Porównanie in vivo cewników aspiracyjnych o różnej średnicy u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
 
Więcej
Ukryj
1
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska / 2nd Department of Cardiology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Pigoń   

II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:37-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Trombektomia aspiracyjna jest zalecana jedynie u wybranych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (ST elevation myocardial infarction – STEMI). Analiza z wykorzystaniem optycznej tomografii koherencyjnej wykazała ograniczenia niektórych cewników aspiracyjnych w usuwaniu skrzepliny. Ponadto testy in vitro wskazują na istotne różnice w ich skuteczności zależnie od konstrukcji końcówki dystalnej oraz wewnętrznej średnicy. Celem pracy jest porównanie skuteczności przezskórnej interwencji wieńcowej (percutaneous coronary intervention – PCI) z zastosowaniem trombektomii aspiracyjnej oraz bez jej użycia, a także sprawdzenie skuteczności różnych cewników w zależności od ich wewnętrznej średnicy.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 773 chorych ze STEMI: 586 chorych tylko po PCI (grupa Ctrl) oraz 187 chorych po PCI i trombektomii. Cewniki podzielono na te o dużym otworze (large-bore – LB), zastosowane u 146 pacjentów (grupa LB), oraz te o wąskim otworze (small-bore – SB) – u 41 pacjentów (grupa SB). Porównano perfuzję mięśnia sercowego, frakcję wyrzutową lewej komory (left ventricular ejection fraction – LVEF) i długoterminową śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny. Analizę statystyczną oparto na nieparametrycznej analizie przeżycia ANOVA oraz Kaplana i Meiera.

Wyniki:
Grupy charakteryzowała stronniczość wyboru w odniesieniu do danych demograficznych oraz prezentacji angiograficznej zawału mięśnia sercowego. W porównaniu z grupą Ctrl grupy LB i SB były młodsze, prezentowały wolniejszy przepływ nasierdziowy i większy materiał zakrzepowy w klasyfikacji TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction). W grupie SB, w porównaniu z grupą Ctrl, obserwowano nieistotny trend w kierunku gorszej perfuzji mięśnia sercowego. Grupa LB miała niższą LVEF przed wypisem w porównaniu z grupą Ctrl. Długoterminowa umieralność z przyczyn ogólnych była porównywalna we wszystkich grupach.

Wnioski:
Nie mamy wystarczających dowodów na to, że cewniki SB są mniej skuteczne. Pozytywną obserwacją jest fakt, że długoterminowa śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w grupie pacjentów po trombektomii aspiracyjnej jest porównywalna z tą w grupie kontrolnej, wymaga ona jednak potwierdzenia w przyszłych badaniach.

 
REFERENCJE (15)
1.
Ibanez B., James S., Agewall S., Antunes M.J., Bucciarelli-Ducci C., Bueno H. et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2018; 39(2): 119–177, doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.
 
2.
Keeley E.C., Boura J.A., Grines C.L. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003; 361(9351): 13–20, doi: 10.1016/S0140-6736(03)12113-7.
 
3.
Araszkiewicz A., Lesiak M., Grajek S., Prech M., Cieśliński A. Relationship between tissue reperfusion and postinfarction left ventricular remodelling in patients with anterior wall myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty. Kardiol. Pol. 2006; 64(4): 383–388; discussion 389–390.
 
4.
Niccoli G., Scalone G., Lerman A., Crea F. Coronary microvascular obstruction in acute myocardial infarction. Eur. Heart J. 2016; 37(13): 1024–1033, doi: 10.1093/eurheartj/ehv484.
 
5.
Fröbert O., Lagerqvist B., Olivecrona G.K., Omerovic E., Gudnason T., Maeng M. et al. Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction. N. Engl. J. Med. 2013; 369(17): 1587–1597, doi: 10.1056/NEJMoa1308789.
 
6.
Jolly S.S., Cairns J.A., Yusuf S., Meeks B., Pogue J., Rokoss M.J. et al. Randomized trial of primary PCI with or without routine manual thrombectomy. N. Engl. J. Med. 2015; 372(15): 1389–1398, doi: 10.1056/NEJMoa1415098.
 
7.
Burzotta F., Trani C., Romagnoli E., Mazzari M.A., Rebuzzi A.G., De Vita M. et al. Manual thrombus-aspiration improves myocardial reperfusion: the randomized evaluation of the effect of mechanical reduction of distal embolization by thrombus-aspiration in primary and rescue angioplasty (REMEDIA) trial. J. Am. Coll. Cardiol. 2005; 46(2): 371–376, doi: 10.1016/j.jacc.2005.04.057.
 
8.
Rioufol G., Collin B., Vincent-Martin M., Buffet P., Lorgis L., L'Huillier I. et al. Large tube section is the key to successful coronary thrombus aspiration: findings of a standardized bench test. Catheter. Cardiovasc. Interv. 2006; 67(2): 254–257, doi: 10.1002/ccd.20471.
 
9.
Tomasik A., Młyńczak T., Nowak E., Pigoń K., Iwasieczko A., Opara M. et al. Quantitative myocardial blush score (QuBE) allows the prediction of heart failure development in long-term follow-up in patients with ST-elevation myocardial infarction: Proof of concept study. Cardiol. J. 2019; 26(4): 322–332, doi: 10.5603/CJ.a2017.0129.
 
10.
De Luca G., van 't Hof A.W., Ottervanger J.P., Hoorntje J.C., Gosselink A.T., Dambrink J.H. et al. Unsuccessful reperfusion in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary angioplasty. Am. Heart J. 2005; 150(3): 557–562, doi: 10.1016/j.ahj.2004.10.044.
 
11.
De Luca G., Suryapranata H., Stone G.W., Antoniucci D., Tcheng J.E., Neumann F.J. et al. Abciximab as adjunctive therapy to reperfusion in acute ST-segment elevation myocardial infarction: a meta-analysis of randomized trials. JAMA 2005; 293(14): 1759–1765, doi: 10.1001/jama.293.14.1759.
 
12.
Vlaar P.J., Svilaas T., van der Horst I.C., Diercks G.F., Fokkema M.L., de Smet B.J. et al. Cardiac death and reinfarction after 1 year in the Thrombus Aspiration during Percutaneous coronary intervention in Acute myocardial infarction Study (TAPAS): a 1-year follow-up study. Lancet 2008; 371(9628): 1915–1920, doi: 10.1016/S0140-6736(08)60833-8.
 
13.
Bhindi R., Kajander O.A., Jolly S.S., Kassam S., Lavi S., Niemelä K. et al. Culprit lesion thrombus burden after manual thrombectomy or percutaneous coronary intervention-alone in ST-segment elevation myocardial infarction: the optical coherence tomography sub-study of the TOTAL (ThrOmbecTomy versus PCI ALone) trial. Eur. Heart J. 2015; 36(29): 1892–1900, doi: 10.1093/eurheartj/ehv176.
 
14.
Onuma Y., Thuesen L., van Geuns R.J., van der Ent M., Desch S., Fajadet J. et al. Randomized study to assess the effect of thrombus aspiration on flow area in patients with ST-elevation myocardial infarction: an optical frequency domain imaging study–TROFI trial. Eur. Heart J. 2013; 34(14): 1050–1060, doi: 10.1093/eurheartj/ehs456.
 
15.
Vlaar P.J., Svilaas T., Vogelzang M., Diercks G.F., de Smet B.J., van den Heuvel A.F. et al. A comparison of 2 thrombus aspiration devices with histopathological analysis of retrieved material in patients presenting with ST-segment elevation myocardial infarction. JACC Cardiovasc. Interv. 2008; 1(3): 258–264, doi: 10.1016/j.jcin.2008.03.014.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top