Wpływ polimorfizmów rs2273773 i rs7895833 genu SIRT1 na długość życia w kontekście czynników metabolicznych w populacji śląskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Wladyslaw Jan Grzeszczak   

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:162-172
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Obecnie coraz częściej poszukuje się różnych wariantów genetycznych mających wpływ na długowieczność. Jednym z nich jest gen SIRT1, który koduje białka zwane sirtuinami. Sirtuiny, działając poprzez regulację tran-skrypcji, utrzymywanie stabilności genomu i wpływ na metabolizm węglowodanowo-lipidowy, są uważane za enzymy długowieczności.

Cel pracy:
Celem pracy było wykazanie potencjalnego związku między polimorfizmami rs2273773 i rs7895833 genu SIRT1 a długowiecznością w kontekście zaburzeń metabolicznych.

Materiał i metody:
Badaniem objęto łącznie kolejnych 448 pacjentów z rejonu Polski południowej. Badanych podzielono na 2 grupy na podstawie ich wieku i zaburzeń metabolicznych. Genotypowanie polimorfizmów genu SIRT1 przeprowadzono z wykorzystaniem znakowanych fluorescencyjnie sond, używając gotowych zestawów do oznaczania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu – TaqMan Pre-designed SNP Genotyping Assay (Applied Bio-systems). Do obliczeń poszczególnych parametrów w ujęciu statystycznym zastosowano program Statistica 9.0.

Wyniki:
W grupie badanej w obrębie polimorfizmu rs 2273773 częstość występowania genotypu TT wyniosła 86,93%, CT 13,07%, CC 0,00%, natomiast w grupie kontrolnej TT była równa 91,19%, CT 8,47%, CC 0,34%. W obrębie polimorfizmu rs 7895833 w grupie badanej rozkład genotypów przedstawiał się następująco: AA 67,32%, AG 28,76%, GG 3,92%, natomiast w grupie kontrolnej AA wynosił 68,47%, AG 28,47%, GG 3,05%.

Wnioski:
Nie wykazano związku między polimorfizmami genu SIRT1 a wydłużeniem życia u osób zamieszkujących teren Górnego Śląska.

 
REFERENCJE (28)
1.
Weinert B.T., Timiras P.S. Invited review: Theories of aging. J. Appl. Physiol. 2003; 95(4): 1706–1716.
 
2.
Blagosklonny M.V., Campisi J., Sinclair D.A. Aging: past, present and future. Aging (Albany NY) 2009; 1(1): 1–5.
 
3.
Duan W. Sirtuins: from metabolic regulation to brain aging. Front. Aging Neurosci. 2013; 5: 36. doi: 10.3389/fnagi.2013.00036.
 
4.
Afshar G., Murnane J.P. Characterization of a human gene with sequence homology to Saccharomyces cerevisiae SIR2. Gene 1999; 234(1): 161–168.
 
5.
Frye R.A. Characterization of five human cDNAs with homology to the yeast SIR2 gene: Sir2-like proteins (sirtuins) metabolize NAD and may have protein ADP-ribosyltransferase activity. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1999; 260(1): 273–279.
 
6.
Wilson B.J., Tremblay A.M., Deblois G., Sylvain-Drolet G., Giguère V. An acetylation switch modulates the transcriptional activity of estrogen-related receptor alpha. Mol. Endocrinol. 2010; 24(7): 1349–1358. doi: 10.1210/me.2009-0441.
 
7.
Rodgers J.T., Lerin C., Haas W., Gygi S.P., Spiegelman B.M., Puigserver P. Nutrient control of glucose homeostasis through a complex of PGC--1alpha and SIRT1. Nature 2005; 434(7029): 113–118. doi: 10.1038/nature03354.
 
8.
Nemoto S., Fergusson M.M., Finkel T. SIRT1 functionally interacts with the metabolic regulator and transcriptional coactivator PGC-1{alpha}. J. Biol. Chem. 2005; 280(16): 16456–16460. doi:10.1074/jbc.M501485200.
 
9.
Motta M.C., Divecha N., Lemieux M., Kamel C., Chen D., Gu W., Bultsma Y., McBurney M., Guarente L. Mammalian SIRT1 represses forkhead transcription factors." Cell 2004; 116(4): 551–563.
 
10.
Haigis M.C., Guarente L.P. Mammalian sirtuins – emerging roles in physiology, aging, and calorie restriction. Genes Dev. 2006; 20(21): 2913–2921. doi: 10.1101/gad.1467506.
 
11.
Gong H., Pang J., Han Y., Dai Y., Dai D., Cai J., Zhang T.M. Age-dependent tissue expression patterns of Sirt1 in senescence-accelerated mice. Mol. Med. Res. 2014; 10(6): 3296–3302.
 
12.
Blander G., Guarente L. The Sir2 family of protein deacetylases. Annu. Rev. Biochem. 2004; 73: 417–435.
 
13.
Wang J., Ho L., Qin W., Rocher A.B., Seror I., Humala N., Maniar K., Dolios G., Wang R., Hof P.R., Pasinetti G.M. Caloric restriction attenuates beta-amyloid neuropathology in a mouse model of Alzheimer’s disease. FASEB J. 2005; 19(6): 659–661. doi: 10.1096/fj.04-3182fje.
 
14.
Bordone L., Motta M.C., Picard F., Robinson A., Jhala U.S., Apfeld J., McDonagh T., Lemieux M., McBurney M., Szilvasi A., Easlon E.J., Lin S.J., Guarente L. Sirt1 regulates insulin secretion by repressing UCP2 in pancreatic beta cells. PLoS Biol 2006; 4(2): e31.
 
15.
Picard F., Kurtev M., Chung N., Topark-Ngarm A., Senawong T., Machado De Oliveira R., Leid M., McBurney M.W., Guarente L. Sirt1 promotes fat mobilization in white adipocytes by repressing PPAR-gamma. Nature 2004; 429(6993): 771–776.
 
16.
Liu Y. Dentin R., Chen D., Hedrick S., Ravnskjaer K., Schenk S., Milne J., Meyers D.J., Cole P., Yates J. 3rd, Olefsky J., Guarente L., Montminy M. A fasting inducible switch modulates gluconeogenesis via activator/coacti-vator exchange. Nature 2008; 456(7219): 269–273.
 
17.
Li X., Zhang S., Blander G., Tse J.G., Krieger M., Guarente L. SIRT1 deacetylates and positively regulates the nuclear receptor LXR. Mol. Cell. 2007; 28(1): 91–106.
 
18.
Kilic U., Gok O., Erenberk U., Dundaroz M.R., Torun E., Kucukardali Y., Elibol-Can B., Uysal O., Dundar T. A Remarkable Age-Related Increase in SIRT1 Protein Expression against Oxidative Stress in Elderly: SIRT1 Gene Variants and Longevity in Human. PloS One 2015; 10(3): e0117954.
 
19.
Wieczorowska-Tobis K., Grześkowiak E. Farmakoterapia geriatryczna. Czasopismo Aptekarskie 2008; 2(170): 12–15.
 
20.
Mishra B.N. Secret of eternal youth; Teaching from the centenarian hot spots (“blue zones”). Indian J. Community Med. 2009; 34(4): 273–275.
 
21.
Botden I.P., Zillikens M.C., de Rooij S.R., Langendonk J.G., Danser A.H. Sijbrands E.J., Roseboom T.J. Variants in the SIRT1 gene may affect diabetes risk in interaction with prenatal exposure to famine. Diabetes Care 2012; 35(2): 424–426. doi: 10.2337/dc11-1203.
 
22.
Clark S.J., Falchi M., Olsson B., Jacobson P., Cauchi S., Balkau B., Marre M., Lantieri O., Andersson J.C., Jernås M., Aitman T.J., Richardson S., Sjöström L., Wong H.Y., Carlsson L.M., Froguel P., Walley A.J. Association of sirtuin 1 (SIRT1) gene SNPs and transcript expression levels with severe obesity. Obesity (Silver Spring) 2012; 20(1): 178–185. doi: 10.1038/oby.2011.200.
 
23.
Cui Y., Wang H., Chen H., Pang S., Wang L., Liu D., Yan B. Genetic analysis of the SIRT1 gene promoter in myocardial infarction. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2012; 426(2): 232–236. doi: 10.1016/j.bbrc.2012.08.071.
 
24.
Harris S., E. Fox H., Wright A.F., Hayward C., Starr J.M., Whalley L.J., Deary I.J. A genetic association analysis of cognitive ability and cognitive ageing using 325 markers for 109 genes associated with oxidative stress or cognition. BMC Genet. 2007; 8: 43.
 
25.
Prospective Studies Collaboration. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. Lancet 2009; 373(9669): 1083–1096.
 
26.
Chen Z., Yang G., Offer A., Zhou M., Smith M., Peto R., Ge H., Yang L., Whitlock G. Body mass index and mortality in China: a 15-year prospective study of 220 000 men. Int. J. Epidemiol. 2012; 41(2): 472–481.
 
27.
Shimoyama Y., Suzuki K,, Hamajima N,, Niwa T. Sirtuin 1 gene polymorphisms are associated with body fat and blood pressure in Japanese. Transl. Res. 2011; 157(6): 339–347.
 
28.
Huang J., Sun L., Liu M., Zhou L., Lv Z.P., Hu C.Y., Huang Z.Z., Zheng C.G., Zhou L., Yang Z. Association between SIRT1 gene polymorphisms and longevity of populations from Yongfu region of Guangxi. Chinese Journal of Medical Genetics 2013; 30(1): 55–59.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top