Ocena przydatności nowoczesnych technik echokardiograficznych wykorzystujących technikę śledzenia markerów akustycznych w warunkach pracowni doświadczalnej na przykładzie modelu ostrej choroby niedokrwiennej u myszy
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Adam Garbacz   

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:172-183
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ostatnich latach myszy stały się najczęściej wykorzystywanymi zwierzętami laboratoryjnymi w badaniach przedklinicznych. Wraz z rosnącym ich wykorzystaniem także w badaniach układu krążenia (zarówno w terapiach komórkowych regenerujących mięsień sercowy po zawale, leczeniu niewydolności serca, jak i w ocenie kardiotoksyczności leków) konieczne stało się opracowanie dokładnej metody oceny funkcji serca, która rzetelnie mogłaby określić skuteczność i bezpieczeństwo badanych terapii. Przeniesienie techniki śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking echocardiography – STE) do warunków echokardiografii doświadczalnej pozwala na bardziej rzetelną i wiarygodną ocenę ich skuteczności i bezpieczeństwa. Pomiary regionalnej deformacji serca uzyskiwane tą metodą są dużo bardziej czułe i specyficzne niż parametry klasycznej echokardiografii. Technika STE wydaje się bardzo atrakcyjną metodą, nie jest jednak pozbawiona wad i ograniczeń. Analiza obrazów 2D techniką STE jest bardzo wrażliwa na artefakty, które zacierając granice wsierdzia, uniemożliwiają prawidłowe śledzenie markerów akustycznych. Uzyskanie powtarzalnych obrazów o dobrej jakości jest wciąż dużym wyzwaniem, szczególnie w warunkach echokardiografii doświadczalnej. W dostępnym piśmiennictwie techniczne i praktyczne aspekty tego badania są często pomijane lub opisane bardzo enigmatycznie, a nierzadko to właśnie one są podstawą do uzyskania zadowalających nas obrazów. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest zarówno ocena przydatności nowoczesnych technik echokardiograficznych w warunkach pracowni doświadczalnej, jak i opisanie technicznych oraz praktycznych zagadnień przeprowadzenia badania echokardiograficznego u myszy.
 
REFERENCJE (28)
1.
Ahn D., Cheng L., Moon C., Spurgeon H., Lakatta E.G., Talan M.I. Induction of myocardial infarcts of a predictable size and location by branch pattern probability-assisted coronary ligation in C57BL/6 mice. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2004; 286(3): H1201–1207, doi: 10.1152/ajpheart.00862.2003.
 
2.
Bayat H., Swaney J.S., Ander A.N., Dalton N., Kennedy B.P., Hammond H.K., Roth D.M. Progressive heart failure after myocardial infarction in mice. Basic Res. Cardiol. 2002; 97(3): 206–213.
 
3.
Śliwka J., Kumaszka B., Garbacz M., Pakuło S., Nowak K., Domagała M., Jaźwiec T., Zandecki M., Cichoń T., Nożyński J., Smolarczyk R, Szala S., Zembala M., Zembala M. Zawał mięśnia sercowego u myszy – jak stworzyć dobrze funkcjonujący model doświadczalny. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2012; 9(2): 243–251.
 
4.
Baumans V. Use of animals in experimental research: an ethical dilemma? Gene Ther. 2004; 11(S1): S64–66, doi: 10.1038/sj.gt.3302371.
 
5.
Lutgens E., Daemen M.J., de Muinck E.D., Debets J., Leenders P., Smits J.F. Chronic myocardial infarction in the mouse: cardiac structural and functional changes. Cardiovasc. Res. 1999; 41(3): 586–593.
 
6.
Patten R.D., Aronovitz M.J., Deras-Mejia L., Pandian N.G., Hanak G.G., Smith J.J., Mendelsohn M.E., Konstam M.A. Ventricular remodeling in a mouse model of myocardial infarction. Am. J. Physiol. 1998; 274(5 Pt 2): H1812–1820.
 
7.
Takagawa J., Zhang Y., Wong M.L., Sievers R.E., Kapasi N.K., Wang Y., Yeghiazarians Y., Lee R.J., Grossman W., Springer M.L. Myocardial infarct size measurement in the mouse chronic infarction model: comparison of area- and length-based approaches. J. Appl. Physiol. Bethesda. Md. 1985. 2007; 102(6): 2104–2111, doi: 10.1152/japplphysiol.00033.2007.
 
8.
Perk G., Tunick P.A., Kronzon I. Non-Doppler two-dimensional strain imaging by echocardiography--from technical considerations to clinical applications. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2007; 20(3): 234–243, doi: 10.1016/j.echo.2006.08.023.
 
9.
Blessberger H., Binder T. Two dimensional speckle tracking echocardiography: basic principles. Heart 2010; 96(9): 716–722, doi: 10.1136/hrt.2007.141002.
 
10.
Dandel M., Lehmkuhl H., Knosalla C., Suramelashvili N., Hetzer R. Strain and Strain Rate Imaging by Echocardiography – Basic Concepts and Clinical Applicability. Curr. Cardiol. Rev. 2009; 5(2): 133–148, doi: 10.2174/157340309788166642.
 
11.
Kang S.J., Lim H.S., Choi B.J., Choi S.Y., Hwang G.S., Yoon M.H., Tahk S.J., Shin J.H. Longitudinal strain and torsion assessed by two-dimensional speckle tracking correlate with the serum level of tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1, a marker of myocardial fibrosis, in patients with hypertension. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2008; 21(8): 907–911, doi: 10.1016/j.echo.2008.01.015.
 
12.
Ng A.C., Delgado V., Bertini M., van der Meer R.W., Rijzewijk L.J., Shanks M., Nucifora G., Smit J.W., Diamant M., Romijn J.A., de Roos A., Leung D.Y., Lamb H.J., Bax J.J. Findings from left ventricular strain and strain rate imaging in asymptomatic patients with type 2 diabetes mellitus. Am. J. Cardiol. 2009; 104(10): 1398–1401, doi: 10.1016/j.amjcard.2009.06.063.
 
13.
Choi J.O., Cho S.W., Song Y.B., Cho S.J., Song B.G., Lee S.C., Park S.W. Longitudinal 2D strain at rest predicts the presence of left main and three vessel coronary artery disease in patients without regional wall motion abnormality. Eur. J. Echocardiogr. 2009; 10(5): 695–701, doi: 10.1093/ejechocard/jep041.
 
14.
Mondillo S., Galderisi M., Mele D., Cameli M., Lomoriello V.S., Zacà V., Ballo P., D'Andrea A., Muraru D., Losi M., Agricola E., D'Errico A., Buralli S., Sciomer S., Nistri S., Badano L. Speckle-tracking echocardiography: a new technique for assessing myocardial function. J. Ultrasound Med. 2011; 30(1): 71–83.
 
15.
Götte M.J., Germans T., Rüssel I.K., Zwanenburg J.J., Marcus J.T., van Rossum A.C., van Veldhuisen D.J. Myocardial strain and torsion quantified by cardiovascular magnetic resonance tissue tagging: studies in normal and impaired left ventricular function. J. Am. Coll. Cardiol. 2006; 48(10): 2002–2011, doi: 10.1016/j.jacc.2006.07.048.
 
16.
Amundsen B.H., Helle-Valle T., Edvardsen T., Torp H., Crosby J., Lyseggen E., Støylen A., I ., Lima J.A., Smiseth O.A., Slørdahl S.A. Noninvasive myocardial strain measurement by speckle tracking echocardiography: validation against sonomicrometry and tagged magnetic resonance imaging. J. Am. Coll. Cardiol. 2006; 47(4): 789–793, doi: 10.1016/j.jacc.2005.10.040.
 
17.
Kylmälä M.M., Antila M.K., Kivistö S.M., Lauerma K., Vesterinen P.H., Hänninen H.A., Toivonen L., Laine M.K. Tissue Doppler strain-mapping in the assessment of the extent of chronic myocardial infarction: validation using magnetic resonance imaging. Eur. J. Echocardiogr. 2008; 9(5): 678–684, doi: 10.1093/ejechocard/jen127.
 
18.
Hoit B.D. Echocardiographic characterization of the cardiovascular phenotype in rodent models. Toxicol. Pathol. 2006; 34(1): 105–110, doi: 10.1080/01926230500369535.
 
19.
Borg A.N., Ray S.G. A unifying framework for understanding heart failure? Response to “Left Ventricular Torsion By Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography in Patients With Diastolic Dysfunction and Normal Ejection Fraction” by Park SJ et al. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2009; 22(3): 318–320; 321–322, doi: 10.1016/j.echo.2008.11.026.
 
20.
Cottrell C., Kirkpatrick J.N. Echocardiographic strain imaging and its use in the clinical setting. Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2010; 8(1): 93–102.
 
21.
Hurlburt H.M., Aurigemma G.P., Hill J.C., Narayanan A., Gaasch W.H., Vinch C.S., Meyer T.E., Tighe D.A. Direct ultrasound measurement of longitudinal, circumferential, and radial strain using 2-dimensional strain imaging in normal adults. Echocardiography 2007; 24(7): 723–731, doi: 10.1111/j.1540-8175.2007.00460.x.
 
22.
Marwick T.H., Leano R.L., Brown J., Sun J.P., Hoffmann R., Lysyansky P., Becker M., Thomas J.D. Myocardial strain measurement with 2-dimensional speckle-tracking echocardiography: definition of normal range. JACC Cardiovasc. Imaging 2009; 2(1): 80–84, doi: 10.1016/j.jcmg.2007.12.007.
 
23.
Lipiec P., Szymczyk E., Michalski B., Stefańczyk L., Woźniakowski B., Rotkiewicz A., Szymczyk K., Kasprzak J.D. Echokardiograficzna ocena żywotności mięśnia sercowego w spoczynku techniką śledzenia markerów akustycznych – porównanie z echokardiografią obciążeniową. Pol. Prz. Kardiol. 2010; 12(4): 281–286.
 
24.
Hoffmann R., Lethen H., Marwick T., Arnese M., Fioretti P., Pingitore A., Picano E., Buck T., Erbel R., Flachskampf F.A., Hanrath P. Analysis of interinstitutional observer agreement in interpretation of dobutamine stress echocardiograms. J. Am. Coll. Cardiol. 1996; 27(2): 330–336.
 
25.
Kvitting J.P., Wigström L., Strotmann J.M., Sutherland G.R. How accurate is visual assessment of synchronicity in myocardial motion? An In vitro study with computer-simulated regional delay in myocardial motion: clinical implications for rest and stress echocardiography studies. J. Am. Soc. Echocardiogr. 1999; 12(9): 698–705.
 
26.
van Dalen B.M., Soliman O.I., Vletter W.B., Kauer F., van der Zwaan H.B., ten Cate F.J., Geleijnse M.L. Feasibility and reproducibility of left ventricular rotation parameters measured by speckle tracking echocardiography. Eur. J. Echocardiogr. 2009; 10(5): 669–676, doi: 10.1093/ejechocard/jep036.
 
27.
Yoldas A., Ozmen E., Ozdemir V. Macroscopic description of the coronary arteries in Swiss albino mice (Mus musculus). J. S. Afr. Vet. Assoc. 2010; 81(4): 247–252.
 
28.
Pachon R.E., Scharf B.A., Vatner D.E., Vatner S.F. Best anesthetics for assessing left ventricular systolic function by echocardiography in mice. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2015; 308(12): H1525–1529, doi: 10.1152/ajpheart.00890.2014.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top