Mukowiscydoza a ciąża – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Nursing in Gynecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
 
2
Student scientific circle Department of Nursing in Gynecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
 
3
Department of Gynaecological Diseases Prevention and Sexuology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
 
4
Clinic of Gynecology and Obstetrics in Ruda Śląska Medical University of Silesia in Katowice
 
 
Autor do korespondencji
Patrycja Krawczyk   

Department of Nursing in Gynecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Medyków 12, 40-752 Katowice-Ligota, tel. +48 32 2088720
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:84-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Mukowiscydoza jest chorobą autosomalną recesywną występującą najczęściej wśród rasy kaukaskiej. W Polsce zanotowano około 1500 przypadków choroby, na świecie na mukowiscydozę choruje blisko 70 tys. osób. Z najnowszych badań wynika, że średni okres przeżywalności szacuje się na 30 lat i ciągle wzrasta za sprawą prawidłowej diagnostyki oraz odpowiedniego leczenia. Szczególnym wyzwaniem dla medycyny staje się prowadzenie ciąży u kobiety z rozpoznaną mukowisydozą (CF – cystic fibrosis). Ciąża u kobiety chorej na CF jest ciążą wysokiego ryzyka. W pracy dokonano przeglądu danych literaturowych dotyczących przebiegu i prowadzenia ciąży oraz porodu u kobiet z rozpoznaną mukowiscydozą.
 
REFERENCJE (15)
1.
Korzeniewska A., Smejda K., Skorupa W., Stelmach I. Ciąża u kobiet chorych na mukowiscydozę – badanie ankietowe. Pneumonol. Alergol. Pol. 2005; 73(1): 71–75.
 
2.
Stępniak-Ziółkiewicz I., Pierzchała W. Mukowiscydoza a ciąża. Wiad. Lek. 2002; 55(5/6): 346–350.
 
3.
Szczeklik A., Gajewski P. Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
 
4.
Rusek D., Głąbski T. Nowe możliwości terapii mukowiscydozy. Farm. Pol. 2012; 68(11): 777–784.
 
5.
Edenborough F.P., Borgo G., Knoop C., Lannefors L., Mackenzie W.E., Madge S., Morton A.M., Oxley H.C., Touw D.J., Benham M., Johannesson M. Guidelines for the management of pregnancy in women with cystic fibrosis. J. Cyst. Fibros. 2008; 7 (Suppl. 1): 2–32.
 
6.
Michel S.H., Mueller D.H. Nutrition for pregnant women who have cystic fibrosis. J. Acad. Nutrit. Diet. 2012; 112(12): 1943–1948.
 
7.
Rostocka-Cholewa J. Fizjoterapia okresu ciąży, porodu i połogu kobiet chorych na mukowiscydozę. Mukowiscydoza 2013; 3: 6–10.
 
8.
Walkowiak J., Pogorzelski A., Sands D. i wsp. Zasady rozpoznawania i leczenie mukowiscydozy. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscy-dozy. Poznań-Warszawa-Rzeszów 2009.
 
9.
Thomson A.H., Harris A. Mukowiscydoza: przyczyny, badania, leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012, wyd. I.
 
10.
Burden Ch., Rachel I., Chung Y., Henry A., Downey D.G., Trinder J. Current pregnancy outcomes in women with cystic fibrosis. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2012; 164: 142–145.
 
11.
Simcox A.M., Duff A.J., Morton A.M., Edenborough F.P., Conway S.P., Hewison J. Decision making about reproduction and pregnancy by women with cystic fibrosis. Br. J. Hos. Med. 2009; 70(11): 639–643.
 
12.
Sands D., Milczewska J., Mielus M. Farmakoterapia mukowiscydozy. Pediatr. Dypl. 2012; 16(2): 64–73.
 
13.
M.T Lau E., Moriarty C., Ogle R., T. Bye P. Pregnancy and cystic fibrosis. Paediatr. Respir. Rev. 2010; 11(2): 90–94.
 
14.
Thorpe-Beeston J.G. Contraception and pregnancy in cystic fibrosis. J. R. Soc. Med. 2009; 102 (Suppl. 1): 3–10.
 
15.
Gatiss S., Mansour D., Doe S., Bourke S. Provision of contraception services and advice for women with cystic fibrosis. J. Fam. Plann. Reprod. Health Care 2009; 35(3): 157–160.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top