Rola stresu oksydacyjnego w cukrzycy ciążowej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska / Department of Gynaecology, Obstetrics and Oncological Gynaecology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Kamila Stopińska   

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:30-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cukrzyca ciążowa (gestational diabetes mellitus – GDM) jest jedną z najczęstszych chorób prowadzących do powikłań w trakcie ciąży. Zauważono, że GDM towarzyszy nasilenie stresu oksydacyjnego. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie stanu wiedzy na temat wpływu stresu oksydacyjnego na występowanie i przebieg GDM oraz jej odległe skutki. Przegląd ma także na celu sprawdzenie potencjalnych implikacji klinicznych związanych z GDM. Przeszukano bazy danych takie jak Pubmed, Scopus i Google Scholar. Artykuły wyszukiwano m.in. z użyciem fraz „gestational diabetes mellitus” i „oxidative stress”. Wykazano istotnie wyższy poziom stresu oksydacyjnego u kobiet z GDM, zarówno we krwi, jak i w łożysku. Stres oksydacyjny może być ściśle związany z patogenezą GDM. Ze względu na istotną rolę stresu oksydacyjnego w patofizjologii GDM wiele badań skupia się na poszukiwaniu substancji, które mogą zmniejszyć stężenie prooksydantów i zwiększyć udział antyoksydantów, tym samym poprawiając potencjał oksydacyjny. Stres oksydacyjny odgrywa kluczową rolę w patogenezie i patofizjologii GDM. Ponieważ jest to choroba, która może prowadzić do wielu powikłań zarówno u matki, jak i u płodu, jej wczesne wykrycie i skuteczne leczenie wymaga szczególnej uwagi. Ocena możliwości zastosowania parametrów stresu oksydacyjnego jako biomarkerów do wczesnego wykrywania GDM wymaga dalszych szczegółowych badań.
 
REFERENCJE (36)
1.
Diagnostic criteria and classification of hyperglycaemia first detected in pregnancy: a World Health Organization Guideline. Diabetes Res. Clin. Pract. 2014; 103(3): 341–363, doi: 10.1016/j.diabres.2013.10.012.
 
2.
Farrar D. Hyperglycemia in pregnancy: prevalence, impact, and management challenges. Int. J. Womens Health 2016; 8: 519–527, doi: 10.2147/IJWH.S102117.
 
3.
Farrar D., Fairley L., Santorelli G., Tuffnell D., Sheldon T.A., Wright J. i wsp. Association between hyperglycaemia and adverse perinatal outcomes in south Asian and white British women: analysis of data from the Born in Bradford cohort. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015; 3(10): 795–804, doi: 10.1016/S2213-8587(15)00255-7.
 
4.
Hartling L., Dryden D.M., Guthrie A., Muise M., Vandermeer B., Donovan L. Benefits and harms of treating gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis for the U.S. Preventive Services Task Force and the National Institutes of Health Office of Medical Applications of Research. Ann. Intern. Med. 2013; 159(2): 123–129, doi: 10.7326/0003-4819-159-2-201307160-00661.
 
5.
Tamás G., Kerényi Z. Gestational diabetes: current aspects on pathogenesis and treatment. Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes 2001; 109 Suppl 2: S400–411, doi: 10.1055/s-2001-18598.
 
6.
Catalano P.M., Tyzbir E.D., Roman N.M., Amini S.B., Sims E.A. Longitudinal changes in insulin release and insulin resistance in nonobese pregnant women. Am. J. Obstet. Gynecol. 1991; 165(6 Pt 1): 1667–1672, doi: 10.1016/0002-9378(91)90012-G.
 
7.
Dundaroz R., Erenberk U., Turel O., Demir A.D., Ozkaya E., Erel O. Oxidative and antioxidative status of children with acute bronchiolitis. J. Pediatr. (Rio J) 2013; 89(4): 407–411, doi: 10.1016/j.jped.2012.12.001.
 
8.
Preiser J.C. Oxidative stress. JPEN J. Parenter. Enteral Nutr. 2012; 36(2): 147–154, doi: 10.1177/0148607111434963.
 
9.
Hussain T., Murtaza G., Metwally E., Kalhoro D.H., Kalhoro M.S., Rahu B.A. i wsp. The role of oxidative stress and antioxidant balance in pregnancy. Mediators Inflamm. 2021: 2021: 9962860, doi: 10.1155/2021/9962860.
 
10.
Phoswa W.N., Khaliq O.P. The role of oxidative stress in hypertensive disorders of pregnancy (preeclampsia, gestational hypertension) and metabolic disorder of pregnancy (gestational diabetes mellitus). Oxid. Med. Cell. Longev. 2021; 2021: 5581570, doi: 10.1155/2021/5581570.
 
11.
Burton G.J., Jauniaux E. Oxidative stress. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2011; 25(3): 287–299, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2010.10.016.
 
12.
Aouache R., Biquard L., Vaiman D., Miralles F. Oxidative stress in preeclampsia and placental diseases. Int. J. Mol. Sci. 2018; 19(5): doi: 10.3390/ijms19051496.
 
13.
Buchanan T.A., Xiang A.H. Gestational diabetes mellitus. J. Clin. Invest. 2005; 115(3): 485–491, doi: 10.1172/JCI24531.
 
14.
Li R., Jia Z., Trush M.A. Defining ROS in biology and medicine. React. Oxyg. Species (Apex) 2016; 1(1): 9–21, doi: 10.20455/ros.2016.803.
 
15.
Nita M., Grzybowski A. The role of the reactive oxygen species and oxidative stress in the pathomechanism of the age-related ocular diseases and other pathologies of the anterior and posterior eye segments in adults. Oxid. Med. Cell. Longev. 2016; 2016: 3164734, doi: 10.1155/2016/3164734.
 
16.
Huang T.T., Sun W.J., Liu H.Y., Ma H.L., Cui B.X. p66Shc-mediated oxidative stress is involved in gestational diabetes mellitus. World J. Diabetes 2021; 12(11): 1894–1907, doi: 10.4239/wjd.v12.i11.1894.
 
17.
Stephens J.W., Khanolkar M.P., Bain S.C. The biological relevance and measurement of plasma markers of oxidative stress in diabetes and cardiovascular disease. Atherosclerosis 2009; 202(2): 321–329, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2008.06.006.
 
18.
Rubio C.P., Hernández-Ruiz J., Martinez-Subiela S., Tvarijonaviciute A., Ceron J.J. Spectrophotometric assays for total antioxidant capacity (TAC) in dog serum: an update. BMC Vet. Res. 2016; 12(1): 166, doi: 10.1186/s12917-016-0792-7.
 
19.
Johns E.C., Denison F.C., Norman J.E., Reynolds R.M. Gestational diabetes mellitus: mechanisms, treatment, and complications. Trends Endocrinol. Metab. 2018; 29(11): 743–754, doi: 10.1016/j.tem.2018.09.004.
 
20.
Catalano P.M., Tyzbir E.D., Wolfe R.R., Calles J., Roman N.M., Amini S.B., Sims E.A. Carbohydrate metabolism during pregnancy in control subjects and women with gestational diabetes. Am. J. Physiol. 1993; 264(1 Pt 1): E60–67, doi: 10.1152/ajpendo.1993.264.1.E60.
 
21.
Makki K., Froguel P., Wolowczuk I. Adipose tissue in obesity-related inflammation and insulin resistance: cells, cytokines, and chemokines. ISRN Inflamm. 2013; 2013: 139239, doi: 10.1155/2013/139239.
 
22.
Coughlan M.T., Vervaart P.P., Permezel M., Georgiou H.M., Rice G.E. Altered placental oxidative stress status in gestational diabetes mellitus. Placenta 2004; 25(1): 78–84, doi: 10.1016/S0143-4004(03)00183-8.
 
23.
Lappas M., Mitton A., Permezel M. In response to oxidative stress, the expression of inflammatory cytokines and antioxidant enzymes are impaired in placenta, but not adipose tissue, of women with gestational diabetes. J. Endocrinol. 2010; 204(1): 75–84, doi: 10.1677/JOE-09-0321.
 
24.
Rueangdetnarong H., Sekararithi R., Jaiwongkam T., Kumfu S., Chattipakorn N., Tongsong T., Jatavan P. Comparisons of the oxidative stress biomarkers levels in gestational diabetes mellitus (GDM) and non-GDM among Thai population: cohort study. Endocr. Connect. 2018; 7(5): 681–687, doi: 10.1530/EC-18-0093.
 
25.
Jiao Y., Zhang S., Zhang J., Du J. Tetramethylpyrazine attenuates placental oxidative stress, inflammatory responses and endoplasmic reticulum stress in a mouse model of gestational diabetes mellitus. Arch. Pharm. Res. 2019; 42(12): 1092–1100, doi: 10.1007/s12272-019-01197-y.
 
26.
Zhang R., Xing B., Zhao J., Zhang X., Zhou L., Yang S. i wsp. Astragaloside IV relieves gestational diabetes mellitus in genetic mice through reducing hepatic gluconeogenesis. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2020; 98(7): 466–472, doi: 10.1139/cjpp-2019-0548.
 
27.
Zhou L., Zhang R., Yang S., Zhang Y., Shi D. Astragaloside IV alleviates placental oxidative stress and inflammation in GDM mice. Endocr. Connect. 2020; 9(9): 939–945, doi: 10.1530/EC-20-0295.
 
28.
Jamilian M., Mirhosseini N., Eslahi M., Bahmani F., Shokrpour M., Chamani M., Asemi Z. The effects of magnesium-zinc-calcium-vitamin D co-supplementation on biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in gestational diabetes. BMC Pregnancy Childbirth 2019; 19(1): 107, doi: 10.1186/s12884-019-2258-y.
 
29.
Hajifaraji M., Jahanjou F., Abbasalizadeh F., Aghamohammadzadeh N., Abbasi M.M., Dolatkhah N. Effect of probiotic supplements in women with gestational diabetes mellitus on inflammation and oxidative stress biomarkers: a randomized clinical trial. Asia Pac. J. Clin. Nutr. 2018; 27(3): 581–591, doi: 10.6133/apjcn.082017.03.
 
30.
Okesene-Gafa K.A., Moore A.E., Jordan V., McCowan L., Crowther C.A. Probiotic treatment for women with gestational diabetes to improve maternal and infant health and well-being. Cochrane Database Syst. Rev. 2020; 6(6): CD012970, doi: 10.1002/14651858.CD012970.pub2.
 
31.
Chatzakis C., Sotiriadis A., Tsakmaki E., Papagianni M., Paltoglou G., Dinas K., Mastorakos G. The effect of dietary supplements on oxidative stress in pregnant women with gestational diabetes mellitus: A network meta-analysis. Nutrients 2021; 13(7): 2284, doi: 10.3390/nu13072284.
 
32.
Zhou M., Liu X.H., Liu Q.Q., Chen M., Bai H., Jiang C.Y. i wsp. Lactonase activity and status of paraoxonase 1 and oxidative stress in neonates of women with gestational diabetes mellitus. Pediatr. Res. 2021; 89(5): 1192–1199, doi: 10.1038/s41390-020-1023-2.
 
33.
Zhang C., Yang Y., Chen R., Wei Y., Feng Y., Zheng W. i wsp. Aberrant expression of oxidative stress related proteins affects the pregnancy outcome of gestational diabetes mellitus patients. Am. J. Transl. Res. 2019; 11(1): 269–279.
 
34.
Jatavan P., Lerthiranwong T., Sekararithi R., Jaiwongkam T., Kumfu S., Chattipakorn N., Tongsong T. The correlation of fetal cardiac function with gestational diabetes mellitus (GDM) and oxidative stress levels. J. Perinat. Med. 2020; 48(5): 471–476, doi: 10.1515/jpm-2019-0457.
 
35.
Ma H., Qiao Z., Li N., Zhao Y., Zhang S. The relationship between changes in vitamin A, vitamin E, and oxidative stress levels, and pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes mellitus. Ann. Palliat. Med. 2021; 10(6): 6630–6636, doi: 10.21037/apm-21-1036.
 
36.
Shang M., Dong X., Hou L. Correlation of adipokines and markers of oxidative stress in women with gestational diabetes mellitus and their newborns. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2018; 44(4): 637–646, doi: 10.1111/jog.13586.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top