Wodogłowie – objaw typowo radiologiczny?
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska / Department of Radiology and Radiodiagnostics, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska / Students’ Scientific Club, Department of Radiology and Radiodiagnostics, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Marta Marek   

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3 Maja 13, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:25-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wodogłowie może mieć wiele przyczyn. Zadaniem lekarza radiologa oprócz stwierdzenia poszerzenia układu komorowego na podstawie diagnostyki obrazowej jest próba określenia przyczyny takiego stanu. Autorki pragnęły przybliżyć kwestię powstawania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) oraz zagadnienia związane z zaburzeniem krążenia PMR. Celem pracy było również przedstawienie aktualnej klasyfikacji wodogłowia w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy lekarzami – radiologiem i neurologiem. Istotne jest zwrócenie uwagi radiologów na fakt, że wodogłowie nie jest jedynie objawem radiologicznym, ale może być związane z zaburzeniami obrazu klinicznego dotkniętych nim pacjentów.
 
REFERENCJE (15)
1.
Shapey J., Toma A., Saeed S.R. Physiology of cerebrospinal fluid circulation. Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2019; 27(5): 326–333, doi: 10.1097/MOO.0000000000000576.
 
2.
Filis A.K., Aghayev K., Vrionis F.D. Cerebrospinal fluid and hydrocephalus: physiology, diagnosis, and treatment. Cancer Control 2017; 24(1): 6–8, doi: 10.1177/107327481702400102.
 
3.
Sakka L., Coll G., Chazal J. Anatomy and physiology of cerebrospinal fluid. Eur. Ann. Otorhinolaryngol. Head Neck Dis. 2011; 128(6): 309–316, doi: 10.1016/j.anorl.2011.03.002.
 
4.
Graff-Radford N.R., Jones D.T. Normal pressure hydrocephalus. Continuum (Minneap. Minn.) 2019; 25(1): 165–186, doi: 10.1212/CON.0000000000000689.
 
5.
Algin O., Hakyemez B., Parlak M. The efficiency of PC-MRI in diagnosis of normal pressure hydrocephalus and prediction of shunt response. Acad. Radiol. 2010; 17(2): 181–187, doi: 10.1016/j.acra.2009.08.011.
 
6.
Langner S., Fleck S., Baldauf J., Mensel B., Kühn J.P., Kirsch M. Diagnosis and differential diagnosis of hydrocephalus in adults. Rofo 2017; 189(8): 728–739, doi: 10.1055/s-0043-108550.
 
7.
Jiang Q. MRI and glymphatic system. Stroke Vasc. Neurol. 2019; 4(2): 75–77, doi: 10.1136/svn-2018-000197.
 
8.
Mestre H., Mori Y., Nedergaard M. The brain’s glymphatic system: current controversies. Trends Neurosci. 2020; 43(7): 458–466, doi: 10.1016/j.tins.2020.04.003.
 
9.
Kahle K.T., Kulkarni A.V., Limbrick D.D. Jr, Warf B.C. Hydrocephalus in children. Lancet 2016; 387(10020): 788–799, doi: 10.1016/S0140-6736(15)60694-8.
 
10.
Tully H.M., Dobyns W.B. Infantile hydrocephalus: a review of epidemiology, classification and causes. Eur. J. Med. Genet. 2014; 57(8): 359–368, doi: 10.1016/j.ejmg.2014.06.002.
 
11.
Agarwal A., Bathla G., Kanekar S. Imaging of communicating hydrocephalus. Semin. Ultrasound CT MR 2016; 37(2): 100–108, doi: 10.1053/j.sult.2016.02.007.
 
12.
Wang K.W., Chang W.N., Chang H.W., Wang H.C., Lu C.H. Clinical relevance of hydrocephalus in bacterial meningitis in adults. Surg. Neurol. 2005; 64(1): 61–65, discussion 66, doi: 10.1016/j.surneu.2004.10.009.
 
13.
Wright Z., Larrew T.W., Eskandari R. Pediatric hydrocephalus: current state of diagnosis and treatment. Pediatr. Rev. 2016; 37(11): 478–490, doi: 10.1542/pir.2015-0134.
 
14.
M. Das J., Biagioni M.C. Normal pressure hydrocephalus. [Updated 2022 Jun 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.
 
15.
Gavrilov G.V., Gaydar B.V., Svistov D.V., Korovin A.E., Samarcev I.N., Churilov L.P., Tovpeko D.V. Idiopathic normal pressure hydrocephalus (Hakim-Adams syndrome): clinical symptoms, diagnosis and treatment. Psychiatr. Danub. 2019; 31(Suppl 5): 737–744.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top