Preferencje żywieniowe dzieci w wieku 7-10 lat.
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki
 
2
Katedra Dietetyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Bielaszka   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Na prawidłowe żywienie wpływają nawyki i upodobania żywieniowe, które kształtują się od najmłodszych lat życia. Ważną rolę w tym procesie odgrywają rodzice, od których dziecko uczy się tego, co jest zdrowe, a co nie. Celem głównym pracy jest ocena preferencji żywieniowych dzieci w wieku 7-10 lat z uwzględnieniem opinii dzieci i ich rodziców. Celem dodatkowym jest wykazanie zależności między częstością spożycia wybranych produktów, a deklarowanym poziomem ich akceptacji.

Materiał i metody:
Badaniem objęto grupę 220 osób, w tym 110 uczniów w wieku 7-10 lat mieszkających w Zabrzu i Rudzie Śląskiej i grupę 110 rodziców dzieci, wykorzystując dwa autorskie kwestionariusze ankiety. Dokonano analizy statystycznej używając testu χ2 Pearsona, przyjmując poziom istotności α = 0,05.

Wyniki:
Większość produktów spożywczych z analizowanych grup żywności była akceptowana przez dzieci. W badaniach wykazano, że najbardziej preferowanymi owocami były jabłka, które 92% dzieci bardzo lubiło. Spośród warzyw, najchętniej uczniowie spożywali ogórki (67%), a z grupy produktów mlecznych, uczniowie wskazali na mleko (62%) i jogurt owocowy (56%). Do szczególnie nielubianych produktów zaliczano fermentowane przetwory mleczne, takie jak maślanka, której nie lubiło 55% dzieci, kefir (35%) i ciemne pieczywo (20%).

Wnioski:
Zdecydowana większość badanych rodziców dobrze zna upodobania żywieniowe swoich dzieci, nie wykazano jednak w badaniach zależności między poziomem akceptacji produktów a częstością ich spożycia. Wyniki badań wskazują na potrzebę edukacji żywieniowej zarówno dzieci, jak i ich rodziców z zakresu zasad prawidłowego żywienia i jego wpływu na rozwój dorastających dzieci.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top