Choroby współistniejące w stwardnieniu rozsianym
 
Więcej
Ukryj
1
The Medicall Health Institute in Piotrków Trybunalski
 
2
The Hospital in Bełchatów
 
 
Autor do korespondencji
Emilia Justyna Hercuń   

The Medicall Health Institute in Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:243-254
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą, zapalną, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej.

Materiał i metody:
W badaniu przeanalizowano dokumentację pacjentów hospitalizowanych z powodu stwardnienia rozsianego (130 osób) na Oddziale Neurologicznym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w okresie od stycznia 2010 do maja 2018 r. Grupę kontrolną (177 osób) utworzono z pacjentów Poradni Medycyny Pracy Instytutu Zdrowia Medicall w Piotrkowie Trybunalskim, konsultowanych w 2018 r.

Wyniki:
U 49,2% pacjentów z SM stwierdzono inne schorzenia. Największy wskaźnik współchorobowości występował w postaci pierwotnie postępującej, a najmniejszy w postaci rzutowo-remisyjnej. Najczęstszymi jednostkami chorobowymi wśród pacjentów z SM były: nadciśnienie tętnicze (23,8%), depresja (9,2%), łagodny rozrost gruczołu krokowego (7,7%), cukrzyca typu 2 (6,9%), dyskopatia kręgosłupa (5,4%), choroba nowotworowa w wywiadzie (3,8%), wśród tych chorych 2% stanowiły nowotwory złośliwe i 2% niezłośliwe, choroba niedokrwienna serca (3,1%), niedoczynność tarczycy (3,1%), łuszczyca (3,1%), astma oskrzelowa (3,1%), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3,1%). Istotnym problemem u chorych z SM była również hiperlipidemia, która występowała u 35% badanych, w zdecydowanej większości w postaci podwyższonych wartości cholesterolu całkowitego i LDL.

Wnioski:
Najczęstszymi chorobami współistniejącymi u pacjentów z SM są hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze, depresja, łagodny rozrost gruczołu krokowego, cukrzyca typu 2 i dyskopatia kręgosłupa. Rozkład częstości ich występowania różnił się w poszczególnych postaciach SM, co mogło wynikać z różnic wiekowych pomiędzy chorymi. Badanie kwestii współchorobowości u pacjentów z SM może poprawić efektywność leczenia tej grupy chorych i stanowi istotny element opieki koordynowanej.

 
REFERENCJE (19)
1.
Giovannoni G., Butzkueven H., Dhib-Jalbut S., Hobartd J., Kobelte G., Pepperf G., Sormanig M.P., Thalheimh C., Traboulsee A., Vollmerj T. Brain health: time matters in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2016; 9(Suppl. 1): S5–S48, doi: 10.1016/j.msard.2016.07.003.
 
2.
Bartosik-Psujek H. Stwardnienie rozsiane. Neurologia. Red. A. Stępień. Medical Tribune Polska. Warszawa 2015; s. 84–88.
 
3.
Sbardella E., Tona F., Petsas N., Pantano P. DTI measurements in multiple sclerosis; evaluation of brain da mage and clinical implications. Mult. Scler. Int. 2013; 2013: 671–730, doi: 10.1155/2013/671730.
 
4.
Multiple Sclerosis International Federation. 2013a. Atlas of MS 2013: Mapping Multiple Sclerosis around the World. Multiple Sclerosis International Federation. http://www.msif.org/wp-content... [dostęp: ].
 
5.
Edwards N.C., Munsell M., Menzin J., Phillips A.L. Comorbidity in US patients with multiple sclerosis. Patient Relat Outcome Meas. 2018; 9: 97–102, doi: 10.2147/PROM.S148387.
 
6.
Sicras-Mainar A., Ruiz-Beato E., Navarro-Artieda R., Maurino J. Comorbidity and metabolic syndrome in patients with multiple sclerosis from Asturias and Catalonia, Spain. BMC Neurol. 2017; 17(1): 134, doi: 10.1186/s12883-017-0914-2.
 
7.
Puz P., Lasek-Bal A., Steposz A., Bartoszek K., Radecka P. Effect of comorbidities on the course of multiple sclerosis. Clin. Neurol. Neurosurg. 2018; 167: 76–81, doi: 10.1016/j.clineuro.2018.02.014.
 
8.
Kowalec K., McKay K.A., Patten S.B., Fisk J.D., Evans C., Tremlett H., Marrie R.A. Comorbidity increases the risk of relapse in multiple sclerosis: A prospective study. Neurology 2017; 89(24): 2455–2461, doi: 10.1212/WNL.0000000000004716.
 
9.
Marrie R.A., Walld R., Bolton J.M., Sareen J., Patten S.B., Singer A., Lix L.M., Hitchon C.A., El-Gabalawy R., Katz A., Fisk J.D., Bernstein C.N. Psychiatric comorbidity increases mortality in immune-mediated inflammatory diseases. Gen. Hosp. Psychiatry 2018; 53: 65–72, doi: 10.1016/j.genhosppsych.2018.06.001.
 
10.
Tettey P., Simpson S. Jr, Taylor B.V., van der Mei I.A. Vascular comorbidities in the onset and progression of multiple sclerosis. J. Neurol. Sci. 2014; 347(1–2): 23–33, doi: 10.1016/j.jns.2014.10.020.
 
11.
Salter A., Thomas NP., Tyry T. Cutter GR., Marrie RA. A contemporary profile of primary progressive multiple sclerosis participants from the NARCOMS Registry. Mult. Scler. 2018; 24(7): 951–962, doi: 10.1177/1352458517711274.
 
12.
Kyritsis A.P., Boussios S., Pavlidis N. Cancer specific risk in muliple sclerosis patients. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2016; 98: 29–34, doi: 10.1016/j.critrevonc.2015.10.002.
 
13.
Lebrun C., Rocher F. Cancer Risk in Patients with Multiple Sclerosis: Potential Impact of Disease-Modifying Drugs. CNS Drugs. 2018; 32(10): 939–949, doi: 10.1007/s40263-018-0564-y.
 
14.
Drevelegas A., Xinou E., Karacostas D., Parissis D., Karkavelas G., Milonas I. Meningoma growth and interferon beta-1b treated multiple sclerosis: coincidence or relationship? Neuroradiology 2005; 47(7): 516–519, doi: 10.1007/s00234-005-1392-6.
 
15.
Batay F., Al-Mefty O. Growth dynamics of meningomas in patients with multiple sclerosis treated with interferon: report of two cases. Acta Neurochir. (Wien). 2002; 144(4): 365–368, doi: 10.1007/s007010200050.
 
16.
Galloway L., Vakili N., Spears J. Spontaneous regression of parafalcine meningoma in a multiple sclerosis patient being treated with interferon beta-1a. Acta Neurochir. (Wien). 2017; 159(3): 469–471, doi: 10.1007/s00701-016-3019-6.
 
17.
Almeida L., Neves M., Cardoso E., Melo A. Chronic myeloid leukaemia in two multiple sclerosis patients on interferon beta-1a. J. Clin. Pharm. Ther. 2009; 34(1): 125–127, doi: 10.1111/j.1365-2710.2008.00983.x.
 
18.
Schürks M., Bussfeld P. Multiple sclerosis and restless legs syndrome: a systematic review and meta-analysis. Eur. J. Neurol. 2013; 20(4): 605–615, doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03873.x.
 
19.
Guus Schrijvers. Integrated Care. Better and Cheaper. Reed Business Information. Amsterdam 2016, 27–28.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top