Efekty sercowo-naczyniowe działania antagonisty receptorów histaminowych H3 JNJ 5207852 we wstrząsie krwotocznym u szczurów
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Basic Medical Sciences, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Jochem   

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, tel. +48 32 397 65 45
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:89-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Receptory histaminowe H3 występują w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, w tym na zakończeniach pozazwojowych układu współczulnego. Działają głównie jako presynaptyczne auto- i heteroreceptory, są odpowiedzialne za regulację syntezy oraz wydzielania histaminy i innych neurotransmiterów/neuromodulatorów. Celem pracy było zbadanie wpływu zablokowania receptorów H3 na czynność układu krążenia podczas fazy hamowania aktywności układu współczulnego w modelu wstrząsu krwotocznego u szczurów.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono u szczurów samców szczepu Wistar, w znieczuleniu ogólnym przy użyciu ketaminy i ksylazyny (100 mg/kg + 10 mg/kg dootrzewnowo), u których wywołano nieodwracalny wstrząs krwotoczny ze średnim ciśnieniem tętniczym (MAP) 20-25 mmHg (wskaźnik przeżycia 2 h: 0%). W 5 min krytycznej hipotensji zwierzętom podawano dożylnie antagonistę receptorów H3 JNJ 5207852 bądź 0,9% roztwór NaCl.

Wyniki:
Krwotok prowadził do obniżenia ciśnienia tętna (PP) i częstości rytmu serca (HR). JNJ 5207852 (1 i 5 mg/kg) wywoływał długotrwałe wzrosty MAP, PP i HR, a także zwiększenie do 100% wskaźnika przeżycia 2 h (5 mg/kg). Chemiczna sympatektomia wykonana przy użyciu 6-hydroksydopaminy (50 mg/kg przez trzy kolejne dni) hamowała zmiany MAP, PP i HR wywoływane przez JNJ 5207852 (5 mg/kg) i zmniejszała do 0% wskaźnik przeżycia 2 h.

Wnioski:
Antagonista receptorów histaminowych H3 JNJ 5207852 wywołuje efekt resuscytacyjny u szczurów we wstrząsie krwotocznym, a jego mechanizm działania związany jest z aktywnością pozazwojowych neuronów układu współczulnego.

 
REFERENCJE (29)
1.
Brown R.E., Stevens D.R., Haas H.L. The physiology of brain histamine. Prog. Neurobiol. 2001; 63(6): 637–672.
 
2.
Akins V.F., Bealer S.L. Central nervous system histamine regulates peri-pheral sympathetic activity. Am. J. Physiol. 1991; 260(1 Pt2): H218–H224.
 
3.
Bealer S.L. Central neuronal histamine contributes to cardiovascular regulation. News Physiol. Sci. 1999; 14: 100–105.
 
4.
Jochem J. Endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats – studies with histamine N-methyltransfe-rase inhibitor SKF 91488. Inflamm. Res. 2002; 51: 551–556.
 
5.
Jochem J. Cardiovascular effects of histamine administered intracerebro-ventricularly in critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Phar-macol. 2000; 51: 229–239.
 
6.
Jochem J. Involvement of the sympathetic nervous system in the reversal of critical haemorrhagic hypotension by endogenous central histamine in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 2004; 369: 418–427.
 
7.
Jochem J. Involvement of the renin-angiotensin system in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2004; 55: 39–55.
 
8.
Jochem J. Involvement of arginine vasopressin in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. Inflamm. Res. 2004; 53(7): 269–276.
 
9.
Jochem J. Involvement of proopiomenalocortin-derived peptides in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2004; 55 (1 Pt1): 57–71.
 
10.
Williams K.W., Sharma H.P. Anaphylaxis and urticaria. Immunol. Allergy Clin. North Am. 2015; 35(1): 199–219.
 
11.
Arrang J.M., Garbarg M., Schwartz J.C. Auto-inhibition of brain histamine release mediated by a novel class (H3) of histamine receptor. Nature 1983; 302: 832–837.
 
12.
Lovenberg T.W., Roland B.L., Wilson S.J., Jiang X., Pyati J., Huvar A., Jackson M.R., Erlander M.G. Cloning and functional expression of the human histamine H3 receptor. Mol. Pharmacol. 1999; 55: 1101–1107.
 
13.
Schwartz J.C. The histamine H3 receptor: from discovery to clinical trials with pitolisant. Br. J. Pharmacol. 2011; 163: 713–721.
 
14.
Ishikawa S., Sperelakis N. A novel class (H3) of histamine receptors on perivascular nerve terminals. Nature 1987; 327: 158–160.
 
15.
Li M., Hu J., Chen Z., Meng J., Wang H., Ma X., Luo X. Evidence for histamine as a neurotransmitter in the cardiac sympathetic nervous system. Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. 2006; 291: H45–H51.
 
16.
Ea-Kim L., Oudart N. A highly potent and selective H3 agonist relaxes rabbit middle cerebral artery, in vitro. Eur. J. Pharmacol. 1988; 150: 393–396.
 
17.
Malinowska B., Schlicker E. H3 receptor-mediated inhibition of the neurogenic vasopressor response in pithed rats. Eur. J. Pharmacol. 1991; 205: 307–310.
 
18.
Schadt J.C., Ludbrook J. Hemodynamic and neurohumoral responses to acute hypovolemia in conscious mammals. Am. J. Physiol. 1991; 260: H305–H318.
 
19.
Secher N.H., Jacobsen J., Friedman D.B., Matzen S. Bradycardia during reversible hypovolaemic shock: associated neural reflex mechanisms and clinical implications. Clin Exp Pharmacol Physiol 1992; 19: 733–743.
 
20.
Bai J., Ren C., Hao W., Wang R., Cao J.M. Chemical sympathetic denervation, suppression of myocardial transient outward potassium current, and ventricular fibrillation in the rat. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2008; 86: 700–709.
 
21.
Guarini S., Bazzani C., Cainazzo M.M., Mioni C, Ferrazza G, Vergoni AV, Schiöth HB, Wikberg JE, Bertolini A. Evidence that melanocortin 4 receptor mediates hemorrhagic shock reversal caused by melanocortin peptides. J. Pharmacol Exp. Ther. 1999; 291: 1023–1027.
 
22.
Abuhamdah R.M., van Rensburg R., Lethbridge N.L., Ennaceur A., Chazot P.L. Effects of methimepip and JNJ-5207852 in Wistar rats exposed to an open-field with and without object and in Balb/c mice exposed to a radialarm maze. Front. Syst. Neurosci. 2012; 6: 54.
 
23.
Jochem J., Żwirska-Korczala K., Gwóźdź B., Walichiewicz P., Jośko J. Cardiac and regional haemodynamic effects of endothelin-1 in rats subjected to critical haemorrhagic hypotension. J. Physiol. Pharmacol. 2003; 54: 383–396.
 
24.
Jochem J. Haematological, blood gas and acid-base effects of central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2001; 52: 447–458.
 
25.
Barbier A.J., Berridge C., Dugovic C., Laposky A.D., Wilson S.J., Boggs J., Aluisio L., Lord B., Mazur C., Pudiak C.M., Langlois X., Xiao W., Apodaca R., Carruthers N.I., Lovenberg T.W. Acute wake-promoting actions of JNJ-5207852, a novel, diamine-based H3 antagonist. Br. J. Pharmacol. 2004; 143: 649–661.
 
26.
Jia F., Kato M., Dai H., Xu A., Okuda T., Sakurai E., Okamura N., Lovenberg T.W., Barbier A., Carruthers N.I., Iinuma K., Yanai K. Effects of histamine H(3) antagonists and donepezil on learning and mnemonic deficits induced by pentylenetetrazol kindling in weanling mice. Neuro-pharmacology 2006; 50: 404–411.
 
27.
Jiang X.H., Guo S.Y., Xu S., Yin Q.Z., Ohshita Y., Naitoh M., Horibe Y., Hisamitsu T. Sympathetic nervous system mediates cold stress-induced suppression of natural killer cytotoxicity in rats. Neurosci. Lett. 2004; 358: 1–4.
 
28.
Wang M., Tanida M., Shibamoto T., Kurata Y. Alpha-adrenoceptor antagonists and chemical sympathectomy exacerbate anaphylaxis-induced hypotension, but not portal hypertension, in anesthetized rats. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2013; 305: R900–R907.
 
29.
Jiao Y.Y., Guo S.Y., Umezawa T., Okada M., Hisamitsu T. The sympathetic nervous system is involved in the inhibitory effect of morphine on the colon motility in rats. Auton. Neurosci. 2002; 100: 27–31.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Markus Falkenstein, Milica Elek, Holger Stark
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top