nastąpił wówczas znaczący powrót do czasów starożytnych za sprawą idei humanistycznych. Manuskrypty zaczęto tłumaczyć na łacinę pozbawioną błędów i wypaczeń. Zaczęto także pisać i tłumaczyć poradniki medyczne na język angielski, ponieważ wielu humanistów decydowało się na propagowanie wiedzy medycznej. Stale rosnące zainteresowanie medycyną powodowało zwiększające się zapotrzebowanie na popularne książki z zakresu poradnictwa medycznego. Autor artykułu dokonuje przeglądu poradników medycznych wydawanych w XVI-wiecznej Anglii oraz przedstawianych w nich treści.
 
REFERENCJE (34)
1.
Stevenson L.G. New Diseases’ in the Seventeenth Century. Bulletin of the History of Medicine 1965; 39: 1–21.
 
2.
Carlson J.R., Hammond P.W. The English Sweating Sickness (1485-c. 1551): A New Perspective on Disease Aetiology. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 1999; 54: 23–54.
 
3.
Bennett H.S. English Books and Readers 1475–1557. Cambridge 1952.
 
4.
Caxton W. In This Tretyse That Is Cleped Gouernayle of Helthe. London 1489?.
 
5.
Kuropatnicki A. Education at Tudor Nobleman’s Household. W: New Trends in English Teacher Education. Red. I.R. Gay, A.J.M. Guijarro, J.I.A. Hernandez. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2008: 375–384.
 
6.
Stone L. The Educational Revolution in England 1560–1640. Past and Present 1964; 28: 41–80.
 
7.
Cressy D. Literacy and Social Order. Cambridge 1980.
 
8.
Wrightson K. English Society 1580–1680. London 1982: 183–199.
 
9.
Houston R.A. Literacy in Early Modern England: Culture and Education 1500–1800. London 1988.
 
10.
Slack P. Mirrors of Health and Treasures of Poor Men: the Uses of the Vernacular Medical Literature of Tudor England. W: Health, Medicine and Mortality in the Sixteenth Century. Red. C. Webster. Cambridge 1979.
 
11.
The Kalendarium of Nicholas of Lynn. Red. S. Eisner. Athens Ga 1980.
 
12.
Bennett H.S. English Books and Readers 1558–1603. Cambridge 1965.
 
13.
Bosanquet E.F. English Printed Almanacs and Prognostication: A Bibliographical History to the Year 1600. London 1917.
 
14.
Capp B. English Almanacs, 1500–1800: Astrology and the Popular Press. New York 1979.
 
15.
[Canutus]. Here Begynneth a Litil Boke the Whiche Traytied and Rehersed Many Gode Thinges Necessarie for the Pestilence [b.m., c. 1486].
 
16.
Fisch R.B. i M.H. The Marshall Collection of Herbals in the Cleveland Medical Library. Bulletin of the History of Medicine 1947(21): 224–261.
 
17.
Arber A. Robertson. Herbals, Their Origin and Evolution: A Chapter in the History of Botany, 1470–1670. Cambridge 1986.
 
18.
Wear A. Knowledge and Practice in English Medicine 1590–1680. Cambridge 2000: 159.
 
19.
Elyot T. The Castel of Helth. London 1541.
 
20.
Cogan T. The Haven of Health. London 1584.
 
21.
Thornton J.L. Medical Books, Libraries and Collectors. London 1966.
 
22.
Durling R.J. Chronological census of Renaissance editions and translations of Galen. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 1961; 24: 230–305.
 
23.
Historia medycyny. Red. T. Brzeziński. Warszawa 2000: 50.
 
24.
Kuropatnicki A. Food and Drink in the Household of English Nobility in the 15th and 16th Centuries. Kraków 2012.
 
25.
Burchardt J. Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Studia Copernicana 36, Warszawa 1997: 3.
 
26.
Szkoła Salernitańska. Tłum. H. Olszowski. Kraków 1640: 33.
 
27.
Bright T. A Treatise of the Melancholie. London 1586.
 
28.
Lemnius L. The Touchstone of Complexions. Tłum. T. Newton London 1576: f. D1v.
 
29.
Boorde A. A Compenyous Regyment or A Dyetary of Helth. W: The First Boke of the Introduction of Knowledge. London 1870.
 
30.
Phaire T. The Boke of Chyldren. London 1544.
 
31.
Jones J. The Arte and Science of Preserving Bodie and Soul in Healthe, Wisdom, and Catholike Religion. London 1579: f. B2v–F3v.
 
32.
Elyot T. The Boke Named The Governour [1531], H. H. S. Croft red. Vol II, New York 1967: 29.
 
33.
Hippocrates. Tłum. W.H.S. Jones, vol. IV. London 1931: 265.
 
34.
Newton T. The Old Mans Dietarie: A Worke no Lesse Learned then Necessary for the Preseruation of Olde Persons in Perfect Health and Soundnesse. London 1586: f. C3r.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top