Porównanie parametrów wzrokowych potencjałów wywołanych w przebiegu ostrych zapaleń nerwu wzrokowego o różnej etiologii
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
2
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Jurys   

Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, tel. 506 898 048
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:206-213
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Porównano parametry wzrokowe potencjałów wywołanych wzorcem (pattern visual evoked potentials – PVEP) u pacjentów z ostrym zapaleniem nerwu wzrokowego.

Materiał i metody:
Retrospektywną analizą objęto 49 pacjentów (53% kobiet; mediana wieku 32 lata ± 13), zgłaszających nagłe pogorszenie widzenia w jednym oku. Pacjentów podzielono na trzy grupy: pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego na tle stwardnienia rozsianego; pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego bez potwierdzonego tła demielinizacyjnego oraz pacjenci z obrzękiem tarczy n. II. Grupę kontrolną stanowili zdrowi, młodzi dorośli. Porównano parametry PVEP typu przejściowego (latencję i amplitudę fali P100) pomiędzy oczami z powyższych grup, a oczami grupy kontrolnej oraz pomiędzy okiem chorym i zdrowym u każdego pacjenta. Użyto testu U Manna- -Whitney’a i testu kolejności par Wilcoxona. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki:
Przeanalizowano wyniki PVEP 64 oczu chorych i 34 oczu zdrowych. Średnia latencja fali P100 była najdłuższa w grupie oczu z potwierdzonym MS. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic amplitud pomiędzy oczami z grup chorych. Parametry fali P100 różniły się istotnie (p < 0,01) pomiędzy oczami chorymi a oczami grupy kontrolnej. Międzyoczne różnice latencji dla obu pobudzeń 1° i 15’ były największe w grupie chorych ze stwardnieniem rozsianym (odpowiednio p = 0,005; p = 0,026).

Wnioski:
W PVEP u chorych z ostrym zapaleniem nerwu wzrokowego obserwuje się wydłużenie latencji P100 sugerujące tło demielinizacyjne, ale samo badanie nie wystarcza do rozróżnienia przyczyny leżącej u podłoża neuropatii. Wydłużona latencja fali P100 jest dokładniejszym wskaźnikiem zapalenia nerwu wzrokowego niż jej amplituda.

 
REFERENCJE (28)
1.
The clinical profile of optic neuritis. Experience of the Optic Neuritis Treatment Trial. Optic Neuritis Study Group. Arch. Ophthalmol. 1991; 109(12): 1673–1678.
 
2.
Beck R.W., Cleary P.A., Backlund J.C. The course of visual recovery after optic neuritis. Experience of the Optic Neuritis Treatment Trial. Ophthalmology 1994; 101(11): 1771–1778.
 
3.
Foroozan R., Buono L.M., Savino P.J., Sergott R.C. Acute demyelinating optic neuritis. Curr. Opin. Ophthalmol. 2002; 13(6): 375–380.
 
4.
Toosy A.T., Mason D.F., Miller D.H. Optic neuritis. Lancet Neurol. 2014; 13(1): 83–99.
 
5.
Osborne B.J., Volpe N.J. Optic neuritis and risk of SM: differential diagnosis and management. Cleve Clin. J. Med. 2009; 76(3): 181–190.
 
6.
Beck R.W., Trobe J.D., Moke P.S., Gal R.L., Xing D., Bhatti M.T., Brodsky M.C., Buckley E.G., Chrousos G.A., Corbett J., Eggenberger E., Goodwin J.A., Katz B., Kaufman D.I., Keltner J.L., Kupersmith M.J., Miller N.R., Nazarian S., Orengo-Nania S., Savino P.J., Shults W.T., Smith C.H., Wall M. High- and low-risk profiles for the development of multiple sclerosis within 10 years after optic neuritis: experience of the optic neuritis treatment trial. Arch. Ophthalmol. 2003; 121(7): 944–949.
 
7.
Frohman E.M., Frohman T.C., Zee D.S., McColl R., Galetta S. The neuro-ophthalmology of multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2005; 4(2): 111–121.
 
8.
Arnold A.C. Evolving management of optic neuritis and multiple sclerosis. Am. J. Ophthalmol. 2005; 139(6): 1101–1108.
 
9.
Grover L.K., Hood D.C., Ghadiali Q., Grippo T.M., Wenick A.S., Greenstein V.C., Behrens M.M., Odel J.G. A comparison of multifocal and conventional visual evoked potential techniques in patients with optic neuritis/multiple sclerosis. Doc. Ophthalmol. 2008; 117(2): 121–128.
 
10.
Holder G.E., Gale R.P., Acheson J.F., Robson A.G. Electrodiagnostic assessment in optic nerve disease. Curr. Opin. Neurol. 2009; 22(1): 3–10.
 
11.
Odom J.V., Bach M., Brigell M., Holder G.E., McCulloch D.L., Tormene A.P. ISCEV standard for clinical visual evoked potentials (2009 update). Doc. Ophthalmol. 2010; 120: 111–119.
 
12.
Halliday A.M., McDonald W.I., Mushin J. Visual evoked response in diagnosis of multiple sclerosis. Br. Med. J. 1973; 4(5893): 661–664.
 
13.
Balnytė R., Ulozienė I., Rastenytė D., Vaitkus A., Malcienė L., Laučkaitė K. Diagnostic value of conventional visual evoked potentials applied to patients with multiple sclerosis. Medicina (Kaunas). 2011; 47(5): 263–269.
 
14.
Otruba P. 2. Visual evoked potentials in the diagnosis of multiple sclerosis. Clin. Neurophysiol. 2015; 126(3): 29–30.
 
15.
Kolappan M., Henderson A.P., Jenkins T.M., Wheeler-Kingshott C.A., Plant G.T., Thompson A.J., Miller D.H. Assessing structure and function of the afferent visual pathway in multiple sclerosis and associated optic neuritis. J. Neurol. 2009; 256(3): 305–319.
 
16.
Sobolewski P. Morphology of changes in records of visual evoked potentials in patients with multiple sclerosis. Klin. Oczna. 1992; 94(7–8): 183–185.
 
17.
Jones S.J. Visual evoked potentials after optic neuritis. Effect of time interval, age and disease dissemination. J. Neurol. 1993; 240(8): 489–494.
 
18.
Halliday A.M. Visual evoked potentials in demyelinating disease. Adv. Neurol. 1981; 31: 201–215.
 
19.
Walsh P., Kane N., Butler S. The clinical role of evoked potentials. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2005; 76 (Suppl. 2): ii16–22.
 
20.
Trojaborg W., Petersen E. Visual and somatosensory evoked cortical potentials in multiple sclerosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1979; 42(4): 323–330.
 
21.
Brusa A., Jones S.J., Plant G.T. Long-term remyelination after optic neuritis: A 2-year visual evoked potential and psychophysical serial study. Brain. 2001; 124(Pt 3): 468–479.
 
22.
Niklas A., Sebraoui H., Hess E., Wagner A., Then BF. Outcome measures for trials of remyelinating agents in multiple sclerosis: retrospective longitudinal analysis of visual evoked potential latency. Mult. Scler. 2009; 15(1): 68–74.
 
23.
Klistorner A., Arvind H., Nguyen T., Garrick R., Paine M., Graham S., Yannikas C. Fellow eye changes in optic neuritis correlate with the risk of multiple sclerosis. Mult. Scler. 2009; 15(8): 928–932.
 
24.
Gronseth G.S., Ashman E.J. Practice parameter: the usefulness of evoked potentials in identifying clinically silent lesions in patients with suspected multiple sclerosis (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2000; 54(9): 1720–1725.
 
25.
Coyle P., Arnason B., Hurwitz B., Lublin F. Optimizing Outcomes in Multiple Sclerosis –A Consensus Initiative. Mult Scler. 2009: vol. 15(2) suppl: S5–S35.
 
26.
Ghezzi A., Martinelli V., Torri V., Zaffaroni M., Rodegher M., Comi G., Zibetti A., Canal N. Long-term follow-up of isolated optic neuritis: the risk of developing multiple sclerosis, its outcome, and the prognostic role of paraclinical tests. J. Neurol. 1999; 246(9): 770–775.
 
27.
Arpn E.C., Vivero C.D., Garcia T., Quinteiro J.L.R., Gonzalez J.M.P., Bouzas M.L. Prognostic value of visual evoked potentials in patients with multiple sclerosis. Neurology 2015: (P5. 205). 84(14) suppl: 5–205.
 
28.
Palacz O., Lubiński W., Penkala K. Elektrofizjologiczna diagnostyka kliniczna układu wzrokowego. Oftal Warszawa 2003, wyd.1, 161–176.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top