Wpływ receptorów histaminowych H3 na reakcję presyjną wywołaną przez leptynę podawaną ośrodkowo u szczurów we wstrząsie krwotocznym
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Basic Medical Sciences, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Jochem   

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, tel. +48 600 246 536
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:132-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Leptyna podawana do komory bocznej mózgu (icv) wywołuje efekt resuscytacyjny u szczurów we wstrząsie krwotocznym; w działaniu tym uczestniczy układ histaminergiczny. Celem obecnej pracy było zbadanie możliwego udziału receptorów histaminowych H3 w wywoływanym przez leptynę wpływie na układ krążenia we wstrząsie.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono u szczurów, samców szczepu Wistar w znieczuleniu ogólnym przy użyciu ketaminy i ksylazyny (100 mg/kg + 10 mg/kg dootrzewnowo), u których wywołano nieodwracalny wstrząs krwotoczny ze średnim ciśnieniem tętniczym (MAP) 20–25 mmHg (wskaźnik przeżycia dwugodzinnego: 0%). W 5 min krytycznej hipotensji zwierzętom podawano icv leptynę (20 µg) bądź 0,9% roztwór NaCl (5 µl).

Wyniki:
Utrata krwi prowadziła do obniżenia ciśnienia tętna (PP) i częstości rytmu serca (HR). Leptyna wywoływała długotrwałe wzrosty MAP, PP i HR, a także podwyższenie do 100% wskaźnika przeżycia dwugodzinnego. Premedykacja odwrotnym agonistą receptorów H3/częściowym agonistą receptorów H4 klobenpropitem (42,5 nmol, icv), ale nie neutralnym antagonistą receptorów H3 VUF 5681 (50 nmol, icv), hamowała zmiany MAP i PP wywoływane przez leptynę, jednak bez wpływu na wskaźnik przeżycia dwugodzinnego we wstrząsie.

Wnioski:
Receptory histaminowe H3 mogą wpływać na efekt resuscytacyjny wywoływany przez ośrodkowo działającą leptynę we wstrząsie krwotocznym u szczurów.

 
REFERENCJE (34)
1.
Kauvar D.S., Lefering R., Wade C.E. Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clinical presentations, and therapeutic considerations. J. Trauma 2006; 60(6 Suppl): S3–S11.
 
2.
Nanobashvili J., Kopadze T., Tvaladze M., Buachidze T., Nazvlishvili G. War injuries of major extremity arteries. World J. Surg. 2003; 27: 134–139.
 
3.
Spinella P.C., Perkins J.G., Grathwohl K.W. et al. Fresh whole blood transfusions in coalition military, foreign national, and enemy combatant patients during Operation Iraqi Freedom at a U.S. combat support hospital. World J. Surg. 2008; 32: 2–6.
 
4.
Sauaia A., Moore F.A., Moore E.E. et al. Epidemiology of trauma deaths: a reassessment. J. Trauma 1995; 38: 185–193.
 
5.
Schadt J.C., Ludbrook J. Hemodynamic and neurohumoral responses to acute hypovolemia in conscious mammals. Am. J. Physiol. 1991; 260: 305–318.
 
6.
Bertollini A. The opioid/anti-opioid balance in shock: a new target for therapy in resuscitation. Resuscitation 1995; 30: 29–42.
 
7.
Jochem J. Cardiovascular effects of histamine administered intracerebroventricularly in critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2000; 51: 229–239.
 
8.
Jochem J., Żak A., Rybczyk R., Irman-Florjanc T. Interactions between the serotonergic and histaminergic systems in the central cardiovascular regulation in haemorrhage-shocked rats: involvement of 5-HT1A receptors. Inflamm. Res. 2009; 58(Suppl 1): 38–40.
 
9.
Ulus I.H., Arslan B.Y., Savci V., Kiran B.K. Restoration of blood pressure by choline treatment in rats made hypotensive by haemorrhage. Br. J. Pharmacol. 1995; 116: 1911–1917.
 
10.
Brown R.E., Stevens D.R., Haas H.L. The physiology of brain histamine. Prog. Neurobiol. 2001; 63: 637–672.
 
11.
Klein M.C., Gertner S.B. Studies on the mechanism of the cardiovascular action of central injections of histamine. Neuropharmacology 1983; 22: 1109–1115.
 
12.
Finch L., Hicks P.E. Involvement of hypothalamic histamine-receptors in the central cardiovascular actions of histamine. Neuropharmacology 1977; 16: 211–218.
 
13.
Jochem J. Central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats – haemodynamic studies. J. Physiol. Pharmacol. 2002; 53: 75–84.
 
14.
Jochem J. Haematological, blood gas and acid-base effects of central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2001; 52: 447–58.
 
15.
Jochem J., Kasperska-Zając A. The role of the histaminergic system in the central cardiovascular regulation in haemorrhagic hypotension. Folia Med. Cracov. 2012; 52: 31–41.
 
16.
Dardeno T.A., Chou S.H., Moon H.S., Chamberland J.P., Fiorenza C.G., Mantzoros C.S. Leptin in human physiology and therapeutics. Front. Neuroendocrinol. 2010; 31: 377–393.
 
17.
Dunbar J.C., Lu H. Leptin-induced increase in sympathetic nervous and cardiovascular tone is mediated by proopiomelanocortin (POMC) products. Brain Res. Bull. 1999; 50: 215–221.
 
18.
Rao S.P., Dunbar J.C. A role for the central histaminergic system in the leptin-mediated increase in cardiovascular dynamics. Brain Res. Bull. 2005; 64: 425–432.
 
19.
Jochem J., Kalarus Z., Spaccapelo L. et al. Centrally acting leptin induces a resuscitating effect in haemorrhagic shock in rats. Regul. Pept. 2012; 176: 45–50.
 
20.
Morimoto T., Yamamoto Y., Yamatodani A. Leptin facilitates histamine release from the hypothalamus in rats. Brain Res. 2000; 868: 367–369.
 
21.
Guarini S., Bini A., Bazzani C. et al. Adrenocorticotropin normalizes the blood levels of nitric oxide in hemorrhage-shocked rats. Eur. J. Pharmacol. 1997; 336: 15–21.
 
22.
Chen Z. Effect of clobenpropit on regional cerebral blood flow in rat hippocampus. Acta Pharmacol. Sin. 2001; 22: 355–360.
 
23.
Dunbar J.C., Hu Y., Lu H. Intracerebroventricular leptin increases lumbar and renal sympathetic nerve activity and blood pressure in normal rats. Diabetes 1997; 46: 2040–2043.
 
24.
Jochem J., Żwirska-Korczala K., Gwóźdź B., Walichiewicz P., Jośko J. Cardiac and regional haemodynamic effects of endothelin-1 in rats subjected to critical haemorrhagic hypotension. J. Physiol. Pharmacol. 2003; 54: 383–396.
 
25.
Shi Z., Brooks V.L. Leptin differentially increases sympathetic nerve activity and its baroreflex regulation in female rats: role of oestrogen. J. Physiol. 2014; 593: 1633–1647.
 
26.
Guarini S., Cainazzo M.M., Giuliani D. et al. Adrenocorticotropin reverses hemorrhagic shock in anesthetized rats through the rapid activation of a vagal anti-inflammatory pathway. Cardiovasc. Res. 2004; 63: 357–365.
 
27.
Fekete C., Liposits Z. Histamine-immunoreactive neurons of the tuberomammillary nucleus are innervated by alpha-melanocyte stimulating hormone-containing axons. Generation of a new histamine antiserum for ultrastructural studies. Brain Res. 2003; 969: 70–77.
 
28.
Jochem J. Centrally‐acting leptin‐induced resuscitating effect in haemorrhagic shock in rats – a role of the histaminergic system. COST Action MC & WG1-4 Meeting „Progress in the research on histamine H3 & H4 receptors”. Krakow 28–29 March 2011, Poland.
 
29.
Jochem J., Savci V., Filiz N., Rybus-Kalinowska B., Fogel W.A., Yalcin M. Involvement of the histaminergic system in cytidine 5'-diphosphocholine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2010; 61: 37–43.
 
30.
Tanida M., Kaneko H., Shen J., Nagai K. Involvement of the histaminergic system in renal sympathetic and cardiovascular responses to leptin and ghrelin. Neurosci. Lett. 2007; 413: 88–92.
 
31.
Ishizuka T., Hatano K., Murotani T., Yamatodani A. Comparison of the effect of an H(3)-inverse agonist on energy intake and hypothalamic histamine release in normal mice and leptin resistant mice with high fat diet-induced obesity. Behav. Brain Res. 2008; 188: 250–254.
 
32.
Dai H., Fu Q., Shen Y. et al. The histamine H3 receptor antagonist clobenpropit enhances GABA release to protect against NMDA-induced excitotoxicity through the cAMP/protein kinase A pathway in cultured cortical neurons. Eur. J. Pharmacol. 2007; 563: 117–123.
 
33.
Vong L., Ye C., Yang Z., Choi B., Chua S. Jr., Lowell B.B. Leptin action on GABAergic neurons prevents obesity and reduces inhibitory tone to POMC neurons. Neuron 2011; 71: 142–154.
 
34.
Connelly W.M., Shenton F.C., Lethbridge N. et al. The histamine H4 receptor is functionally expressed on neurons in the mammalian CNS. Br. J. Pharmacol. 2009; 157: 55–63.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Involvement of central histaminergic system in cardiovascular effects of Y1 receptor antagonist BIBP 3226 in haemorrhagic shock in rats
Adam Krawiec, Karolina Jasikowska, Katarzyna Chojnacka, Agata Mitera, Jerzy Jochem
Annales Academiae Medicae Silesiensis
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top