Aktywność fizyczna w okresie ciąży i jej wpływ na czas trwania porodu oraz połogu
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Kinesiology Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
2
Department of Gynaecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
3
Department of Physiotherapy Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
4
Department of Women’s Disease Control and Prevention, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
5
Department of Adapted Physical Activity and Sport Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna Monika Brzęk   

PhD, PT, Department of Kinesiology Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland, ul. Medyków 12, 40-754 Katowice, tel. +48 32 208 87 21
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:256-264
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet przed i w trakcie ciąży oraz ustalenie, czy aktywność fizyczna wpływa na trwanie porodu i okres połogu.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na 63 kobietach w ciąży w wieku 19–36 lat bez przeciwwskazań do aktywności fizycznej, u których odnotowano przyrost ciężaru ciała pomiędzy 7–27 kg. Poziom aktywności fizycznej mierzono trzykrotnie: przed i w trakcie ciąży oraz podczas połogu. W tym celu użyto kwestionariusza IPAQ – wersji siedmiodniowej oraz dodatkowo autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się z 26 pytań.

Wyniki:
Poziom aktywności fizycznej przed ciążą był u większości badanych kobiet umiarkowany (60,3%), tylko 12,7% kobiet deklarowało niski poziom aktywności fizycznej. W trakcie trwania ciąży poziom tej aktywności obniżył się w 25,4% przypadków i istotnie zmniejszył w 11%. Kobiety, które były nieaktywne przed ciążą, pozostały nieaktywne również w okresie jej trwania. Średni czas II etapu porodu u kobiet o średnim i wysokim poziomie aktywności fizycznej wynosił 43,61 min. Długość okresu połogu była krótsza u kobiet aktywnych i twała średnio 4 tygodnie.

Wnioski:
Aktywność fizyczna przed ciążą i w trakcie jej trwania ma wpływ na fazy porodu oraz długość okresu połogu.

 
REFERENCJE (46)
1.
Shloim N., Hetherington M.M., Rudolf M., Feltbower RG. Relationship between body mass index and women’s body image, self-esteem and eating behaviours in pregnancy: a cross-cultural study. J. Health Psychol. 2015; 20: 413–426.
 
2.
Hegaard H.K., Damm P., Hedegaard M., Henriksen T.B., Ottesen B., Dykes A.K., Kjaergaard H. Sports and leisure time physical activity during pregnancy in nulliparous women. Matern. Child. Health. J. 2011; 15(6): 806–813.
 
3.
Ning Y., Williams M.A., Dempsey J.C., Sorensen T.K., Frederick I.O., Luthy D.A. Correlates of recreational physical activity in early pregnancy. J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2003; 13(6): 385–393.
 
4.
Lindqvist M., Lindkvist M., Eurenius E., Persson M., Ivarsson A., Mogren I. Leisure time physical activity among pregnant women and its associations with maternal characteristics and pregnancy outcomes. Sex. Reprod. Healthc. 2016; 9: 14–20.
 
5.
Gavard J.A., Artal R. Effect of exercise on pregnancy outcome. Clin. Obstet. Gynecol. 2008; 51(2): 467–480.
 
6.
Domenjoz I., Kayser B., Boulvain M. Effect of physical activity during pregnancy on mode of delivery. Am. J. Obstet. Gynecol. 2014; 211(4): 401, e1–11.
 
7.
Morgan K.L., Rahman M.A., Hill R.A., Zhou S.M., Bijlsma G., Khanom A., Lyons R.A., Brophy S.T. Physical activity and excess weight in pregnancy have independent and unique effects on delivery and perinatal outcomes. PLoS One 2014; 9(4): e94532.
 
8.
Myers J. Exercise and Cardiovascular Health. Circulation 2003; 7: 1–4.
 
9.
Czarkowska-Pączek B., Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego [Physiology otline of physical exercises]. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2006.
 
10.
Traczyk W., Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej [Human Physiology with applied physiology and clinical elements]. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2003.
 
11.
Barakat R., Perales M. Pregnancy, Physical Activity, Functional Capacity and Adaptations to Exercise. Current Women's Health Reviews 2015; 11(1): 13–18.
 
12.
Szumilewicz A., Wojtyła A., Zarębska A., Drobnik-Kozakiewicz I., Sawczyn M., Kwitniewska A. Influence of prenatal physical activity on the course of labour and delivery according to the new Polish standard for care. Ann. Agric. Environ. Med. 2013; 20(1): 380–389.
 
13.
Dudzik I. Antenatal classes under special supervision. Infor. Warszawa 2010.
 
14.
Bartelmus E. Kinezyterapia pozycyjna, oddechowa, techniki sprężystego odkształcania tkanek stosowane podczas pierwszej fazy porodu [Kinezytherapy positional and respiratory and techniques of elastic deformation of tissues used during I Phase of birth]. Rehabilitation in Practice 2010; 4: 24–27.
 
15.
Baston Hall J. Podstawy położnictwa. Przed Porodem [Basics of obstetrics. Before birth]. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2011.
 
16.
Ćwiek D., Augustyniak K., Branecka-Woźniak D. Szkoły Rodzenia [Antenatal classes]. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.
 
17.
Pate R.R., Pratt M., Blair S.N., Haskell W.L., Macera C.A., Bouchard C. et al. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. Journal of American Medical Association 1995; 273(5): 402–407.
 
18.
Leischik R., Dworrak B., Strauss M., Przybylek B., Dworrak T., Schöne D., Horlitz M., Mügge A. Plasticity of Health. German Journal of Medicine 2016; 1: 11–17.
 
19.
Danielsen K.K., Svendsen M., Mæhlum S., Sundgot-Borgen J. Changes in body composition, cardiovascular disease risk factors, and eating behavior after an intensive lifestyle intervention with high volume of physical activity in severely obese subjects: a prospective clinical controlled trial. Hindawi Publishing Corporation J. Obes. 2013; 325464.
 
20.
Wojtyla A., Kapka-Skrzypczak L., Paprzycki P., Skrzypczak M. Epidemiological studies in Poland on effect of physical activity of pregnant women on the health of offspring and future generations – adaptation of the hypothesis development origin of health and diseases. Ann. Agric. Environ. Med. 2012; 19(2): 315–326.
 
21.
Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Exerc. Pregnancy 2006; 4: 1–7.
 
22.
Azzopardi D., Strohm B., Marlow N., Brocklehurst P., Deierl A., Eddama O., Goodwin J., Halliday H.L., Juszczak E., Kapellou O., Levene M., Linsell L., Omar O., Thoresen M., Tusor N., Whitelaw A., Edwards A.D. Effects of Hypothermia for Perinatal Asphyxia on Childhood Outcomes. N. Engl. J. Med. 2014; 371: 140–149.
 
23.
Reed R.C. Mechanical traumas of childbirth include injuries to the newborn resulting from force. Semin. Perinatol. 2015; 39(1): 64–69.
 
24.
Boulvain M., Senat M.V., Perrotin F. Winer N., Beucher G., Subtil D., Bretelle F., Azria E., Hejaiej D., Vendittelli F., Capelle M., Langer B., Matis R., Connan L., Gillard P., Kirkpatrick C., Ceysens G., Faron G., Irion O., Rozenberg P. Induction of labour versus expectant management for large-for-date fetuses: a randomised controlled trial. Lancet 2015; 385, 9987: 2600–2605.
 
25.
Artal R., O'Toole M. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period. Br. J. Sports Med. 2003; 37: 6–12.
 
26.
Ballard C.G., Stanley A.K., Brockington I.F. Post-traumatic stress disorder (PSTD) after childbirth. Br. J. Psychiatry 1995; 166: 525–528.
 
27.
Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Committee Opinion No 650. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet. Gynecol. 2015; 126: e135–142.
 
28.
Bloom S.A., Casey B.M., Schaffer J.I., McIntire D.D., Leveno K.J. Randomized trial of coached versus uncoached maternal pushing during the second stage of labor. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006; 194(1): 10–13.
 
29.
Harper L., Caughey A., Odibo A., Roehl K.A., Zhao Q., Cahill A.G. Normal Progress of Induced Labor. Obstetrics Gynecology 2012; 119(6): 1113–1118.
 
30.
Abogamal A. Evaluating the effect of Valsalva maneuver on pain occurring during knee injection: A prospective, randomized study. Orthop. Reumatol. 2016; 5(2): 00176.
 
31.
Pisarski T. Ginekologia i Położnictwo [Gynecology and Obstetrics]. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2002.
 
32.
Suhitharan T., Pham T.P., Chen H., Assam P.N., Sultana R., Han N.L., Tan E.C., Sng B.L. Investigating analgesic and psychological factors associated with risk of postpartum depression development: a case–control study. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2016; 12: 1333–1339.
 
33.
Merhi Z.O., Awonuga A.O. The role of uterine fundal pressure in the management of the second stage of labor: a reappraisal. Obstet. Gynecol. Surv. 2005; 60(9): 599–603.
 
34.
Ćwiek D., Grochans E., Łuczyńska V., Szych Z. Wpływ edukacji przedporodowej na stosowanie metod zmniejszających odczuwalność bólu w czasie porodu [The influence of antenatal education on usage the reducting pain methods during the childbirth]. UMCS Sect. B 2004; 59, Supl. 14, 1: 375–380.
 
35.
Currie S., Sinclair M., Murphy M.H. Reducing the Decline in Physical Activity during Pregnancy: A Systematic Review of Behaviour Change Interventions. PLoS One 2013; 8(6): e66385.
 
36.
Foxcroft K.F., Rowlands I.J., Byrne N.M., McIntyre H.D., Callaway L.K. Exercise in obese pregnant women: the role of social factors, lifestyle and pregnancy symptoms. BMC Pregnancy Childbirth 2011; 11: 4.
 
37.
Poudevigne M.S., O’Connor P.J. A review of physical activity patterns in pregnant women and their relationship to psychological health. Sports Medicine 2006; 36: 19–38.
 
38.
Borodulin K., Evenson K.R., Wen F., Herring A.H., Benson A. Physical activity patterns during pregnancy. Med. Sci. Sports Exerc. 2008; 40(11): 1901–1908.
 
39.
Evenson K.R., Savitz A., Huston S.L. Leisure-time physical activity among pregnant women in the US. Paediatr. Perinat. Epidemiol. 2004; 18: 400–407.
 
40.
Dönmez Sevgul, Kavlak Oya. Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine. Health 2015; 7(4): 495–505.
 
41.
Lewicka M., Sulima M., Kanadys K., Stawarz B., Wiktor H. Indywidualne przygotowanie par do macierzyństwa i ojcostwa przez położne rodzinne [Individual Preparation of Couples to Maternity and Paternity]. Annals of Family Studies 2013; 5(60): 261–273.
 
42.
Uppal E., Manley J., Schofield A. Pilates for pregnancy and beyond: a study. Pract. Midwife 2016; 19(5): 25–27.
 
43.
Bribiescas Saleena. Yoga in Pregnancy. International Journal of Childbirth Education 2013; 28, 3: 99–102.
 
44.
Yan C.F., Hung Y.C., Gau M.L., Lin K.C. Effects of a stability ball exercise programme on low back pain and daily life interference during pregnancy. Midwifery 2014; 30(4): 412–419.
 
45.
Berk B. Recommending exercise during and after pregnancy: what the evidence says. International Journal of Childbirth Education 2014; 19: 18–22.
 
46.
Fijałkowski W. Kinesiostimulation in obstetrics. [W:] Medical Rehabilitation. A. Kwolek. Urban & Partner. Wrocław 2003.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Factors in early pregnancy predicting pregnancy‐related pain in the second and third trimester
Ruth Ertmann, Dagny Nicolaisdottir, Volkert Siersma, Gritt Overbeck, Sarah Strøyer de Voss, Frederikke Modin, Melissa Lutterodt
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top