Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy w województwie śląskim
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Kowalska   

Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:33-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Grypa jest chorobą zakaźną układu oddechowego podlegającą stałemu monitorowaniu w zakresie liczby nowych zachorowań oraz zgonów. W drugiej połowie marca 2020 r. zaobserwowano spadek liczby zachorowań na grypę w woj. śląskim i postanowiono sprawdzić, czy ma to związek z pojawieniem się nowego zagrożenia, jakim jest pandemia COVID. W modelu badania opisowego dokonano analizy trendu zachorowalności i hospitalizacji z powodu grypy, a jednocześnie przedstawiono dynamikę wzrostu nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Dokonano również chronologicznego usystematyzowania ważnych działań administracyjnych ograniczających rozwój epidemii. Nie można wykluczyć, że obserwowany spadek zachorowań i hospitalizacji z powodu grypy w woj. śląskim ma związek z restrykcyjnymi przepisami organizacji pracy i życia społecznego podjętymi dla ograniczenia epidemii COVID. Jednoznaczne wnioskowanie będzie wymagało wnikliwych badań i dłuższego okresu obserwacji.
 
REFERENCJE (11)
1.
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej. Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (od 1918 r.) [online], http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpa... [dostęp: 31.03.2020].
 
2.
Zm.: decyzja 2002/253/WE ustanawiająca definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawo.pl [online], https://www.prawo.pl/akty/dz-u... [dostęp: 31.03.2020].
 
3.
Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie: Ludność [online], https://bdl.stat.gov.pl/BDL/da... [dostęp: 30.03.2020].
 
4.
Meldunki o grypie 2019/2020 – Komunikaty ŚPWIS [online], http://www.wsse.katowice.pl/ar... [dostęp: 30.03.2020].
 
5.
Premier: Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych. gov.pl [online], 11.03.2020, https://www.gov.pl/web/premier... [dostęp: 30.03.2020].
 
6.
Akty prawne wg haseł: granice państwa. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych [online], http://isap.sejm.gov.pl/isap.n... [dostęp: 30.03.2020].
 
7.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 [pdf], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... [dostęp: 30.03.2020].
 
8.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 24 marca 2020 r., Poz. 522 [pdf], http://dzienniku-staw.gov.pl/D... [dostęp: 30.03.2020].
 
9.
Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte. gov.pl [online], 31.03.2020, https://www.gov.pl/web/koronaw... [dostęp: 01.04.2020].
 
10.
Imperial College COVID-19 Response Team. Report 9: Impact of non- -pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand [pdf], 16.03.2020, https://www.imperial.ac.uk/med... [dostęp: 30.03.2020].
 
11.
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej. Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (od 1918 r.) [online], http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpa... [dostęp: 01.04.2020].
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top