Wiedza kobiet na temat wysiłkowego nietrzymania moczu
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
2
Department of Woman's Health, Faculty of Health Science in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
3
Urosilesia Zabrze, Urological, Gynecological and Proctological Physiotherapy Center
 
 
Autor do korespondencji
Anna Aramowicz   

Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:126-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Problem nietrzymania moczu jest częstą przypadłością wśród kobiet. Uważa się, iż uskarża się na nie aż 10% populacji. Jest chorobą przewlekłą, ma znaczący wpływ na jakość życia kobiet, przy czym wczesna interwencja pozwala na całkowite wyleczenie. Najczęstszą postacią nietrzymania moczu (NTM) jest wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM). Niepokojący jest fakt, iż coraz częściej dotyka on także kobiet młodych.

Materiał i metody:
W badaniu wzięły udział 152 kobiety w przedziale wiekowym 17–89 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

Wyniki:
Wśród 13,2% badanych występuje WNM. Najwięcej respondentek uznało swój poziom wiedzy za średni (27%), wystarczający (23,7%) oraz słaby (15,1%). Natomiast 24,3% ankietowanych uważa posiadany zakres informacji za dobry oraz bardzo dobry (7,9%). Zdecydowana większość kobiet (92,1%) jest zdania, iż propagowanie wiedzy dotyczącej profilaktyki nietrzymania moczu jest niezbędne.

Wnioski:
Stan wiedzy kobiet w zakresie WNM wciąż jest niewystarczający. Kobiety wiedzą do kogo mogą się zwrócić z pierwszymi symptomami choroby oraz znają metody leczenia. Temat wysiłkowego nietrzymania moczu wciąż dla większości badanych jest tematem wstydliwym oraz ma znaczny wpływ na pogorszenie jakości życia. Istnieje ciągła potrzeba edukacji oraz propagowania informacji na temat inkontynencji.

 
REFERENCJE (11)
1.
Fiodorenko-Dumas Ż., Paprocka-Borowicz M. Postępowanie fizjoterapeutyczne w nietrzymaniu moczu. Med. Og. Nauki Zdr. 2014; 20(1): 12–16.
 
2.
Derewiecki T., Mroczek M., Majcher P. Znaczenie problemu nietrzymania moczu wśród kobiet po 40 roku życia. Hyg. Pub. Health 2015; 50(1): 219–225.
 
3.
Klisowska I., Dąbek A., Zborowska I., Kapkowski B., Kowalik M. Nietrzymanie moczu – zadanie dla fizjoterapeuty. Część II. Pieleg. Zdr. Publ. 2012; 2(2): 145–152.
 
4.
Bakalczuk G., Madej A., Lewczuk J., Makara-Studzińska M., Wdowiak E., Lewicka M., Sulima M., Wdowiak A. Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Med. Og. Nauki Zdr. 2016; 22(4): 277–281.
 
5.
Gugała B., Głaz J., Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2011; 9(3): 340–347.
 
6.
Stadnicka G., Janik M., Łepecka-Klusek C., Pilewska-Kozak A. Psychologiczne następstwa nietrzymania moczu. Med. Og. Nauk Zdr. 2014; 20(2): 136–140.
 
7.
Derewiecki T., Duda M., Majcher P., Mroczek K. The women`s knowledge about the urinary incontinence. Zdr. Publ. 2012; 122(3): 269–273.
 
8.
Cichońska M., Maciąg D., Zboina B., Latawiec I., Krawczyk W. Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Zdrowie Dobrostan 2013; 4: 45–64.
 
9.
Barnaś E., Barańska E., Gawlik B., Zych B. Czynniki najbardziej wpływające na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Hyg. Pub. Health 2015; 50(4): 643–648.
 
10.
Wierzbicka M., Urban K., Murawski M., Wronecki K. Sposoby leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ze szczególnym uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych. Fizjoterapia 2010; 18(1): 53–60.
 
11.
Ogórek-Tęcza B., Pulit A. Nietrzymanie moczu u kobiet a zaburzenia depresyjne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2012; 1(38); 25–29.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top