Wpływ procesu starzenia się układu autonomicznego na przebieg najczęstszych chorób układu krążenia
 
Więcej
Ukryj
1
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Jabłeka   

II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu SUM w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul. Curie -Skłodowskiej 10, tel. 032 271 10 10, 271 64 71 wew. 72
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:60-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Fizjologiczny proces starzenia układu autonomicznego obejmuje zarówno jego komponentę współczulną, jaki i przywspółczulną. Dotyczy szeregu przemian strukturalnych w obrębie ciała neuronu i zakończeń nerwowych, a także wiąże się ze zmianą ekspresji szeregu białek błonowych i wewnątrzkomórkowych. Efektem tych przemian jest ograniczenie plastyczności i zdolności do regeneracji neuronów zwojów układu autonomicznego. U osób w podeszłym wieku obserwuje się przewagę komponenty współczulnej nad przywspółczulną w zakresie regulacji chronotropizmu węzła zatokowo-przedsionkowego i przestrojenie odruchu z baroreceptorów na wyższy poziom. Powyższe zmiany związane z procesem starzenia mogą modulować szereg procesów patofi zjologicznych, w których układ autonomiczny odgrywa istotną rolę. W przebiegu przewlekłej niewydolności serca obserwuje się nadmierną aktywację komponenty współczulnej układu autonomicznego i związany z tym wzrost ryzyka nagłego zgonu. Również w przebiegu nadciśnienia tętniczego, utrwalonego migotania przedsionków oraz w przypadku występowania hipotonii ortostatycznej aktywacja układu autonomicznego pełni istotną funkcję. Występowanie zaburzeń układu autonomicznego w podeszłym wieku niekorzystnie wpływa na jakość życia chorych.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (36)
1.
Zi M. Autonomic function in elderly patients with chronic heart failure. Europ Jour of CHF 2002; 4: 6005-6011.
 
2.
Low P.A. Clinical Autonomic Disorders: Evaluation and management, Boston Little Brown and Company, Boston 1993: 685- 700.
 
3.
Soltanpour N., Santer RM. Vagal nuclei in the medulla oblongata: struture and activity are maintained in aged rats. J Auton Nerv Syst. 1997; 67: 114-117.
 
4.
Haris M., Haqqani, J.M. Aging and node dysfunction. Circulation 2007; 115: 1178- 1179.
 
5.
Liutkiene G., Stropus R., Pilmane M., Dabuzinskiene A. Age- related structural and neurochemical changes of the human superior cervical ganglion. Ann Anat. 2007; 189: 499-509.
 
6.
Marin J. Age-related change in vascular responses: a review. Mech Ageing Dev. 1995; 79: 71-114.
 
7.
Esler M., Thomson D.M. Eff ects of aging on the responsiveness of the human cardiac sympathetic nerves to stressors. Circulation 1995; 91: 351-358.
 
8.
Santer RM. Morphological evidence for the maintenance of the cervical sympathetic system in aged rats. Neurosci Lett.1991; 130: 248-250.
 
9.
Cleroux J, Giannattasio C., Bolla g., Cuspidi C., Grassi G., Mazzola C. Decreased cardiopulmonary refl exes with ageing in normotensive humans. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 1989; 257: H961-H968.
 
10.
Cowent T. Ageing in the autonomic nervous system; a result of nerve- target interactions a review. Mech Ageing Dev.1993; 68: 163-173.
 
11.
Pan H.Y., Hoff man B.B., Pershe R.A., Blaschke T.F. Decline in beta adrenergic receptor-mediated vascular relaxation with aging man. Br J Clin Pharmacol. 1992; 33: 83–87.
 
12.
Donato. A. J., Ageing and vascular adrenoceptor desensitization too little, too late? J Physiol.2007; 582: 9-10.
 
13.
Praca zbiorowa The Merck Manual of Geriatrics, Układ krążenia -typowe zmiany związane z procesem starzenia. Urban &Partner, Wrocław 1999: 468, 471, 476- 477.
 
14.
Kingwell B.A, Thompson J.M., Kaye D. M., McPherson G.A., Jennings G.L., Esler M. D. Heart rate spectral analysis, cardiac norepinephrine spillover, and muscle sympathetic nerve activity during human sympathetic nervous activation and failure. Circulation 1994; 90: 234-240.
 
15.
Praca zbiorowa Choroby serca kobiet. Via medica, Gdańsk 2000: 50-57.
 
16.
Mirjana M., Gal P. i V. Dependence of heart rate variability on heart period in disease and aging. Physiol Meas. 2006; 27: 989-998.
 
17.
Tachtsidis I., Elwell C., Leong T., Bleasdale- Barr K., Hunt K.,Toms N. Rate of change in cerebral oxygenation and blood pressure in response to passive changes in posture. Oxygen Transport to Tissue XXVI 2005; 566: 187-193.
 
18.
Yamanaka Y., Honma K. Cardiovaskular autonomic nervous response to postural change In 610 healthy Japanese subjects in relation to age. Aut Neuroscien Bas Clin. 2006; 124: 125-131.
 
19.
Barantke M., Ortak J., Lieb W., Wilke I., Schunkert H., Bonnemeier H. Eff ects of aging on refl ex autonomic nervous response induced by orthostatic maneuvers. PACE 2007; 30: 198-202.
 
20.
Fagard R., Stolarz K., Kuznetsova T. i wsp. Sympathetic activity, assessed by power spectra analysis of hart rate variability, In white-coat, masked and sustained hypertension versus true normotension. J Hypertens. 2007; 25: 2280-2285.
 
21.
Neumann S., Jennings R., Muldoon M., Manuck S. White coat hypertension and autonomic nervous system dysregulation. AJH 2005; 18: 584-588.
 
22.
Gould P., Esler M., Kaye D. Chronic atrial fi brillation does not infl uence the magnitude of sympathetic over activity in patients with heart failure. Eur Heart J. 2003; 24: 1657-1662.
 
23.
Musialik-Łydka A., Średniawa B, Pasyk S. Heart rate variability in heart failure. Kardiol Pol. 2003; 58: 10.
 
24.
Leo G., Wang W., Liu D., Zucker I. Exercise Training Normalizes Sympathetic outfl ow by central antioxidant mechanism in rabbits with racing –induced chronic heart failure. Circulation 2007; 115: 3095- 3102.
 
25.
Psaty B., Tracy R., Towbin J., Lemaitre R., Rea T., Durda P. i wsp. B2 adrenergic receptor genetic variants and risk of suddent cardiac. Circulation 2006; 113: 1842- 1848.
 
26.
Bemmel T., Vinkers D., Macfarlane P., Gussseklco J., Westerdopr R. Markers of autonomic tone on a standard ECG are predictive of moralisty in old age. Ine J Cardiol 2006; 107: 36-41.
 
27.
Shehab A., Mac Fadyen R., Mc Lasen M., Tavendale R., Belch J. Struthers A i wsp. Suddent unexpected death in heart failure may be preceded by short term intraindividual increases in infl ammation and in autonomic dysfunction: a pilot study. Heart 2004; 90: 1263-1268.
 
28.
Grassi G., Seravelle G. Autonomic imbalance and metabolic syndrome unraveling interactions mechanism and outcomes. J Hypertens. 2006; 24: 47-49.
 
29.
Lambert E., Staznicky N., Erkelis N., Esler M., Dawood T., Masuo K. i wsp. Gender diff erences nervous activity infl uence of body mass and blood pressure. J Hypertens. 2007; 25: 1411-1419.
 
30.
Eerlings M., Dekker J., Giampaali S., Nissen A., Grobbee D., Kormhout D. Autonomic dysfunction: a link between depression and cardiovascular mortality The FINE study. Eur J Cardiovas Prev Reh. 2007; 14: 796-802.
 
31.
Kim D., Lipsitz L., Ferrucci L., Varadhan J., Guralnik K., Carlson M. Association between reduced heart rate variability and cognitive impairment in older disabled women in the Community Women’s Health and Aging study I. JAGS 2006; 54: 1751-1757.
 
32.
Robinson B.J., Stowell L. I., Jonhson R.H., Palmer K.T. Is orthostatic hypotension in the elderly due to autonomic failure? Age Ageing 1990;19: 288-296.
 
33.
Kozubski W., Liberski P. Choroby układu nerwowego rozdział 20, wydawnictwo PZWL, Warszawa 2004: 520-526.
 
34.
Kocemba J., Grodzicki T. Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku Via medica, Gdańsk 2000: 10.
 
35.
Allan L., McKeith I., Ballad C., Kenny R. A. The prevalence of autonomic symptoms in dementia and their association with physical activity, activities of daily living and quality of life. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006; 22: 230-237.
 
36.
Kwieciński H., Kamińska A. Neurologia Merritta Urban& Partner, Wrocław 2000: 803-805.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top