Wybrane polimorfizmy genu VEGF w przewlekłej chorobie nerek
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Żywiec   

Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3-Maja 13/15, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:267-272
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Poznanie złożonej etiopatogenezy przewlekłej choroby nerek (PChN) budzi nadzieje na rozwój skutecznych metod jej wczesnej diagnostyki oraz skutecznej profilaktyki i leczenia. Liczne badania dowodzą znaczenia predyspozycji genetycznej w rozwoju przewlekłego uszkodzenia nerek w przebiegu różnych chorób. Celem pracy była ocena związku wybranych polimorfizmów genu VEGF (vascular endothelial growth factor) z występowaniem przewlekłej choroby nerek.

Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiły 103 rodziny (trios): dwoje biologicznych rodziców i dziecko z PChN w stadium co najmniej trzecim, tj. z eGFR ≤ 60 ml/min/1,73 m2, na tle przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek (29%) lub nefropatii śródmiąższowej (71%). W chwili badania średni wiek dzieci z PChN wynosił 15,2 roku, a średnia filtracja kłębuszkowa 28,9 ml/min/1,73 m2. U 45% chorych zastosowano leczenie zachowawcze, u pozostałych nerkozastępcze. U wszystkich badanych pobrano jednorazowo próbki krwi żylnej w celu wyizolowania materiału genetycznego i przeprowadzono genotypowanie wybranych polimorfizmów genu VEGF metodą TaqMan. Do opracowania statystycznego wyników posłużyły programy Statistica 10 i Microsoft Office Excel 2003 z wykorzystaniem testu nierównowagi sprzężeń (transmission disequilibrium test – TDT), testu χ2 oraz estymatora Kaplana-Meiera. Za granicę istotności statystycznej przyjęto wartości p < 0,05.

Wyniki:
Nie wykazano różnic w przekazywaniu alleli badanych polimorfizmów rs699947 i rs1570360 genu VEGF od rodziców do potomka z PChN.

Wnioski:
Nie stwierdzono związku polimorfizmów rs699947 i rs1570360 genu VEGF z występowaniem przewlekłej choroby nerek w stadium ≥ 3.

 
REFERENCJE (30)
1.
Jha V., Wang A.Y., Wang H. The impact of CKD identification in large countries: the burden of illness. Nephrol. Dial. Transplant. 2012; 27(Suppl. 3): iii32–iii38, doi: 10.1093/ndt/gfs113.
 
2.
Muhl L., Moessinger C., Adzemovic M.Z., Dijkstra M.H., Nilsson I., Zeitelhofer M., Hagberg C.E., Huusko J., Falkevall A., Ylä-Herttuala S., Eriksson U. Expression of vascular endothelial growth factor (VEGF)-B and its receptor (VEGFR1) in murine heart, lung and kidney. Cell Tissue Res. 2016; 365(1): 51–63, doi: 10.1007/s00441-016-2377-y.
 
3.
Kim B.S., Goligorsky M.S. Role of VEGF in kidney development, microvascular maintenance and pathophysiology of renal disease. Korean J. Intern. Med. 2003; 18(2): 65–75.
 
4.
Marti H.H. Vascular endothelial growth factor. Adv. Exp. Med. Biol. 2002; 513: 375–394.
 
5.
Advani A. Vascular endothelial growth factor and the kidney: something of the marvellous. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2014; 23(1): 87–92, doi: 10.1097/01.mnh.0000437329.41546.a9.
 
6.
Schrijvers B.F., Flyvbjerg A., De Vriese A.S. The role of vascular endothelial growth factor (VEGF) in renal pathophysiology. Kidney Int. 2004; 65(6): 2003–2017.
 
7.
Zhang Y., Li S., Xiao H.Q., Hu Z.X., Xu Y.C., Huang Q. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms and renal cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Oncol. Lett. 2013; 6(4): 1068–1078.
 
8.
Rueda B., Perez-Armengol C., Lopez-Lopez S., Garcia-Porrua C., Martín J., Gonzalez-Gay M.A. Association between functional haplotypes of vascular endothelial growth factor and renal complications in Henoch-Schönlein purpura. J. Rheumatol. 2006; 33(1): 69–73.
 
9.
Wongpiyabovorn J., Hirankarn N., Ruchusatsawat K., Yooyongsatit S., Benjachat T., Avihingsanon Y. The association of single nucleotide polymorphism within vascular endothelial growth factor gene with systemic lupus erythematosus and lupus nephritis. Int. J. Immunogenet. 2011; 38(1): 63–67, doi: 10.1111/j.1744-313X.2010.00960.x.
 
10.
Rothuizen T.C., Ocak G., Verschuren J.J., Dekker F.W., Rabelink T.J., Jukema J.W., Rotmans J.I. Candidate Gene Analysis of Mortality in Dialysis Patients. PLoS One 2015; 10(11): e0143079, doi: 10.1371/journal.pone.0143079.
 
11.
Lacchini R., Luizon M.R., Gasparini S., Ferreira-Sae M.C., Schreiber R., Nadruz W. Jr, Tanus-Santos J.E. Effect of genetic polymorphisms of vascular endothelial growth factor on left ventricular hypertrophy in patients with systemic hypertension. Am. J. Cardiol. 2014; 113(3): 491–496, doi: 10.1016/j.amjcard.2013.10.034.
 
12.
Cui Q.T., Li Y., Duan C.H., Zhang W., Guo X.L. Further evidence for the contribution of the vascular endothelial growth factor gene in coronary artery disease susceptibility. Gene 2013; 521(2): 217–221, doi: 10.1016/j.gene.2013.03.091.
 
13.
Liu D., Song J., Ji X., Liu Z., Cong M., Hu B. Association of Genetic Polymorphisms on VEGFA and VEGFR2 with risk of coronary heart disease. Medicine (Baltimore) 2016; 95(19): e3413, doi: 10.1097/MD.0000000000003413.
 
14.
Cheng H., Harris R.C. Renal endothelial dysfunction in diabetic nephropathy. Cardiovasc. Hematol. Disord. Drug Targets 2014; 14(1): 22–33.
 
15.
Tanaka S., Tanaka T., Nangaku M. Hypoxia and Dysregulated Angiogenesis in Kidney Disease. Kidney Dis. (Basel) 2015; 1(1): 80–89, doi: 10.1159/000381515.
 
16.
Bányász I., Bokodi G., Vásárhelyi B., Treszl A., Derzbach L., Szabó A., Tulassay T., Vannay A. Genetic polymorphisms for vascular endothelial growth factor in perinatal complications. Eur. Cytokine Netw. 2006; 17(4): 266–270.
 
17.
Machado F.G., Kuriki P.S., Fujihara C.K., Fanelli C., Arias S.C., Malheiros D.M., Camara N.O., Zatz R. Chronic VEGF blockade worsens glomerular injury in the remnant kidney model. PLoS One 2012; 7(6): e39580, doi: 10.1371/journal.pone.0039580.
 
18.
Eremina V., Sood M., Haigh J., Nagy A., Lajoie G., Ferrara N., Gerber H.P., Kikkawa Y., Miner J.H., Quaggin S.E. Glomerular-specific alterations of VEGF-A expression lead to distinct congenital and acquired renal diseases. J. Clin. Invest. 2003; 111(5): 707–716.
 
19.
Zeng F.C., Zeng M.Q., Huang L., Li Y.L., Gao B.M., Chen J.J., Xue R.Z., Tang Z.Y. Downregulation of VEGFA inhibits proliferation, promotes apoptosis, and suppresses migration and invasion of renal clear cell carcino-ma. Onco Targets Ther. 2016; 9: 2131–2141, doi: 10.2147/OTT.S98002.
 
20.
Martins D.P., Souza M.A., Baitello M.E., Nogueira V., Oliveira C.I., Pinhel M.A., Caldas H.C., Filho M.A., Souza D.R. Vascular endothelial growth factor as an angiogenesis biomarker for the progression of autosomal dominant polycystic kidney disease. Genet. Mol. Res. 2016; 15(1), doi: 10.4238/gmr.15017623.
 
21.
Chow K.M., Szeto C.C., Lai F.M., Poon P., Wong T.Y., Li P.K. Genetic polymorphism of vascular endothelial growth factor: impact on progression of IgA nephropathy. Ren. Fail. 2006; 28(1): 15–20.
 
22.
Günesacar R., Opelz G., Erken E., Pelzl S., Döhler B., Ruhenstroth A., Süsal C. VEGF 936 C/T gene polymorphism in renal transplant recipients: association of the T allele with good graft outcome. Hum. Immunol. 2007; 68(7): 599–602.
 
23.
Jiménez-Sousa M.A., Fernández-Rodríguez A., Heredia M., Tamayo E., Guzmán-Fulgencio M., Lajo C., López E., Gómez-Herreras J.I., Bustamante J., Bermejo-Martín J.F., Resino S. Genetic polymorphisms located in TGFB1, AGTR1, and VEGFA genes are associated to chronic renal allograft dysfunction. Cytokine 2012; 58(3): 321–326, doi: 10.1016/j.cyto.2012.02.017.
 
24.
Mayer G. Capillary rarefaction, hypoxia, VEGF and angiogenesis in chronic renal disease. Nephrol. Dial. Transplant. 2011; 26(4): 1132–1137, doi: 10.1093/ndt/gfq832.
 
25.
Nangaku M. Chronic hypoxia and tubulointerstitial injury: a final common pathway to end-stage renal failure. J. Am. Soc. Nephrol. 2006; 17(1): 17–25.
 
26.
Ballermann B.J., Obeidat M. Tipping the balance from angiogenesis to fibrosis in CKD. Kidney Int. Suppl. 2014; 4(1): 45–52.
 
27.
Saluk J.L., Bansal V.K., Hoppensteadt D.A., Syed D.A., Abro S., Fareed J. Effect of erythropoietin stimulating agents on vascular endothelial growth factor levels in patients with end stage renal disease. Int. Angiol. 2017; 36(2): 197–201.
 
28.
Yang J.W., Hutchinson I.V., Shah T., Fang J., Min D.I. Gene polymorphism of vascular endothelial growth factor -1154 G>A is associated with hypertensive nephropathy in a Hispanic population. Mol. Biol. Rep. 2011; 38(4): 2417–2425, doi: 10.1007/s11033-010-0376-8.
 
29.
Małkiewicz A., Słomiński B., Skrzypkowska M., Siebert J., Gutknecht P., Myśliwska J. The GA genotype of the -1154 G/A (rs1570360) vascular endothelial growth factor (VEGF) is protective against hypertension-related chronic kidney disease incidence. Mol. Cell Biochem. 2016; 418(1–2): 159–165, doi: 10.1007/s11010-016-2741-y.
 
30.
Chade A.R. VEGF: Potential therapy for renal regeneration. F1000 Med. Rep. 2012; 4: 1, doi: 10.3410/M4-1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top