Analiza wpływu profilaktyki steroidowej na parametry prenatalne i postnatalne płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Maksymilian Grzegórzko   

Klinika Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii i Połoznictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:6-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Podawanie steroidów w ciąży do 34 hbd przyspiesza rozwój dojrzałości płuc płodu i stymuluje wydzielanie surfaktantu, przez co zapobiega występowaniu zespołu zaburzeń oddychania. Udowodniono, że podawanie steroidów prenatalnie powoduje czasowe obniżenie akcji serca płodu o adekwatnej masie ciała (AGA). W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak długo utrzymuje się czasowe obniżenie akcji serca płodu (fetal heart rate – FHR) po podaniu steroidów u płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania?

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono z udziałem 152 pacjentek Kliniki Ginekologii i Położnictwa SUM w Katowicach, hospitalizowanych w latach 2013–2016, podzielonych na dwie grupy: AGA – 109 przypadków, IUGR – 43 przypadki. W obu grupach została włączona profilaktyka steroidowa – betametazon lub deksametazon. Przeanalizowano zapisy KTG oraz MONAKO wykonane przy przyjęciu pacjentki oraz 24 i 48 godzin po podaniu steroidów, oceniając linię podstawową, epizody bradykardii oraz parametry zmienności LTV i STV. Wyniki opracowano w programie Statistica 12PL.

Wyniki:
Bradykardia posteroidowa występowała częściej w grupie AGA niż w grupie IUGR. Po podaniu pierwszej dawki steroidów zauważono istotnie niższą wartość FHR w czasie trwania epizodów bradykardii w grupie AGA niż w grupie IUGR (p = 0,0001). Obniżenie FHR bez bradykardii było znamiennie większe w grupie AGA niż w grupie IUGR (p = 0,0001). Średnia wartość STV po podaniu drugiej dawki steroidów była znamiennie niższa w grupie AGA niż w grupie IUGR (p = 0,006). Ciśnienie parcjalne tlenu było wyższe w grupie IUGR (p = 0,001).

Wnioski:
W świetle powyższych wyników wydaje się, że płody z IUGR wykazują lepszą tolerancję podawanych steroidów manifestującą się rzadszym występowaniem bradykardii i wyższymi wartościami STV oraz mniejszymi wahaniami wartości FHR.

 
REFERENCJE (17)
1.
Liggins G.C. Premature delivery of fetal lambs infused with glucocorticoids. J. Endocrinol. 1969; 45(4): 515–523.
 
2.
Liggins G.C, Howie R.N. A controlled trial of antepartum glucocorticoid treatment for prevention of the respiratory distress syndrome in premature infants. Pediatrics 1972; 50: 515–525.
 
3.
Baillie P., Saunders M.C., Malan A.F., Davey D.A. The Active Management of Pre-term Labour and Its Effects on Fetal Outcome.  Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 1976; 16(2): 94–99.
 
4.
Crowther C.A., McKinlay C.J., Middleton P., Harding J.E. Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for improving neonatal health outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (7): CDOO3935. doi: 10.1002/14651858.CD003935.pub4.
 
5.
Saccone G., Berghella V. Antenatal corticosteroids for maturity of term or near term fetuses: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2016; 355: i5044.
 
6.
Brownfoot F.C., Gagliardi D.I., Bain E., Middleton P., Crowther C.A. Different corticosteroids and regimens for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst. Rev. 2013; (8): CD006764.
 
7.
Markwitz W., Ropacka M., Breborowicz G.H. Analysis of selected parameters of maternal and fetal status during stimulation of fetal lung maturation. Ginekol. Pol. 2001; 72(4): 191–200.
 
8.
De Heus R., Mulder E.J., Derks J.B., Koenen S.V., Visser G.H. Differential effects of betamethasone on the fetus between morning and afternoon recordings. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2008; 21(8): 549–554.
 
9.
Roberts D., Brown J., Madley N., Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst. Rev. 2017; 3: CD004454.pub3.
 
10.
Crowther C.A., Haslam R.R., Hiller J.E., Doyle L.W., Robinson J.S. Neonatal respiratory distress syndrome after repeat exposure to antenatal corticosteroids: a randomized controlled trial. Lancet 2006, 367(9526); 1913––1919.
 
11.
Piazze J., Dillon K.C., Albana C. Full-term-pregnancy effects of antenatal betamethasone administration on short-term variation as assessed by com-puterized cardiotocography. J. Prenat. Med. 2012; 6(2): 18–21.
 
12.
Danesh A., Janghorbani M., Khalatbari S. Effects of antenatal corticosteroids on maternal serum indicators of infection in women at risk for pre-term delivery: A randomized trial comparing betamethasone and dexamethasone. J. Res. Med. Sci. 2012; 17(10): 911–917.
 
13.
Rotmensch S., Lev S., Kovo M., Efrat Z., Zahavi Z., Lev N., Celentano C., Ben-Rafael Z. Effect of betamethasone administration on fetal heart rate tracing: a blinded longitudinal study. Fetal Diagn. Ther. 2005; 20(5): 371–376.
 
14.
Frusca T., Soregaroli M., Valcamonico A., Scalvi L., Bonera R., Bianchi U. Effect of betamethasone on computerized cardiotocographic parameters in preterm growth-restricted fetuses with and without cerebral vasodilation. Gynecol. Obstet. Invest. 2001; 52(3): 194–197.
 
15.
Schneider U., Fiedler A., Schröder B., Jaekel S., Stacke A., Hoyer D., Schleussner E. Human fetal heart rate variability-characteristics of autonomic regulation in the third trimester of gestation. J. Perinat. Med. 2008; 36(5): 433–441.
 
16.
Van Iddekinge B., Hofmeyr G.J., Buchmann E.J. Visual interpretation of the effect of maternal betamethasone administration on the fetal heart rate pattern. van Iddekinge B., Hofmeyr G.J., Buchmann E. Obstet. Gynaecol. 2003; 23(4): 360–363.
 
17.
Shenhav S., Volodarsky M., Anteby E.Y., Gemer O. Fetal acid-base balance after betamethasone administration: relation to fetal heart rate variability. Arch. Gynecol. Obstet. 2008; 278(4): 333–336. 0582-y.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top