Ocena znaczenia białka YKL-40 jako biomarkera w raku jelita grubego oraz jego powiązań z wybranymi parametrami kliniczno-patologicznymi
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
4
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
5
Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
6
Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Nadbrzeżna-Barczyk   

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:136-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Rak jelita grubego (colorectal cancer – CRC) jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie – odpowiada za 10% rocznej globalnej zapadalności na raka. Przez długi czas może pozostać bezobjawowy i mimo postępu medycyny zbyt często zostaje zdiagnozowany za późno. Białko YKL-40 jest czynnikiem wzrostu stymulującym migrację komórek śródbłonka, odgrywającym rolę w stanach zapalnych oraz nowotworowych. Celem pracy była ocena znaczenia YKL-40 jako biomarkera w CRC oraz określenie powiązań stężeń YKL-40 w surowicy u chorych na CRC z wybranymi parametrami kliniczno-patologicznymi.

Materiał i metody:
W badaniu prospektywnym, obejmującym 133 osoby powyżej 50 roku życia, oznaczono stężenie białka YKL-40 w surowicy metodą ELISA. Pacjentów podzielono na dwie grupy: 91 osób chorujących na CRC oraz 42 osoby zdrowe. W analizie statystycznej wykorzystano testy t-Studenta dla danych niezależnych, U Manna-Whitneya i regresję logistyczną.

Wyniki:
Stężenie YKL-40 w surowicy było znacznie wyższe u chorych na CRC (163 ± 36 μg/l) niż u osób zdrowych (54 ± 20 μg/l; p < 0,0001). U osób z CRC nie wykazano zależności między parametrami klinicznymi, tj. płcią, wiekiem i wskaźnikiem masy ciała (body mass index – BMI), a stężeniem białka YKL-40 w surowicy. U chorych z CRC stężenie YKL-40 w surowicy statystycznie istotnie różniło się we wczesnym i średniozaawansowanym stadium nowotworowym.

Wnioski:
Białko YKL-40 wydaje się obiecującym biomarkerem CRC. Jego stężenie w surowicy jest skorelowane ze stopniem zaawansowania nowotworu zależnie od głębokości nacieku w stosunku do błony podśluzowej i może być czynnikiem rokowniczo niepomyślnym dla tego nowotworu.

 
REFERENCJE (34)
1.
Labianca R., Nordlinger B., Beretta G.D., Mosconi S., Mandalà M., Cervantes A., Arnold D. Early colon cancer: ESMO Clinical Practise Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol. 2013; 24 Suppl. 6: 64–72, doi: 10.1093/annonc/mdt354.
 
2.
Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J. Clin. 2018; 68(6): 394–424, doi: 10.3322/caac.21492.
 
3.
Amersi F., Agustin M., Ko C.Y. Colorectal cancer: epidemiology, risk factors, and health services. Clin. Colon Rectal Surg. 2005; 18(3): 133–140, doi: 10.1055/s-2005-916274.
 
4.
OECD. Health at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing. Paris 2015, doi: 10.1787/health_glance-2015-en.
 
5.
Fleming M., Ravula S., Tatishchev S.F., Wang H.L. Colorectal carcinoma: pathologic aspects. J. Gastrointest. Oncol. 2012; 3(3): 153–173, doi: 10.3978/j.issn.2078-6891.2012.030.
 
6.
Burch J.A., Soares-Weiser K., St John D.J.B., Duffy S., Smith S., Kleijnen J., Westwood M. Diagnostic accuracy of faecal occult blood tests used in screening for colorectal cancer: a systematic review. J. Med. Screen. 2007; 14(3): 132–137, doi: 10.1258/096914107782066220.
 
7.
Schoen R.E., Pinsky P.F., Weissfeld J.L., Yokochi L.A., Church T., Laiyemo A.O. Colorectal-cancer incidence and mortality with screening flexible sigmoidoscopy. N. Engl. J. Med. 2012; 366(25): 2345–2357, doi: 10.1056/NEJMoa1114635.
 
8.
Johansen J.S., Schultz N.A., Jensen B.V. Plasma YKL-40: a potential new cancer biomarker? Future Oncol. 2009; 5(7): 1065–1082, doi: 10.2217/fon.09.66.
 
9.
Hakala B.E., White C., Recklies A.D. Human cartilage gp-39, a major secretory product of articular chondrocytes and synovial cells, is a mammalian member of a chitinase protein family. J. Biol. Chem. 1993; 268(34): 25803–25810.
 
10.
Johansen J.S., Høyer P.E., Larsen L.A., Price P.A., Møllgård K. YKL-40 protein expression in the early developing human musculoskeletal system. J. Histochem. Cytochem. 2007; 55(12): 1213–1228, doi: 10.1369/jhc.7A7245.2007.
 
11.
Prakash M., Bodas M., Prakash D., Nawani N., Khetmalas M., Mandal A., Eriksson C. Diverse pathological implications of YKL-40: answers may lie in ‘outside-in’ signaling. Cell Signal. 2013; 25(7): 1567–1573, doi: 10.1016/j.cellsig.2013.03.016.
 
12.
He C.H., Lee C.G., Dela Cruz C.S., Lee C.M., Zhou Y., Ahangari F. et al. Chitinase 3-like 1 regulates cellular and tissue responses via IL-13 receptor α2. Cell Rep. 2013; 4(4): 830–841, doi: 10.1016/j.celrep.2013.07.032.
 
13.
Schultz N.A., Johansen J.S. YKL-40 – A protein in the field of transla-tional medicine: a role as a biomarker in cancer patients? Cancers 2010; 2(3): 1453–1491, doi: 10.3390/cancers2031453.
 
14.
Recklies A.D., White C., Ling H. The chitinase 3-like protein human cartilage glycoprotein 39 (HC-gp39) stimulates proliferation of human connective-tissue cells and activates both extracellular signal-regulated kinase- and protein kinase B-mediated signalling pathways. Biochem. J. 2002; 365(Pt 1): 119–126, doi: 10.1042/BJ20020075.
 
15.
Recklies A.D., Ling H., White C., Bernier S.M. Inflammatory cytokines induce production of CHI3L1 by articular chondrocytes. J. Biol. Chem. 2005; 280(50): 41213–41221, doi: 10.1074/jbc.M510146200.
 
16.
Johansen J.S., Jensen B.V., Roslind A., Price P.A. Is YKL-40 a new therapeutic target in cancer? Expert Opin. Ther. Targets 2007; 11(2): 219–234, doi: 10.1517/14728222.11.2.219.
 
17.
Cintin C., Johansen J.S., Christensen I.J., Price P.A., Sørensen S., Nielsen H.J. High serum YKL-40 level after surgery for colorectal carcinoma is related to short survival. Cancer 2002; 95(2): 267–274, doi: 10.1002/cncr.10644.
 
18.
Lequin R.M. Enzyme immunoassay (EIA)/enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Clin. Chem. 2005; 51(12): 2415–2418, doi: 10.1373/clinchem.2005.051532.
 
19.
R Core Team. A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna 2018.
 
20.
Kievit J., van de Velde C.J. Utility and cost of carcinoembryonic antigen monitoring in colon cancer follow-up evaluation: a Markov analysis. Cancer 1990; 65(11): 2580–2587.
 
21.
Virgo K.S., Vernava A.M., Longo W.E., McKirgan L.W., Johnson F.E. Cost of patient follow-up after potentially curative colorectal cancer treatment. JAMA 1995; 273(23): 1837–1841.
 
22.
Lucha P.A. Jr, Rosen L., Olenwine J.A., Reed J.F. 3rd, Riether R.D., Stasik J.J. Jr, Khubchandani I.T. Value of carcinoembryonic antigen monitoring in curative surgery for recurrent colorectal carcinoma. Dis. Colon Rectum 1997; 40(2): 145–149, doi: 10.1007/BF02054978.
 
23.
Lee C.G., Hartl D., Lee G.R., Koller B., Matsuura H., Da Silva C.A. et al. Role of breast regression protein 39 (BRP-39)/chitinase 3-like-1 in Th2 and IL-13-induced tissue responses and apoptosis. J. Exp. Med. 2009; 206(5): 1149–1166, doi: 10.1084/jem.20081271.
 
24.
Hanahan D., Coussens L.M. Accessories to the crime: functions of cells recruited to the tumor microenvironment. Cancer Cell. 2012; 21(3): 309–322, doi: 10.1016/j.ccr.2012.02.022.
 
25.
Johansen J.S., Lottenburger T., Nielsen H.J., Jensen J.E., Svendsen M.N., Kollerup G., Christensen I.J. Diurnal, weekly, and long-time variation in serum concentrations of YKL-40 in healthy subjects. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2008; 17(10): 2603–2608, doi: 10.1158/1055-9965.EPI-07-2766.
 
26.
Eurich K., Segawa M., Toei-Shimizu S., Mizoguchi E. Potential role of chitinase 3-like-1 in inflammation-associated carcinogenic changes of epithelial cells. World J. Gastroenterol. 2009; 15(42): 5249–5259, doi: 10.3748/wjg.15.5249.
 
27.
Johansen J.S., Christensen I.J., Jørgensen L.N., Olsen J., Rahr H.B., Nielsen K.T. et al. Serum YKL-40 in risk assessment for colorectal cancer: A prospective study of 4496 subjects at risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2015; 124(3): 621–626, doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-1281.
 
28.
Chen C.C., Llado V., Eurich K., Tran H.T., Mizoguchi E. Carbohydrate-binding motif in chitinase 3-like 1 (CHI3L1/YKL-40) specifically activates Akt signaling pathway in colonic epithelial cells. Clin Immunol. 2011; 140(3): 268–275, doi: 10.1016/j.clim.2011.04.007.
 
29.
Kawada M., Chen C.C., Arihiro A., Nagatani K., Watanabe T., Mizoguchi E. Chitinase 3-like-1 enhances bacterial adhesion to colonic epithelial cells through the interaction with bacterial chitin-binding protein. Lab. Invest. 2008; 88(8): 883–895, doi: 10.1038/labinvest.2008.47.
 
30.
Matsui T., Yao T., Iwashita A. Natural history of early colorectal cancer. World J. Surg. 2000; 24(9): 1022–1028, doi: 10.1007/s002680010153.
 
31.
Nowacki M. Rak jelita grubego. [W:] Onkologia kliniczna. T. 2. Red. M. Krzakowski, P. Potemski, K. Warzocha, P. Wysocki. Via Medica. Gdańsk 2015, s. 888–911.
 
32.
Fuksiewicz M., Kotowicz B., Rutkowski A., Achinger-Kawecka J., Wagrodzki M., Kowalska M.M. The assessment of clinical usage and prognostic value of YKL-40 serum levels in patients with rectal cancer without distant metastasis. Technol. Cancer Res. Treat. 2018; 17: 1–8, doi: 10.1177/1533033818765209.
 
33.
Shao R., Hamel K., Petersen L., Cao Q.J., Arenas R.B., Bigelow C. et al. YKL-40, a secreted glycoprotein, promotes tumor angiogenesis. Oncogene 2009; 28(50): 4456–4468, doi: 10.1038/onc.2009.292.
 
34.
Faibish M., Francescone R., Bentley B., Yan W., Shao R. A YKL-40-neutralizing antibody blocks tumor angiogenesis and progression: a potential therapeutic agent in cancers. Mol. Cancer Ther. 2011; 10(5): 742–751, doi: 10.1158/1535-7163.MCT-10-0868.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top