Analiza objawów ogólnoustrojowych w przebiegu COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
3
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Adam S. Dadok   

Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:86-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
COVID-19 (coronavirus disease 2019), choroba wywołana infekcją SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), może charakteryzować się mniej lub bardziej nasilonym przebiegiem. Celem niniejszego opracowania była analiza objawów, jakie wystąpiły w grupie osób z dodatnim wynikiem testu na obecność materiału genetycznego wirusa.

Materiał i metody:
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród 337 polskich pacjentów – 185 (55%) kobiet oraz 152 (45%) mężczyzn w wieku 18–86 lat. Kwestionariusz zawierał 26 pytań, z czego 11 dotyczyło objawów ogólnoustrojowych. Określono częstość ich występowania oraz nasilenie w skali VAS (Visual Analogue Scale).

Wyniki:
Do najczęstszych objawów, występujących u ponad 50% ankietowanych, należą: ogólne osłabienie (91% ankietowanych, nasilenie 6,25 w skali VAS), bóle układu mięśniowo-szkieletowego (77%, VAS 5,67), bóle głowy (65%, VAS 5,37) oraz kaszel (56%, VAS 4,76). Chorobie rzadziej towarzyszyły katar, gorączka powyżej 38°C oraz bóle gardła, które wystąpiły u 39% pacjentów. Najrzadziej występowały biegunka (23%), zmiany skórne (7%) oraz wymioty (3%). Określając współczynnik korelacji, stwierdzono również, iż duszności występowały najczęściej z ogólnym osłabieniem (r = 1), natomiast rzadziej ogólnemu osłabieniu towarzyszyły bóle mięśniowo-szkieletowe (r = 0,8). Nie stwierdzono statystycznie istotnych zależności między częstością występowania danych objawów a wiekiem, płcią czy chorobami współistniejącymi u ankietowanych.

Wnioski:
Obserwacje wykazały, iż w analizowanej grupie zakażonych SARS-CoV-2 choroba miała przebieg łagodny lub umiarkowany. Najczęstszymi objawami były: ogólne zmęczenie, bóle mięśniowo-szkieletowe, kaszel oraz objawy nieżytu górnych dróg oddechowych.

 
REFERENCJE (26)
1.
Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat. Microbiol. 2020; 5(4): 536–544, doi: 10.1038/s41564-020-0695-z.
 
2.
Li Q., Guan X., Wu P., Wang X., Zhou L., Tong Y. et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N. Engl. J. Med. 2020; 382(13): 1199–1207, doi: 10.1056/NEJMoa2001316.
 
3.
Zhu N., Zhang D., Wang W., Li X., Yang B., Song J. et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N. Engl. J. Med. 2020; 382(8): 727–733, doi: 10.1056/NEJMoa2001017.
 
4.
World Health Organization. Origin of SARS-CoV-2, 26 March 2020. Avalaible at: https://apps.who.int/iris/hand... [accessed on 20 June 2020].
 
5.
Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Portal gov.pl [online], 04.03.2020. Avalaible at: https://www.gov.pl/web/zdrowie... [accessed on 20 June 2020).
 
6.
WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. World Health Organization [online], 11 March 2020. Available at: https://www.who.int/director-g... [accessed on 20 June 2020].
 
7.
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Word Health Organization [online]. Available at: https://covid19.who.int/ [accessed on 20 June 2020].
 
8.
Frame B., Hemmings A.D. Coronavirus at the end of the world: Antarctica matters. Soc. Sci. Humanit. Open 2020; 2(1): 100054, doi: 10.1016/j.ssaho.2020.100054.
 
9.
Lotfi M., Hamblin M.R., Rezaei N. COVID-19: Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clin. Chim. Acta 2020; 508: 254–266, doi: 10.1016/j.cca.2020.05.044.
 
10.
Bi Q., Wu Y., Mei S., Ye C., Zou X., Zhang Z. et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study [published correction appears in Lancet Infect. Dis. 2020; 20(7): e148]. Lancet Infect. Dis. 2020; 20(8): 911–919, doi: 10.1016/S1473-3099(20)30287-5.
 
11.
Güner R., Hasanoğlu I., Aktaş F. COVID-19: Prevention and control measures in community. Turk. J. Med. Sci. 2020; 50(3): 571–577, doi: 10.3906/sag-2004-146.
 
12.
Pascarella G., Strumia A., Piliego C., Bruno F., Del Buono R., Costa F. et al. COVID-19 diagnosis and management: a comprehensive review. J. Intern. Med. 2020; 288(2): 192–206, doi: 10.1111/joim.13091.
 
13.
Goudouris E.S. Laboratory diagnosis of COVID-19. J. Pediatr. 2021; 97(1): 7–12, doi: 10.1016/j.jped.2020.08.001.
 
14.
Abbasi-Oshaghi E., Mirzaei F., Farahani F., Khodadadi I., Tayebinia H. Diagnosis and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19): Laboratory, PCR, and chest CT imaging findings. Int. J. Surg. 2020; 79: 143–153, doi: 10.1016/j.ijsu.2020.05.018.
 
15.
Oran D.P., Topol E.J. Prevalence of asymptomatic SARS-CoV-2 infection: a narrative review. Ann. Intern. Med. 2020; 173(5): 362–367, doi: 10.7326/M20-3012.
 
16.
Alimohamadi Y., Sepandi M., Taghdir M., Hosamirudsari H. Determine the most common clinical symptoms in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. J. Prev. Med. Hyg. 2020; 61(3): E304–E312, doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2020.61.3.1530.
 
17.
Coronavirus disease (COVID-19). World Health Organization [online]. Available at: https://www.who.int/health-top... [accessed on 20 June 2020].
 
18.
Wan S., Xiang Y., Fang W., Zheng Y., Li B., Hu Y. et al. Clinical features and treatment of COVID-19 patients in northeast Chongqing. J. Med. Virol. 2020; 92(7): 797–806, doi: 10.1002/jmv.25783.
 
19.
Chen N., Zhou M., Dong X., Qu J., Gong F., Han Y. et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 2020; 395(10223): 507–513, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
 
20.
Grant M.C., Geoghegan L., Arbyn M., Mohammed Z., McGuinness L., Clarke E.L. et al. The prevalence of symptoms in 24,410 adults infected by the novel coronavirus (SARS-CoV-2; COVID-19): A systematic review and meta-analysis of 148 studies from 9 countries. PLoS One 2020; 15(6): e0234765, doi: 10.1371/journal.pone.0234765.
 
21.
Lechien J.R., Chiesa-Estomba C.M., Place S., Van Laethem Y., Cabaraux P., Mat Q. et al. Clinical and epidemiological characteristics of 1420 European patients with mild-to-moderate coronavirus disease 2019. J. Intern. Med. 2020; 288(3): 335–344, doi: 10.1111/joim.13089.
 
22.
Jungreis I., Sealfon R., Kellis M. SARS-CoV-2 gene content and COVID-19 mutation impact by comparing 44 Sarbecovirus genomes. Nat. Commun. 2021; 12(1): 2642, doi: 10.1038/s41467-021-22905-7.
 
23.
Baj J., Karakuła-Juchnowicz H., Teresiński G., Buszewicz G., Ciesielka M., Sitarz R. et al. COVID-19: Specific and non-specific clinical manifestations and symptoms: The current state of knowledge. J. Clin. Med. 2020; 9(6): 1753, doi: 10.3390/jcm9061753.
 
24.
Cao Y., Li L., Feng Z., Wan S., Huang P., Sun X. et al. Comparative genetic analysis of the novel coronavirus (2019-nCoV/SARS-CoV-2) receptor ACE2 in different populations. Cell Discov. 2020; 6: 11, doi: 10.1038/s41421-020-0147-1.
 
25.
Megyeri K., Dernovics Á., Al-Luhaibi Z.I.I., Rosztóczy A. COVID-19-associated diarrhea. World J. Gastroenterol. 2021; 27(23): 3208–3222, doi: 10.3748/wjg.v27.i23.3208.
 
26.
de Oliveira A.P., Lopes A.L.F., Pacheco G., de Sá Guimarães Nolêto I.R., Nicolau L.A.D., Medeiros J.V.R. Premises among SARS-CoV-2, dysbiosis and diarrhea: Walking through the ACE2/mTOR/autophagy route. Med. Hypotheses 2020; 144: 110243, doi: 10.1016/j.mehy.2020.110243.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top