SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroba COVID-19 (coronavirus disease 2019), powodowana wirusem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), który może prowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej, stała się realnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży. Mimo iż wertykalna transmisja wirusa przez łożysko wydaje się rzadka, istnieje coraz więcej dowodów na to, że zakażenie SARS-CoV-2 może być przyczyną powikłań w czasie ciąży. Opisany przypadek dotyczy ciąży powikłanej wysiękiem w prawej jamie opłucnej płodu po potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u matki w III trymestrze ciąży. Według naszej wiedzy do tej pory opisano cztery podobne przypadki. Kobieta, 29-letnia, w 37 tygodniu ciąży, zgłosiła się do kliniki z powodu wysięku w prawej jamie opłucnowej u płodu. W 34 tygodniu ciąży pacjentka chorowała na COVID-19 z objawami ogólnego osłabienia i gorączką. Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono testem PCR. W 38 tygodniu ciąży odbył się poród siłami natury. Noworodek płci męskiej, żywy, donoszony, z oceną w skali Apgar 6/7/8 pkt; zastosowano wspomaganie oddychania CPAP (continuous positive airway pressure). Ze względu na zaburzenia oddychania dziecko przekazano na oddział intensywnej terapii bezpośrednio po urodzeniu. Wynik testu antygenowego był ujemny. W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono zapadnięcie się płuca prawego oraz obecność płynu w prawej jamie opłucnej. W dalszych etapach wykluczono stan zapalny, wrodzoną infekcję TORCH, zakażenie wirusem Coxsackie z grupy B, zaburzenia chromosomalne oraz wady anatomiczne. W trakcie hospitalizacji zastosowano drenaż jamy opłucnej, uzyskując łącznie 850 ml płynu limfatycznego. Podejrzewamy możliwy związek przyczynowy między nieimmunologicznym obrzękiem płodu a chorobą COVID-19.
 
REFERENCJE (19)
1.
Schwartz D.A. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch. Pathol. Lab. Med. 2020; 144(7): 799–805, doi: 10.5858/arpa.2020-0901-SA.
 
2.
Shende P., Gaikwad P., Gandhewar M., Ukey P., Bhide A., Patel V. et al. Persistence of SARS-CoV-2 in the first trimester placenta leading to transplacental transmission and fetal demise from an asymptomatic mother. Hum. Reprod. 2021; 36(4): 899–906, doi: 10.1093/humrep/deaa367.
 
3.
Rodrigues M.L., Gasparinho G., Sepúlveda F., Matos T. Signs suggestive of congenital SARS-CoV-2 infection with intrauterine fetal death: A case report. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2021; 256: 508–509, doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.11.042.
 
4.
Pilarska I., Bizon M., Sawicki W. Influence of COVID-19 infection on placental function. Ginekol. Pol. 2023; 94(1): 79–83, doi: 10.5603/GP.a2022.0139.
 
5.
Kumar D., Verma S., Mysorekar I.U. COVID-19 and pregnancy: clinical outcomes; mechanisms, and vaccine efficacy. Transl. Res. 2023; 251: 84–95, doi: 10.1016/j.trsl.2022.08.007.
 
6.
Patanè L., Morotti D., Giunta M.R., Sigismondi C., Piccoli M.G., Frigerio L. et al. Vertical transmission of coronavirus disease 2019: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 RNA on the fetal side of the placenta in pregnancies with coronavirus disease 2019–positive mothers and neonates at birth. Am. J. Obstet. Gynecol. MFM 2020; 2(3): 100145, doi: 10.1016/j.ajogmf.2020.100145.
 
7.
Oncel M.Y., Akın I.M., Kanburoglu M.K., Tayman C., Coskun S., Narter F. et al. A multicenter study on epidemiological and clinical characteristics of 125 newborns born to women infected with COVID-19 by Turkish Neonatal Society. Eur. J. Pediatr. 2021; 180(3): 733–742, doi: 10.1007/s00431-020-03767-5.
 
8.
Gubbari C., Govindarajan V., Reddy C., Raman P., Supriya M. Newborn with nonimmune hydrops secondary to fetal COVID-19 Myocarditis. Indian J. Pediatr. 2022; 89(1): 99, doi: 10.1007/s12098-021-03950-y.
 
9.
Popescu D.E., Cioca A., Muresan C., Navolan D., Gui A., Pop O. et al. A case of COVID-19 pregnancy complicated with hydrops fetalis and intrauterine death. Medicina (Kaunas) 2021; 57(7): 667, doi: 10.3390/medicina57070667.
 
10.
Hsu A.L., Guan M., Johannesen E., Stephens A.J., Khaleel N., Kagan N. et al. Placental SARS‐CoV‐2 in a pregnant woman with mild COVID‐19 disease. J. Med. Virol. 2021; 93(2): 1038–1044, doi: 10.1002/jmv.26386.
 
11.
Baud D., Greub G., Favre G., Gengler C., Jaton K., Dubruc E. et al. Second-trimester miscarriage in a pregnant woman with SARS-CoV-2 infection. JAMA 2020; 323(21): 2198–2200, doi: 10.1001/jama.2020.7233.
 
12.
Kiappe O.P., Santos da Cruz N.F., Rosa P.A.C., Arrais L., Bueno de Moraes N.S. Ocular assessments of a series of newborns gestationally exposed to maternal COVID-19 infection. JAMA Ophthalmol. 2021; 139(7): 777–780, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2021.1088.
 
13.
Krasniqi F., Pistulli E., Gashi A.M., Krasniqi I. Non-immunologic hydrops fetalis and coronavirus disease (COVID-19) – A case report. Ro. J. Pediatr. 2021; 70(1): 75–79, doi: 10.37897/RJP.2021.1.14.
 
14.
Bellini C., Hennekam R.C.M., Fulcheri E., Rutigliani M., Morcaldi G., Boccardo F. et al. Etiology of nonimmune hydrops fetalis: a systematic review. Am. J. Med. Genet. A 2009; 149A(5): 844–851, doi: 10.1002/ajmg.a.32655.
 
15.
Lima A.R.O., Cardoso C.C., Bentim P.R.B., Voloch C.M., Rossi Á.D., da Costa R.M.M.S.C. et al. Maternal SARS-CoV-2 infection associated to systemic inflammatory response and pericardial effusion in the newborn: a case report. J. Pediatric Infect. Dis. Soc. 2021; 10(4): 536–539, doi: 10.1093/jpids/piaa133.
 
16.
Zeng H., Xu C., Fan J., Tang Y., Deng Q., Zhang W. et al. Antibodies in infants born to mothers with COVID-19 pneumonia. JAMA 2020; 323(18): 1848–1849, doi: 10.1001/jama.2020.4861.
 
17.
Yang H., Sun G., Tang F., Peng M., Gao Y., Peng J. et al. Clinical features and outcomes of pregnant women suspected of coronavirus disease 2019. J. Infect. 2020; 81(1): e40–e44, doi: 10.1016/j.jinf.2020.04.003.
 
18.
Askary E., Poordast T., Shiravani Z., Ali M.A., Hashemi A., Naseri R. et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) manifestations during pregnancy in all three trimesters: A case series. Int. J. Reprod. Biomed. 2021; 19(2): 191–204, doi: 10.18502/ijrm.v19i2.8477.
 
19.
Kyle M.H., Glassman M.E., Khan A., Fernández C.R., Hanft E., Emeruwa U.N. et al. A review of newborn outcomes during the COVID-19 pandemic. Semin. Perinatol. 2020; 44(7): 151286, doi: 10.1016/j.semperi.2020.151286.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top