Ektopia nerki jako przyczyna trudności diagnostycznych u 43-letniego mężczyzny hospitalizowanego z powodu podejrzenia raka jelita grubego
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Internal Medicine, Angiology and Physical Medicine, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz K. Jakubiak   

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:240-246
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rak jelita grubego i jego diagnostyka pozostają istotnym problemem klinicznym. Ektopia nerki jest jedną z głównych anomalii rozwojowych układu moczowego, chociaż występuje stosunkowo rzadko w populacji ogólnej. Najczęściej przebiega bez objawów i jest wykrywana przypadkowo. W pracy przedstawiono opis przypadku 43-letniego mężczyzny, u którego podejrzewano raka jelita grubego z powodu sugestywnego obrazu klinicznego (ból brzucha, zaparcie, spadek masy ciała, obciążający wywiad rodzinny w kierunku raka jelita grubego) oraz podejrzenia procesu rozrostowego na podstawie wykonanego ambulatoryjnie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. W wyniku przeprowadzonej diagnostyki nie stwierdzono u chorego procesu rozrostowego, rozpoznawana zaś uprzednio zmiana budząca podejrzenie nowotworu okazała się położoną w miednicy prawą nerką. Przedstawiony opis przypadku pokazuje, że ektopia nerki może powodować trudności diagnostyczne, m.in. u chorych diagnozowanych w kierunku procesu rozrostowego jelita.
 
REFERENCJE (26)
1.
Vineis P., Wild C.P. Global cancer patterns: causes and prevention. Lancet 2014; 383(9916): 549–557, doi: 10.1016/S0140-6736(13)62224-2.
 
2.
Mućka S., Miodońska M., Jakubiak G.K., Starzak M., Cieślar G., Stanek A. Endothelial function assessment by flow-mediated dilation method: a valuable tool in the evaluation of the cardiovascular system. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022; 19(18): 11242, doi: 10.3390/ijerph191811242.
 
3.
Buccafusca G., Proserpio I., Tralongo A.C., Rametta Giuliano S., Tralongo P. Early colorectal cancer: diagnosis, treatment and survivorship care. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2019; 136: 20–30, doi: 10.1016/j.critrevonc.2019.01.023.
 
4.
Calanzani N., Chang A., Van Melle M., Pannebakker M.M., Funston G., Walter F.M. Recognising colorectal cancer in primary care. Adv. Ther. 2021; 38(5): 2732–2746, doi: 10.1007/s12325-021-01726-6.
 
5.
Jakubiak G.K., Ochab-Jakubiak J., Król-Zybura A., Cieślar G., Stanek A. Dyspnoea as the first symptom of colon cancer. Wiad. Lek. 2020; 73(10): 2313–2315, doi: 10.36740/WLek202010140.
 
6.
Cramer L., Hildebrandt B., Kung T., Wichmann K., Springer J., Doehner W. et al. Cardiovascular function and predictors of exercise capacity in patients with colorectal cancer. J. Am. Coll. Cardiol. 2014; 64(13): 1310–1319, doi: 10.1016/j.jacc.2014.07.948.
 
7.
Walter F.M., Emery J.D., Mendonca S., Hall N., Morris H.C., Mills K. et al. Symptoms and patient factors associated with longer time to diagnosis for colorectal cancer: results from a prospective cohort study. Br. J. Cancer 2016; 115(5): 533–541, doi: 10.1038/bjc.2016.221.
 
8.
Mikuz G. Ectopias of the kidney, urinary tract organs, and male genitalia. Pathologe 2019; 40(Suppl 1): 1–8, doi: 10.1007/s00292-018-0505-z.
 
9.
Polak-Jonkisz D., Fornalczyk K., Musiał K., Zaleska-Dorobisz U., Apoznański W., Zwolińska D. Crossed renal ectopia: can it be a diagnostic problem? Postepy Hig. Med. Dosw. (Online) 2012; 66: 210–214, doi: 10.5604/17322693.991491.
 
10.
Srinivas M.R., Adarsh K.M., Jeeson R., Ashwini C., Nagaraj B.R. Congenital anatomic variants of the kidney and ureter: a pictorial essay. Jpn. J. Radiol. 2016; 34(3): 181–193, doi: 10.1007/s11604-015-0514-2.
 
11.
Aslam F. Pelvic renal ectopia, an incidental finding. BMJ Case Rep. 2017; 2017: bcr2016218894, doi: 10.1136/bcr-2016-218894.
 
12.
Ogbetere F.E. Left-to-right crossed fused renal ectopia with pyelonephritis mimicking appendix mass. Urol. Ann. 2021; 13(1): 73–75, doi: 10.4103/UA.UA_67_20.
 
13.
Nag S., Dayrit-Castro C.A.F., Ho N.T.C. Ectopic immature renal tissue presenting as a pedunculated sacral mass in a neonate. Pediatr. Dermatol. 2019; 36(4): 542–543, doi: 10.1111/pde.13809.
 
14.
Kfoury E., Almanfi A., Dougherty K.G., Krajcer Z. Endovascular abdominal aortic aneurysm repair by means of the chimney technique in a patient with crossed fused renal ectopia. Tex. Heart Inst. J. 2016; 43(3): 232–235, doi: 10.14503/THIJ-15-5025.
 
15.
Colacchio E.C., Coggia M., Salcuni M., Giorgio D., De Robertis G., Colacchio G. Endovascular repair of an abdominal aortic aneurysm associated with crossed fused renal ectopia. J. Vasc. Surg. Cases Innov. Tech. 2020; 6(1): 140–142, doi: 10.1016/j.jvscit.2020.01.009.
 
16.
Ertugay S., Posacioglu H., Bozkaya H., Parildar M. Chimney technique for solitary pelvic kidney. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2020; 31(5): 743–744, doi: 10.1093/icvts/ivaa154.
 
17.
Tsuboi I., Ogawa K., Yokoyama S., Araki A., Kadota K., Wada K. Open partial nephrectomy of a left-to-right crossed fused renal ectopia with clear cell renal cell carcinoma: Case report and review of the literature. Urol. Case Rep. 2021; 41: 101964, doi: 10.1016/j.eucr.2021.101964.
 
18.
Patandung R., Prapiska F.F., Kadar D.D. Open pyelolithotomy in an ectopic kidney: A case report. Urol. Case Rep. 2020; 35: 101528, doi: 10.1016/j.eucr.2020.101528.
 
19.
Bhatnagar A., Choudhary M.K., Kumar S. Minimally invasive approaches for stone clearance in crossed fused renal ectopia. J. Endourol. Case Rep. 2020; 6(4): 374–376, doi: 10.1089/cren.2020.0119.
 
20.
Tayeb W., Aldibane R., Justaniah A., Badr H. Embolization of an angiomyolipoma in a crossed fused renal ectopia. Urol. Case Rep. 2020; 33: 101297, doi: 10.1016/j.eucr.2020.101297.
 
21.
Hamano I., Hatakeyama S., Soma O., Ishibashi Y., Yoneyama T., Yoneyama T. et al. Renal cell carcinoma in a lumbar ectopic kidney. IJU Case Rep. 2019; 2(3): 124–127, doi: 10.1002/iju5.12056.
 
22.
Krishna R.K.G., Sinha K., Ahmad P., Mishra S.K., Gauraw K. Renal cell carcinoma in ectopic pelvic kidney: A rare case report with relevant surgical anatomy. Urol. Case Rep. 2019; 27: 100963, doi: 10.1016/j.eucr.2019.100963.
 
23.
Nowroozi M.R., Ghorbani H., Amini E., Arbab A., Ghadian A. Unusual presentation of renal cell carcinoma in crossed ectopic kidney. Nephrourol. Mon. 2015; 7(3): e26760, doi: 10.5812/numonthly.7(3)2015.26760.
 
24.
Adamakis I., Pournaras C., Katafigiotis I., Kousournas G., Fragkiadis E., Leotsakos I. et al. Radical cystectomy and lymphadenectomy to two patients with pelvic kidney: surgical pitfalls and considerations. Case Rep. Med. 2013; 2013: 841806, doi: 10.1155/2013/841806.
 
25.
Sakamoto K., Kojima Y., Takeda R., Terai K., Matsuda M. Solitary pelvic kidney encountered during laparoscopic colectomy. J. Minim. Access Surg. 2005; 1(3): 133–135, doi: 10.4103/0972-9941.18998.
 
26.
Nakai N., Yamaguchi T., Kinugasa Y., Shiomi A., Tomioka H., Kagawa H. et al. Laparoscopic sigmoid colectomy for a patient with sigmoid colon cancer and crossed-fused renal ectopia: a case report. Int. Surg. 2015; 100(3): 423–427, doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00255.1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top