Możliwości diagnostyki obrazowej infekcyjnego zapalenia wsierdzia – stan wiedzy na 2016 rok
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Józefa Dąbek   

Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, tel.: +48 32 359 85 30
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:274-280
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest zagrażającym życiu schorzeniem, którego rozpoznanie w codziennej praktyce klinicznej często pozostaje dużym wyzwaniem. Od szybkiego postawienia właściwego rozpoznania zależy rokowanie chorego. W ciągu ostatnich dekad doszło do istotnych zmian w zakresie etiologii, charakterystyki demograficznej pacjentów oraz w obrazie klinicznym IZW. Rozpoznanie IZW wymaga połączenia danych z obrazu klinicznego, badań mikrobiologicznych oraz wyników badań obrazowych. Stosowane do tej pory zmodyfikowane kryteria diagnostyczne z Uniwersytetu Duke pozwalają na postawienie rozpoznania w większości przypadków, jednak coraz częściej okazują się one niewystarczające. Opublikowana w 2015 roku przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne aktualizacja wytycznych dotyczących postępowania w IZW pozycjonuje rolę nowych technik obrazowych, których użycie w wątpliwych diagnostycznie przypadkach pozwala na ostateczne postawienie rozpoznania u większości chorych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli i znaczenia poszczególnych metod diagnostyki obrazowej w diagnostyce IZW z uwzględnieniem ich możliwości oraz ograniczeń.
 
REFERENCJE (20)
1.
Hoen B., Alla F., Selton-Suty C. Béguinot I., Bouvet A., Briançon S., Casalta J.P., Danchin N., Delahaye F., Etienne J., Le Moing V., Leport C., Mainardi J.L., Ruimy R., Vandenesch F. Changing profile of infective endocarditis: results of a 1-year survey in France. JAMA 2002; 288: 75–81.
 
2.
Hogevik H., Olaison L., Andersson R., Lindberg J., Alestig K. Epidemiologic aspects of infective endocarditis in an urban population. A 5-year prospective study. Medicine (Baltimore) 1995; 74: 324–339.
 
3.
Slipczuk L., Codolosa J.N., Davila C.D. Romero-Corral A., Yun J., Pressman G.S., Figueredo V.M. Infective endocarditis epidemiology over five decades: a systematic review. PLoS One. 2013; 9; 8(12): e82665. doi: 10.1371/journal.pone. 0082665.
 
4.
Cabell C.H., Heidenreich P.A., Chu V.H. Moore C.M., Stryjewski M.E., Corey GR, Fowler VG Jr. Increasing rates of cardiac device infections among Medicare beneficiaries: 1990–1999. Am. Heart. J. 2004; 147: 582–586.
 
5.
Saric M., Armour A., Arnaout M., Chaudhry F.A., Grimm R.A., Kronzon I., Landeck B.F., Maganti K., Michelena H.I., Tolstrup K. Guidelines for the Use of Echocardiography in the Evaluation of a Cardiac Source of Embolism. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2016; 29(1): 1–42. doi: 10.1016/j.echo.2015.09.011.
 
6.
Li J.S., Sexton D.J., Mick N., Nettles R., Fowler V.G, Jr, Ryan T., Bashore T., Corey G.R. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin. Infect. Dis. 2000; 30: 633–638.
 
7.
Habib G., Lancellotti P., Antunes M.J. Bongiorni M.G., Casalta J.P., Del Zotti F., Dulgheru R., El Khoury G., Erba P.A., Iung B., Miro J.M., Mulder B.J., Plonska-Gosciniak E, Price S, Roos-Hesselink J, Snygg-Martin U, Thuny F, Tornos Mas P., Vilacosta I., Zamorano J.L.; Document Reviewers, Erol Ç., Nihoyannopoulos P., Aboyans V., Agewall S., Athanassopoulos G., Aytekin S., Benzer W., Bueno H., Broekhuizen L., Carerj S., Cosyns B., De Backer J., De Bonis M., Dimopoulos K., Donal E., Drexel H., Flachskampf F.A., Hall R., Halvorsen S., Hoen B., Kirchhof P., Lainscak M., Leite-Moreira A.F., Lip G.Y., Mestres C.A., Piepoli M.F., Punjabi P.P., Rapezzi C., Rosenhek R., Siebens K., Tamargo J., Walker D.M. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Mana-gement of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM) 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. Eur. Heart J. 2015; 21; 36(44): 3075–3128. doi: 10.1093/eurheartj/ehv319.
 
8.
Kochanowski J., Piątkowski R., Budaj-Fidecka A. Kapłon-Cieślicka A., Scisło P., Marchel M., Płońska-Gościniak E., Opolski G., Stępińska J. Infekcyjne zapalenie wsierdzia we współczesnej diagnostyce obrazowej. Część 1. Echokardiografia. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń. Kardiol. Pol. 2013; 71(12): 1310–1316. doi: 10.5603/KP.2013.0332.
 
9.
Botelho-Nevers E., Thuny F., Casalta J.P., Richet H., Gouriet F., Collart F., Riberi A., Habib G., Raoult D. Dramatic reduction in infective endo-carditis-related mortality with a management-based approach. Arch. Intern. Med. 2009; 169: 1290–1298.
 
10.
Wong D., Rubinshtein R., Keynan Y. Alternative Cardiac Imaging Modalities to Echocardiography for the Diagnosis of Infective Endocarditis. Am. J. Cardiol. 2016; 118(9): 1410–1418. doi:10.1016/j.amjcard.2016.07.053.
 
11.
Pedersen W.R., Walker M., Olson J.D., Gobel F., Lange H.W., Daniel J.A., Rogers J., Longe T., Kane M., Mooney M.R. et al. Value of transe-sophageal echocardiography as an adjunct to transthoracic echocardiography in evaluation of native and prosthetic valve endocarditis. Chest. 1991; 100(2): 351–356.
 
12.
Jacob S., Tong A.T. Role of echocardiography in the diagnosis and management of infective endocarditis (Review). Curr. Opin. Cardiol. 2002, 17: 478–485.
 
13.
Kini V., Logani S., Ky B., Chirinos J.A., Ferrari V.A., St John Sutton M.G., Wiegers S.E., Kirkpatrick J.N. Transthoracic and transesophageal echocardi-ography for the indication of suspected infective endocarditis: vegetations, blood cultures and imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2010; 23: 396–402. doi:10.1016/j.echo.2009.12.017.
 
14.
Leitman M., Peleg E., Shmueli R., Vered Z. Role of Negative Trans-Thoracic Echocardiography in the Diagnosis of Infective Endocarditis. IMAJ 2016; 18: 407–410.
 
15.
Habets J., Tanis W., van Herwerden L.A., van den Brink R.B., Mali W.P., de Mol B.A., Chamuleau S.A., Budde R.P. Cardiac computed tomography angiography results in diagnostic and therapeutic change in prosthetic heart valve endocarditis. Int. J. Cardiovasc. Imaging 2014; 30(2): 377–387. doi: 10.1007/s10554-013-0335-2.
 
16.
Snygg-Martin U., Gustafsson L., Rosengren L., Alsiö A., Ackerholm P., Andersson R., Olaison L. Cerebrovascular complications in patients with left-sided infective endocarditis are common: a prospective study using magnetic resonance imaging and neurochemical brain damage markers. Clin. Infect. Dis. 2008; 47: 23–30.
 
17.
Duval X., Iung B., Klein I., Brochet E., Thabut G., Arnoult F., Lepage L., Laissy J.P., Wolff M., Leport C. Effect of early cerebral magnetic resonance imaging on clinical decisions in infective endocarditis: a prospective study. Ann. Intern. Med. 2010; 152: 497–504.
 
18.
Kin H., Yoshioka K., Kawazoe K., Mukaida M., Kamada T., Mitsunaga Y., Ikai A., Okabayashi H. Management of infectious endocarditis with mycotic aneurysm evaluated by brain magnetic resonance imaging. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2013; 44(5): 924–930.
 
19.
Saby L., Laas O., Gilbert H., Saby L., Laas O., Habib G., Cammilleri S., Mancini J., Tessonnier L., Casalta J.P., Gouriet F., Riberi A., Avierinos J.F., Collart F., Mundler O., Raoult D., Thuny F. Positron emission tomography/computed tomography for diagnosis of prosthetic valve endocarditis: increased valvular 18F-fluorodeoxyglucose uptake as a novel major criterion. Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve Endocarditis J. Am. Coll. Cardid 2013; 61(23): 2374–2382.
 
20.
Ricciardi A., Sordillo P., Ceccarelli L., Maffongelli G. 8-Fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography–computed tomography: an additional tool in the diagnosis of prosthetic valve endocarditis. Int. J. Infect. Dis. 2014; 28: 219–224. doi: 10.1016/j.ijid.2014.04.028.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top