Histamina w serach – potencjalne zagrożenie?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Etyki i Deontologii Medycznej, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
4
Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Chojnacka   

Zakład Etyki i Deontologii Medycznej, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:298-303
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sery należą do produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, białka i innych związków nieorganicznych. Są wyrobem spożywczym, który może różnić się jednostkowo w zależności od swojego pochodzenia, warunków wytwarzania, flory mikrobiologicznej i aktywności enzymatycznej. Wszystkie te parametry mogą oddziaływać na skuteczność analityczną, w konsekwencji stanowiąc utrudnienie w oznaczaniu stężenia histaminy w serach. Do głównych czynników wpływających na powstawanie w produktach spożywczych amin biogennych, w tym histaminy, należą: obecność bakterii (LAB), kultury starterowe, dostępność wolnych aminokwasów, okres dojrzewania sera, aktywność proteolityczna, pH, temperatura i stężenie NaCl. Nie wykazano korelacji pomiędzy niekorzystnymi skutkami a zawartością amin w żywności. Można przypuszczać, że stężenie histaminy powyżej 100 mg/kg w produktach spożywczych nie jest zalecane. Dzięki ścisłym reżimom technologicznym podczas produkcji żywności częstość zatruć pokarmowych histaminą, wynikających z zanieczyszczeń bakteryjnych, jest sporadyczna.
 
REFERENCJE (35)
1.
Cieślik I., Migdał W. Aminy biogenne w żywności. Bromat. Chem. Toksykol. 2011; 4: 1087–1096.
 
2.
Stanosz M., von Mach Szczypiński J., Stanosz S. Biosynteza i działanie histaminy. Gin. Prakt. 2005; 87: 29–34.
 
3.
Górski P. Histamina – mediator najdłużej znany, do dziś niepoznany. Alergia 2007; 4: 33–35.
 
4.
Stanosz M., von Mach Szczypiński J., Stanosz S. Biochemiczne i farmakologiczne aspekty histaminy. Gin. Prakt. 2005; 86: 37–42.
 
5.
Thurmond R.L., Kazerouni K., Chaplan S.R., Greenspan A.J. Peripheral neuronal mechanism of itsch: histamine and itsch. W: Carstens E., Akiyama T. red. Itch. Mechanism and Treatment CRS Press, Boca Raton 2014.
 
6.
Zawisza E., Bardadin J. Receptory H1, H2, H3, H4 i leki antyhistaminowe. Post. N. Med. 2007; 11: 453–455.
 
7.
Parsons M., Ganellin C. Histamine and its receptors. Br. J. Pharmacol. 2006; 147: 127–135.
 
8.
Mayer H., Fiechter G., Fischer E. A new ultra-pressure liquid chromatography method for the determination of biogenic amines in cheese. J. Chromatogr. A 2010; 1217: 3251–3257.
 
9.
Mercogliano R., de Felice A., Chirollo C., Cortesi M.L. Production of vasoactive amines during the ripening of Pecorino Carmasciano cheese. Vet. Res. Commun. 2010; 34: 175–178.
 
10.
Novella-Rodriguez S., Veciana-Nogues M., Roig-Sagues A., Trujillo-Mesa A., Vidal-Carou M. Influence of starter and nonstarter on the formation of biogenic amine in goat cheese during ripening. J. Dairy Sci. 2002; 85: 2471–2478.
 
11.
Galgano F., Suzzi G., Favati F., Caruso M., Martuscelli M., Gardini F., Salzano G. Biogenic amines during ripening in ‘Semicotto Caprino’ cheese role of enterococci. Int. J. Food Sci. Technol. 2001; 36: 153–160.
 
12.
Fernandez M., Linares D., Rodriguez A., Alvarez M. Factors affecting tyramine production in Enterococcus durans IPLA655. Appl. Microbiol. Biotechnol 2007; 73: 1400–1406.
 
13.
Innocente N., D’Agostin P. Formation of biogenic amines in a typical semihard Italian cheese. J. Food Prot. 2002; 65: 1498–1501.
 
14.
Valsamaki K., Michaelidou A. Biogenic amines production in Feta cheese. Food Chem. 2000; 71: 259–266.
 
15.
Martuscelli M., Gardini F., Torriani S., Mastrocola D., Serio A., Chavez-López C., Schirone M., Suzzi G. Production of biogenic amines during the ripening of Pecorino Abruzzese cheese. Int. Dairy J. 2005; 15: 571–578.
 
16.
Schievano E., Guardini K., Mammi S. Fast determination of histamine in cheese by nuclear magnetic resonance (NMR). J. Agric. Food Chem. 2009; 57: 2647–2652.
 
17.
Linares D.M., del Rio B., Ladero V., Martínez N., Fernández M., Martin M.C., Alvarez M.A. Factors influencing biogenic amines accumulation in dairy products. Front. Microbiol. 2012; 3: 1–10.
 
18.
Calzada J., del Olmo A., Picon A., Gaya P., Nunez M. Reducing biogenig-amine-oriducting bacteria, decarboxylase aactivity, and biogenic amines in raw milk cheese by high-pressure. Appl. Environ. Microbiol. 2013; 79: 1277–1283.
 
19.
Budak H.N.F., Karahan A.G., Cakmakci M.L. Factors affecting histamine and tyramine formation in Turkish white cheese. Hacettepe J. Biol. Chem. 2008; 36: 197–206.
 
20.
Joosten H., Nuñez M. Prevention of histamine formation in cheese by bacteriocin-producing lactic acid bacteria. Appl. Environ. Microbiol. 1996; 62: 1178–1181.
 
21.
Novella-Rodríguez S., Veciana-Nogués T., Roig-Sagués A.X., Trujillo-Mesa A.J., Vidal-Carou M.C. Comparison of biogenic amine profile in cheeses manufactured from fresh and stored (4C, 48 hours) raw goat’s milk. J. Food Prot. 2004; 67: 110–116.
 
22.
Numanoğlu E., Boyaci I.H., Topcu A. Simple determination of histamine in cheese by capillary electrophoresis with diode array detection. J. Food Drug Anal. 2008; 16: 74–80.
 
23.
Fernández M., del Río B., Linares D.M., Martín M.C., Alvarez M.A. Real- time polymerase chain reaction for quantitative detection of histamine-producing bacteria: use in cheese production. J. Dairy Sci. 2006; 89: 3763–3769.
 
24.
Aliakbarlu J., Alizadeh M., Razavi-Rohano S.M., Vahabzade Z., Saei S.S. Agh N. Effects of processing factors on biogenic amines production in Iranian white brine cheese. Res. J. Biol. Sci. 2009; 4: 23–28.
 
25.
Fernández-García E., Tomillo J., Nuñez M. Formation of biogenic amines in raw milk Hispanico cheese manufactured with proteinases and different levels of starter culture. J. Food Protect. 2000; 63: 1551–1555.
 
26.
Calbiani F., Careri M., Elviri L., Mangia A., Pistara L., Zagnoni I. Rapid assay for analyzing biogenic amines in cheese: matrix, solid-phase dispersion followed by liquid chromatography–electrospray-tandem mass spectrometry. J. Agric. Food Chem. 2005; 53: 3779–3783.
 
27.
Buńkowă L., Bunka F., Mantlova G., Cablová A., Sedlácek I., Svec P., Pachlová V., Krácmar S. The effect of ripening and storage conditions on the distribution of tyramine, putrescine and cadaverine in Edam-cheese. Food Microbiol. 2010; 27: 880–888.
 
28.
Gaya P., Sánchez C., Nunez M., Fernández-García E. Proteolysis during ripening of Manchego cheese made from raw or pasteurized ewes milk. Seasonal variation. J. Dairy Res. 2005; 72: 287–295.
 
29.
Arena M.E., Fiocco D., Manca de Nadra M.C., Padro I., Spano G. Characterization of a Lactobacillus plantarum strain able to produce tyramine and partial cloning of a putative tyrosine decarboxylase gene. Curr. Microbiol. 2007; 55: 205–210.
 
30.
Calles-Enriquez M., Eriksen B.H., Andersen P.S., Rattray F.P., Johansen A.H., Fernández M., Ladero V., Alvarez M.A. Sequencing and transcriptional analysis of the Streptococcus thermophilus histamine biosynthesis gene cluster: factors that affect differential hdcA expression. Appl. Environ. Microbiol. 2010; 76: 6231–6238.
 
31.
Gardini F., Martuscelli M., Caruso M.C., Galgano F., Crudele M.A., Fa-vati F., Guerzoni M.E., Suzzi G. Effects of pH, temperature and NaCl concentration on the growth kinetics, proteolytic activity and biogenic amines production of Enterococcus faecalis. Int. J. Food Microbiol. 2001; 64: 105–117.
 
32.
Peng J., Fang K., Xie D., Ding B., Yin J.-Y., Cui X.M., Zhang Y., Liu J.F. Development of an automated on-line pre-column derivatization procedure for sensitive determination of histamine in food with high-performance liquid chromatography-fluorescence detection. J. Chromatogr. A 2008; 1209(1–2): 70–75.
 
33.
Önal A. A review: current analytical methods for determination of biogenic amines in food. Food Chem. 2007; 103: 1475–1486.
 
34.
Fogel W.A., Lewiński A., Jochem J. Histamine in food: is there anything to worry about? Biochem. Soc. Trans. 2007; 35: 349–352.
 
35.
Gosetti F., Mazzucco E., Gianotti V., Polati S., Gennaro M.C. High performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry determination of biogenic amines in typical Piedmont cheeses. J. Chromatogr. A 2007; 1149: 151–157.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top