Współwystępowanie łuszczycy z układowymi chorobami metabolicznymi – problem interdyscyplinarny
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Histology, Cytophysiology and Embryology, Faculty of Medicine, University of Technology, Zabrze, Poland
 
2
Center of Oncology, M. Skłodowska-Curie Memorial Institute, Cracow Branch, Poland
 
3
Department of Molecular Biology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
4
Children’s Dermatology Department, Pediatrics Center John Paul II in Sosnowiec, Poland
 
5
Department of Cosmetology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
BENIAMIN OSKAR GRABAREK   

Department of Histology, Cytophysiology and Embryology, Faculty of Medicine, University of Technology, ul. Park Hutniczy 3–5, 41-800 Zabrze, Poland, Center of Oncology, M. Skłodowska-Curie Memorial Institute, Cracow Branch, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, Poland, Department of Molecular Biology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:236-242
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem niniejszej pracy była ocena częstości współwystępowania łuszczycy z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym. Zamiarem autorów jest zwrócenie uwagi lekarzy rodzinnych na złożony obraz kliniczny łuszczycy, implikacje ze schorzeniami internistycznymi, a tym samym konieczność objęcia chorych opieką interdyscyplinarną.

Materiał i metody:
Ankietę dotyczącą częstości występowania metabolicznych układowych chorób współistniejących z łuszczycą przeprowadzono w grupie 32 pacjentów z rozpoznaną łuszczycą zwykłą (20 mężczyzn i 12 kobiet). Charakterystyka grupy badanej przedstawia się następująco (średnia ± odchylenie standardowe): wiek 53,9 ± 10,4 roku, wzrost 169,9 ± 1,5 cm, masa ciała 88,8 ± 21,5 kg, BMI 30,65 ± 6,18, obwód talii 108,34 ± 17,14 cm.

Wyniki:
Spośród 32 pacjentów z łuszczycą zespół X i nadciśnienie stwierdzono u 15, cukrzycę u 7, cukrzycę i zespół metaboliczny u 9, nadciśnienie tętnicze i zespół metaboliczny u 9, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę u 6, natomiast współwystępowanie cukrzycy, zespołu metabolicznego i nadciśnienia tętniczego u 14 chorych.

Wnioski:
Pacjenci z łuszczycą powinni zostać objęci interdyscyplinarną, kompleksową opieką specjalistyczną ze względu na podwyższone ryzyko współwystępowania schorzeń układowych. Współwystępowanie w tej grupie internistycznych chorób ogólnoustrojowych nasila istniejący stan zapalny. Lekarz pierwszego kontaktu odgrywa główną rolę w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym łuszczycy. Niezbędne jest lepsze zrozumienie złożonych patomechanizmów leżących u podstaw tej dermatozy, co stanowi klucz do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii.

 
REFERENCJE (27)
1.
Tsoi L.C., Stuart P.E., Tian C., Gudjonsson J.E, Das S., Zawistowski M., Ellinghaus E., Barker J.N., Chandran V., Dand N., Duffin K.C. i wsp. Large scale meta-analysis characterizes genetic architecture for common psoriasis associated variants. Nat. Commun. 2017; 8: 15382, doi: 10.1038/ncomms15382.
 
2.
Neneman A., Adamski Z. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę. Forum Med. Rodz. 2009; 3(6): 447–453.
 
3.
Miller I.M., Ellervik C., Yazdanyar S., Jemec G.B. Meta-analysis of psoriasis, cardiovascular disease, and associated risk factors. J. Am. Acad. Dermatol. 2013; 69(6): 1014–1024, doi: 10.1016/j.jaad.2013.06.053.
 
4.
Milčić D., Janković S., Vesić S., Milinković M., Marinković J., Ćirković A., Janković J. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: a hospital-based cross-sectional study. An. Bras. Dermatol. 2017; 92(1): 46–51, doi: 10.1590/abd1806-4841.20175178.
 
5.
Machado-Pinto J., Diniz Mdos S., Bavoso N.C. Psoriasis: new comorbidities. An. Bras. Dermatol. 2016; 91(1): 8–14, doi: 10.1590/abd1806-4841.20164169.
 
6.
Mehta N.N., Azfar R.S., Shin D.B., Neimann A.L., Troxel A.B., Gelfand J.M. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: cohort study using the General Practice Research Database. Eur. Heart J. 2010; 31(8): 1000–1006, doi: 10.1093/eurheartj/ehp567.
 
7.
Wysokiński M., Fidecki W., Gębala S. Ocena samodzielności osób starszych hospitalizowanych na oddziałach internistycznych. Gerontol. Pol. 2013; 21(3): 89–97.
 
8.
Szczubełek M., Zielecki P., Kwella N., Stompór T., Harazny J. Metabolic syndrome in male population of the Warmia and Masuria region in Poland. Arterial Hypertension 2017; 21(3): 148–152, doi: 10.5603/ah.2017.0020.
 
9.
Zięciak T., Rzepa T., Król J., Żaba R. Poczucie stygmatyzacji a objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę. Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1153–1163, doi: 10.12740/PP/68848.
 
10.
Solis M.Y., de Melo N.S., Macedo M.E., Carneiro F.P., Sabbag C.Y., Lancha Júnior A.H., Frangella V.S. Nutritional status and food intake of patients with systemic psoriasis and psoriatic arthritis associated. Einstein 2012; 10(1): 44–52.
 
11.
Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., Albus C., Brotons C., Catapano A.L., Cooney M.T., Corrà U., Cosyns B., Deaton C., Graham I. i wsp. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku. Kardiol. Pol. 2016; 74(9): 821–936, doi: 10.5603/KP.2016.0120.
 
12.
Ignaczak E., Ignaczak P., Buczkowski K., Jeka S. Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i opiece nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Forum Med. Rodz. 2012; 6(4): 168–174.
 
13.
Coban M., Tasli L., Turgut S., Özkan S., Tunç Ata M., Akın F. Association of Adipokines, Insulin Resistance, Hypertension and Dyslipidemia in Patients with Psoriasis Vulgaris. Ann. Dermatol. 2016; 28(1): 74–79, doi: 10.5021/ad.2016.28.1.74.
 
14.
Gelfand J.M., Wan M.T. Psoriasis: a novel risk factor for type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018; 6(12): 919–921, doi: 10.1016/S2213--8587(18)30127-X.
 
15.
Mallbris L., Akre O., Granath F., Yin L., Lindelöf B., Ekbom A., Ståhle-Bäckdahl M. Increased risk for cardiovascular mortality in psoriasis inpatients but not in outpatients. Eur. J. Epidemiol. 2004; 19(3): 225–230.
 
16.
Ramesh B.A., Aneesh S., Raghunatha R.R., Sujatha C., Vijaya S., Muneer M. A study on metabolic syndrome in patients with Psoriasis. IJCED 2017; 3(2): 69–74.
 
17.
Singh S., Young P., Armstrong A.W. An update on psoriasis and metabolic syndrome: A meta-analysis of observational studies. PLoS One 2017; 12(7): e0181039, doi: 10.1371/journal.pone.0181039.
 
18.
Schiffrin E.L. Does Endothelin-1 Raise or Lower Blood Pressure in Humans? Nephron 2018; 139(1): 47–50, doi: 10.1159/000487346.
 
19.
Nassiri S., Malekzad F., Sarlak M., Saeedi M., Hedayati M., Qaisari M. Interplay among antioxidants and oxidants in psoriasis. Iran J. Dermatol. 2009; 12: 56–59.
 
20.
Kim H.N., Han K., Song S.W., Lee J.H. Hypertension and risk of psoriasis incidence: An 11-year nationwide population-based cohort study. PLoS One 2018; 13(8): e0202854, doi: 10.1371/journal.pone.0202854.
 
21.
Michalak-Stoma A., Pietrzak A. Szepietowski J.C., Zalewska-Janowska A., Paszkowski T., Chodorowska G. Cytokine network in psoriasis revisited. Eur. Cytokine Netw. 2011; 22(4): 160–168, doi: 10.1684/ecn.2011.0294.
 
22.
Ma C., Schupp C.W., Armstrong E.J., Armstrong A.W. Psoriasis and dyslipidemia: a population-based study analyzing the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2014; 28(8): 1109−1112, doi: 10.1111/jdv.12232.
 
23.
Janusz I., Lewandowski K., Lukamowicz J., Świątkowska E., Narbutt J., Zalewska-Janowska A. Insulin resistance and adiponectin levels in psoriasis patients. Adv. Dermatol. Allergol. 2010; 27(6): 451–455.
 
24.
Wan M.T., Shin D.B., Hubbard R.A., Noe M.H., Mehta N.N., Gelfand J.M. Psoriasis and the risk of diabetes: A prospective population-based cohort study. J. Am. Acad. Dermatol. 2018; 78(2): 315–322.e1, doi: 10.1016/j.jaad.2017.10.050.
 
25.
Korzeniowska K., Pawlaczyk M., Andrys-Wawrzyniak I., Jabłecka A. Beta-blokery u chorych na łuszczycę. Farm. Współcz. 2013; 6: 1–5.
 
26.
Basavaraj K.H., Ashok N.M., Rashmi R., Praveen T.K. The role of drugs in the induction and/or exacerbation of psoriasis. Int. J. Dermatol. 2010; 49(12): 1351–1361, doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04570.x.
 
27.
Prabha N., Chhabra N., Arora R. Beta-blockers in dermatology. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2017; 83(3): 399–407, doi: 10.4103/ijdvlIJDVL_220_16.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top