Peptydy bombezynopodobne mogą wpływać na efekt resuscytacyjny ośrodkowo działającej histaminy we wstrząsie krwotocznym u szczurów
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Physiology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Basic Medical Sciences, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Jochem   

Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:40-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp::
Pobudzenie ośrodkowego układu histaminergicznego wywołuje działanie resuscytacyjne u szczurów we wstrząsie krwotocznym. Skoro podawana dożylnie bombezyna wykazuje podobne działanie, a receptory bombezynowe są obecne w strukturach ośrodkowego układu nerwowego, odpowiedzialnych za regulację czynności układu krążenia, celem pracy było zbadanie wpływu zablokowania receptorów bombezynowych na efekty krążeniowe wynikające z podania do komory bocznej mózgu (icv) histaminy we wstrząsie krwotocznym u szczurów.

Materiał i metody::
Badania przeprowadzono u szczurów, samców szczepu Wistar w znieczuleniu ogólnym (ketamina 100 mg/kg + ksylazyna 10 mg/kg, dootrzewnowo). Zastosowano model odwracalnego wstrząsu krwotocznego ze średnim ciśnieniem tętniczym (MAP) 30–35 mmHg. Niezwłocznie po zakończeniu krwawienia podawano icv antagonistów receptorów bombezynowych/0,9% roztwór NaCl, a 5 min później tą samą drogą histaminę (50 nmol) bądź 0,9% roztwór NaCl.

Wyniki::
Utrata krwi prowadziła do obniżenia ciśnienia tętna (PP), częstości rytmu serca (HR) i przepływu krezkowego krwi (MBF). Histamina wywoływała działanie presyjne ze wzrostem PP i MBF. Efekty działania histaminy były częściowo hamowane przez [D-Phe12,Leu14]-bombezynę i BIM 23042, odpowiednio nieselektywnego antagonistę receptorów bombezynowych oraz selektywnego blokera receptorów bombezynowych typu 1 (BB1). W grupach kontrolnych nie stwierdzono wpływu antagonistów receptorów bombezynowych na mierzone parametry układu krążenia.

Wnioski::
Endogenne peptydy bombezynopodobne, działając poprzez receptory BB1, mogą wpływać na wywoływane przez ośrodkowo działającą histaminę działanie resuscytacyjne we wstrząsie krwotocznym u szczurów.

 
REFERENCJE (30)
1.
Kauvar D.S., Lefering R., Wade C.E. Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clincal presentations, and therapeutic conside-rations. J. Trauma 2006; 60: S3–S11, doi: 10.1097/01.ta.0000199961.02677.19.
 
2.
Barcroft H., McMichael J., Edholm O.G., Sharpey-Schafer E.P. Posthaemorrhagic fainting: Study by cardiac output and forearm flow. Lancet 1944; 1: 489–491.
 
3.
Jacobsen J., Secher N.H. Heart rate during haemorrhagic shock. Clin. Physiol. 1992; 12(6): 659–666, doi: 10.1111/j.1475-097x.1992.tb00369.x.
 
4.
Huang H., Li Y., Liang J., Finkelman F.D. Molecular regulation of histamine synthesis. Front Immunol. 2018; 9: 1392, doi: 10.3389/fimmu.2018.01392.
 
5.
Brown R.E., Stevens D.R., Haas H.L. The physiology of brain histamine. Prog. Neurobiol. 2001; 63(6): 637–672, doi: 10.1016/s0301-0082(00)00039-3.
 
6.
Wada H., Inagaki N., Yamatodani A., Watanabe T. Is the histaminergic neuron system a regulatory center for whole-brain activity? Trends Neurosci. 1991; 14(9): 415–418, doi: 10.1016/0166-2236(91)90034-r.
 
7.
Bealer S.L. Central neuronal histamine contributes to cardiovascular regulation. News Physiol. Sci. 1999; 14: 100–105, doi: 10.1152/physiologyonline.1999.14.3.100.
 
8.
Jochem J. Cardiovascular effects of histamine administered intracerebroventricularly in critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2000; 51(2): 229–239.
 
9.
Jochem J. Central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats – haemodynamic studies. J. Physiol. Pharmacol. 2002; 53(1): 75–84.
 
10.
Jochem J. Haematological, blood gas and acid-base effects of central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2001; 52(3): 447–458.
 
11.
Jochem J., Kasperska-Zając A. The role of the histaminergic system in the central cardiovascular regulation in haemorrhagic hypotension. Folia Med. Cracov. 2012; 52(3-4): 31–41.
 
12.
Anastasi A., Erspamer V., Bucci M. Isolation and structure of bombesin and alytesin, 2 analogous active peptides from the skin of the European amphi-bians Bombina and Alytes. Experientia. 1971; 27(2): 166–167, doi: 10.1007/bf02145873.
 
13.
Jensen R.T., Battey J.F., Spindel E.R., Benya R.V. International Union of Pharmacology. LXVIII. Mammalian bombesin receptors: nomenclature, distribution, pharmacology, signaling, and functions in normal and disease states. Pharmacol. Rev. 2008; 60(1): 1–42, doi: 10.1124/pr.107.07108.
 
14.
Moody T.W., Merali Z. Bombesin-like peptides and associated receptors within the brain: distribution and behavioral implications. Peptides 2004; 25(3): 511–520, doi: 10.1016/j.peptides.2004.02.012.
 
15.
Li P., Janczewski W.A., Yackle K., Kam K., Pagliardini S., Krasnow M.A., Feldman J.L. The peptidergic control circuit for sighing. Nature 2016; 530(7590): 293–297, doi: 10.1038/nature16964.
 
16.
Guarini S., Tagliavini S., Bazzani C., Bertolini A. Bombesin reverses bleeding-induced hypovolemic shock, in rats. Life Sci. 1989; 45(2): 107–116, doi: 10.1016/0024-3205(89)90284-1.
 
17.
Jasikowska K., Czuba Z., Jochem J. Effects of histamine H4 receptor ligands in hemorrhagic shock in rats. 47th Annual Meeting European Histamine Research Society, Dublin 30.05-02.06.2018, Abstract book: p. 66.
 
18.
Bertolini A. The opioid/anti-opioid balance in shock: a new target for therapy in resuscitation. Resuscitation 1995; 30(1): 29–42, doi: 10.1016/0300-9572(94)00863-b.
 
19.
Jochem J., Zwirska-Korczala K. Involvement of central noradrenergic system in the pressor effect of histamine administered intracerebroventricularly in rats – haemodynamic studies. Inflamm. Res. 2002; 51(Suppl 1): S59–S60, doi: 10.1007/pl00022448.
 
20.
Jochem J., Zak A., Rybczyk R., Irman-Florjanc T. Interactions between the serotonergic and histaminergic systems in the central cardiovascular regulation in haemorrhage-shocked rats: involvement of 5-HT1A receptors. Inflamm. Res. 2009; 58(Suppl 1): S38–S40, doi: 10.1007/s00011-009-0658-6.
 
21.
Jochem J., Savci V., Filiz N., Rybus-Kalinowska B., Fogel W.A., Yalcin M. Involvement of the histaminergic system in cytidine 5'-diphosphocholine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2010; 61(1): 37–43.
 
22.
Jochem J., Zwirska-Korczala K., Sowa P., Berdowska A. Interactions between the histaminergic and angiotensinergic systems in the central cardiovascular regulation in rats. Inflamm. Res. 2006; 55(Suppl 1): S69–S70, doi: 10.1007/s00011-005-0047-8.
 
23.
Fisher L.A., Cave C.R., Brown M.R. Central nervous system cardiovascular effects of bombesin in conscious rats. Am. J. Physiol. 1985; 248(4 Pt 2): H425–H431, doi: 10.1152/ajpheart.1985.248.4.H425.
 
24.
Le Mével J.C., Lancien F., Mimassi N., Kermorgant M., Conlon J.M. Central ventilatory and cardiovascular actions of trout gastrin-releasing peptide (GRP) in the unanesthetized trout. Biol. Open. 2013; 2(9): 960–967, doi: 10.1242/bio.20135553.
 
25.
Pinto I.S., Mourão A.A., da Silva E.F., Camargo A.S., Marques S.M., Gomes K.P., Fajemiroye J.O., da Silva Reis A.A., Rebelo A.C.S., Ferreira-Neto M.L., Rosa D.A., Freiria-Oliveira A.H., Castro C.H., Colombari E., Colugnati D.B., Pedrino G.R. Blockade of rostral ventrolateral medulla (RVLM) bombesin receptor type 1 decreases blood pressure and sympathetic activity in anesthetized spontaneously hypertensive rats. Front Physiol. 2016; 7: 205, doi: 10.3389/fphys.2016.00205.
 
26.
Lateef D.M., Xiao C., Brychta R.J., Diedrich A., Schnermann J., Reitman M.L. Bombesin-like receptor 3 regulates blood pressure and heart rate via a central sympathetic mechanism. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2016; 310(7): H891–H898, doi: 10.1152/ajpheart.00963.2015.
 
27.
Zogovic B., Pilowsky P.M. Intrathecal bombesin is sympathoexcitatory and pressor in rat. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2011; 301(5): R1486–R1494, doi: 10.1152/ajpregu.00297.2011.
 
28.
Kaczyńska K., Szereda-Przestaszewska M. Vasopressor and heart rate responses to systemic administration of bombesin in anesthetized rats. Pharmacol. Rep. 2011; 63(2): 448–454, doi: 10.1016/s1734-1140(11)70511-4.
 
29.
Okuma Y., Yokotani K., Murakami Y., Osumi Y. Brain histamine mediates the bombesin-induced central activation of sympatho-adrenomedullary outflow. Life Sci. 1997; 61(26): 2521–2528, doi: 10.1016/s0024-3205(97)01006-0.
 
30.
Jochem J. Involvement of the sympathetic nervous system in the reversal of critical haemorrhagic hypotension by endogenous central histamine in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 2004; 369(4): 418–427, doi: 10.1007/s00210-004-0883-z.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top