Udział ośrodkowego układu histaminergicznego w efektach krążeniowych antagonisty receptorów Y1 we wstrząsie krwotocznym u szczurów
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Etyki i Deontologii Medycznej, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Jochem   

Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:357-362
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pobudzenie ośrodkowego układu histaminergicznego wywołuje działanie resuscytacyjne w modelu wstrząsu krwotocznego, podczas gdy neuropeptyd Y (NPY) podawany do komory bocznej mózgu (icv) powoduje efekt depresyjny w stanie hipotensji krwotocznej. Mając na uwadze, iż na neurony histaminergiczne jądra guzowo-suteczkowatego mają wpływ neurony wytwarzające NPY zlokalizowane w jądrze olbrzymiokomórkowym tylnym podwzgórza, celem pracy było zbadanie (1) efektów krążeniowych antagonisty receptorów typu 1 dla NPY (Y1) we wstrząsie krwotocznym oraz (2) możliwego udziału układu histaminergicznego w tych efektach.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono u szczurów samców szczepu Wistar w znieczuleniu ogólnym przy użyciu ketaminy i ksylazyny, u których wywoływano nieodwracalny wstrząs krwotoczny ze średnim ciśnieniem tętniczym (MAP) 20–25 mmHg oraz wskaźnikiem przeżycia 2 h 0%. Niezwłocznie po indukcji wstrząsu dokonywano pre-medykacji icv antagonistami receptorów histaminowych H1 i H2 chlorfenyraminą (50 nmol) i ranitydyną (50 nmol), antagonistą/odwrotnym agonistą receptorów H3/4 tioperamidem bądź 0,9% roztworem NaCl. Po pięciu minutach zwierzętom podawano icv antagonistę receptorów Y1 BIBP 3226 (64 nmol/kg).

Wyniki:
BIBP 3226 wywoływał wzrosty MAP, ciśnienia tętna (PP) oraz nerkowego przepływu krwi (RBF), powodował także wzrost do 100% wskaźnika przeżycia 2 h. Chlorfenyramina hamowała zmiany MAP, PP i RBF wywoły-wane przez BIBP 3226 oraz zmniejszała do 0% wskaźnik przeżycia 2 h. W odróżnieniu do tego ranitydyna i tioperamid nie wykazywały wpływu na działanie BIBP 3226.

Wnioski:
Zablokowanie ośrodkowych receptorów Y1 wywołuje efekt presyjny u szczurów we wstrząsie krwotocznym. Działanie to odbywa się przy udziale układu histaminergicznego.

 
REFERENCJE (24)
1.
Bertolini A. The opioid/anti-opioid balance in shock: a new target for therapy in resuscitation. Resuscitation 1995; 30(1): 29–42.
 
2.
Jochem J., Savci V., Filiz N., Rybus-Kalinowska B., Fogel W.A., Yalcin M. Involvement of the histaminergic system in cytidine 5’-diphosphocholine-induced reversal of critical heamorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2010; 61: 37–43.
 
3.
Jochem J. Cardiovascular effects of histamine administered intracere-broventricularly in critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2000; 51(2): 229–239.
 
4.
Wada H., Inagaki N., Itowi N., Yamatodani A. Histaminergic neuron system in the brain: distribution and possibile functions. Brain Res. Bull. 1991; 27: 367–370.
 
5.
Bealer S.L. Central neuronal histamine contributes to cardiovascular regulation. News Physiol. Sci. 1999; 14: 100–105.
 
6.
Jochem J. Involvement of the sympathetic nervous system in the reversal of critical haemorrhagic hypotension by endogenous central histamine in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 2004; 369(4): 418–427.
 
7.
Jochem J. Involvement of the renin-angiotensin system in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol 2004; 55(1 Pt 1): 39–55.
 
8.
Jochem J. Involvement of arginine vasopressin in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. Inflamm. Res. 2004; 53: 269–276.
 
9.
Jochem J. Involvement of proopiomenalocortin-derived peptides in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2004; 55(1 Pt 1): 57–71.
 
10.
van den Pol A.N. Neuropeptide transmission in brain circuits. Neuron 2012; 76(1): 98–115.
 
11.
Gruber K.A., Fan W., Akerberg H., Larhammar D., Chee M.J., Colmers W.F., Cone R.D. Neuropeptide Y and gamma-melanocyte stimulating hormone (gamma-MSH) share a common pressor mechanism of action. Endocrine 2009; 35(3): 312–324.
 
12.
Cheng P.W., Wu A.T., Lu P.J., Yang Y.C., Ho W.Y., Lin H.C., Hsiao M., Tseng C.J. Central hypotensive effects of neuropeptide Y are modulated by endothelial nitric oxide synthase after activation by ribosomal protein S6 kinase. Br. J. Pharmacol. 2012; 167(5): 1148–1160.
 
13.
Krawiec A., Walas K., Jochem J. Involvement of the central histaminergic system in neuropeptide Y receptor mediated cardiovascular effects in haemorrhagic shock in rats. 43rd Annual Meeting of the European Histamine Research Society, Lyon, France, 7–10.05.2015. Abstract book p. 70.
 
14.
Tamiya R. Synaptic inputs to histaminergic neurons in the rat posterior hypothalamus. Osaka City Med. J. 1991; 37(2): 107–122.
 
15.
Guarini S., Cainazzo M.M., Giuliani D., Mioni C., Altavilla D., Marini H., Bigiani A., Ghiaroni V., Passaniti M., Leone S., Bazzani C., Caputi A.P., Squadrito F., Bertolini A. Adrenocorticotropin reverses hemorrhagic shock in anesthetized rats through the rapid activation of a vagal anti-inflammatory pathway. Cardiovasc. Res. 2004; 63(2): 357–365.
 
16.
Chen S.H., Cheung R.T. Intracerebroventricular injection of a neuropeptide Y-Y1 receptor agonist increases while BIBP3226, a Y1 antagonist, reduces the infarct volume following transient middle cerebral artery occlusion in rats. Neuroscience 2003; 116(1): 119–126.
 
17.
Jochem J., Żwirska-Korczala K., Gwóźdź B., Walichiewicz P., Jośko J. Cardiac and regional haemodynamic effects of endothelin-1 in rats subjected to critical haemorrhagic hypotension. J. Physiol. Pharmacol. 2003; 54(3): 383–396.
 
18.
Jasikowska K., Klose A., Kozieł-Kokosińska I., Jochem J. Influence of histamine H3 receptors on pressor effect of leptin administered centrally in haemorrhage-shocked rats. Ann. Acad. Med. Siles. 2015; 69: 132–137.
 
19.
Ufnal M., Skrzypecki J. Blood borne hormones in a cross-talk between peripheral and brain mechanisms regulating blood pressure, the role of circumventricular organs. Neuropeptides 2014; 48: 65–73.
 
20.
Kashihara K., McMullan S., Lonergan T., Goodchild A.K., Pilowsky P.M. Neuropeptide Y in the rostral ventrolateral medulla blocks somatosympathetic reflexes in anesthetized rats. Auton. Neurosci. 2008; 142(1–2): 64–70.
 
21.
Shi Z., Cassaglia P.A., Gotthardt L.C., Brooks V.L. Hypothalamic paraventricular and arcuate nuclei contribute to elevated sympathetic nerve activity in pregnant rats: Roles of neuropeptide Y and α-melanocyte-stimulating hormone. Hypertension 2015; 66(6): 1191–1198.
 
22.
Tanida M., Shen J., Nagai K. Possible role of the histaminergic system in autonomic and cardiovascular responses to neuropeptide Y. Neuropeptides. 2009; 43(1): 21–29.
 
23.
Inaba A., Komori Y., Muroi Y., Kinoshita K., Ishii T. Neuropeptide Y signaling in the dorsal raphe nucleus inhibits male sexual behavior in mice. Neuroscience 2016; 320: 140–148.
 
24.
Fang Q., Guo J., He F., Peng Y.L., Chang M., Wang R. In vivo inhibition of neuropeptide FF agonism by BIBP3226, an NPY Y1 receptor antagonist. Peptides 2006; 27: 2207–2213.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Centrally acting cholecystokinin induces depressor circulatory effects in haemorrhage-shocked rats
Karolina Jasikowska, Magdalena Zając, Jerzy Jochem
Annales Academiae Medicae Silesiensis
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top