Cystatin C as a potential marker of Acute Kidney Injury in patients after Abdominal Aortic Aneurysms Surgery-preliminary study.
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases, Uppersilesian Medical Center, Medical University of Silesia, Katowice.
 
2
Department of General and Vascular Surgery , Uppersilesian Medical Center, Medical University of Silesia, Katowice.
 
 
Autor do korespondencji
Anna Bekier-Żelawska   

Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases, Uppersilesian Medical Center, Medical University of Silesia, Katowice., SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne, Ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Planowe operacje chirurgiczne są jedną z metod postępowania w leczeniu bezobjawowych tętniaków aorty brzusznej. Jednym z najpoważniejszych powikłań okołooperacyjnych jest ostre uszkodzenie nerek. Zwiększenie stężenia kreatyniny nie zawsze koreluje z czasem powstania ostrego uszkodzenia nerek. Według niektórych doniesień zwiększenie stężenia cystatyny C w surowicy może wyprzedzać o 24-48 godzin zwiększenie stężenia kreatyniny. Celem pracy było porównanie stężeń Cystatyny C i kreatyniny w surowicy jako wskaźników wczesnego uszkodzenia nerek u pacjentów po operacjach tętniaków aorty.

Materiał i metody:
Protokół badania obejmował pacjentów zakwalifikowanych do operacji tętniaka aorty brzusznej-wyselekcjonowano 14 pacjentów spełniających kryteria włączenia i nie spełniających kryteriów wyłączenia z badania. Cystatyna C była oznaczana w surowicy w dniu przed planowaną operacją tętniaka oraz w 12, 24, 48 i 72 godzinie po operacji. Stężenie kreatyniny w surowicy było oznaczane w dniu -1 oraz w kolejnych pięciu dniach po zabiegu. Zanotowano również czas zabiegu operacyjnego oraz czas zacisku aorty.

Wyniki:
Obserwowano tendencję do zwiększenia stężenia Cystatyny C i kreatyniny w surowicy nieistotną statystycznie. Nie odnotowano istotności statystycznej pomiędzy czasem zwolnienia zacisku aorty a stężeniem kreatyniny oraz Cystatyny C. Korelacja pomiędzy stężeniem Cystatyny C a stężeniem kreatyniny w surowicy była istotna statystycznie (p<0,05). Nie uwidoczniono korelacji pomiędzy stężeniem kreatyniny ani Cystatyny C a stężeniem CRP.

Wnioski:
Nie stwierdzono wyższości oznaczenia stężenia Cystatyny C nad oznaczeniem stężenia kreatyniny w rozpoznaniu ostergo uszkodzenia nerek (AKI) u chorych operowanych z powodu tętniaków aorty.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top