Wiedza pacjentów i personelu medycznego na temat wirusowych zapaleń wątroby (WZW)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydział Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Wanot   

43-200 Pszczyna, ul. Granitowa 11; tel. 501 779 521
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:17-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby (WZW) może mieć szerokie implikacje w społeczeństwie zarówno zdrowotne jak i prawne. Grupami najbardziej zainteresowanymi tym zagadnieniem powinien być szeroko rozumiany personel medyczny, jak również pacjenci placówek służby zdrowia.

Cele i metody:
Mając na uwadze korzyści wynikające z rozpowszechniania znajomości tego problemu przeprowadzony został sondaż. Miał on na celu udzielenie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań poruszających tematykę WZW w wyżej wymienionych grupach. Pytania służyły ocenie poziomu wiedzy na temat WZW, dotyczyły zagadnienia poszerzania tej wiedzy na dodatkowych kursach i szkoleniach. Celem sondażu było również sprawdzenie czy wiedza na temat WZW jest zależna od takich czynników jak wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, wcześniejsze zatkniecie się z ta chorobą, jak również charakter oddziału, w którym przebywają, bądź pracują respondenci.

Wyniki:
Uzyskano następujące wyniki: a) niedostateczny poziom wiedzy wykazało 122 (30,9%) ankietowanych z których 117 (65,7%) osób to pacjenci a 4 (1,8%) personel b) wystarczający poziom wiedzy wykazało 92 (23,3%) respondentów, z czego 54 (30,3%) pacjentów oraz 38 (17,5%) pracowników medycznych c) dobry poziom wiedzy wykazało 71 (18%) ankietowanych, przy czym 6 (3,4%) to pacjenci a 65 (30%) to personel d) bardzo dobry poziom wiedzy wykazało 111 (28,1%) osób, w tym 1 (0,6%) osoba jest pacjentem a 110 (50,7%) członkami personelu

Wnioski:
Wyniki wskazują, że wiedza personelu medycznego w zakresie WZW jest wysoka oraz, że jest ona aktualizowana. Wiedza pacjentów jest niedostateczna. Nie poszukują oni również informacji na ten temat. Wykazano również związek między znajomością zagadnienia WZW a charakterem oddziału, na którym przebywają pacjenci oraz między ich wiedzą a wykształceniem

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (10)
1.
Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: „Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profi laktyka”, Wydawnictwo
 
2.
Juszczyk J.: „Wirusowe zapalenia wątroby”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999: 29-67.
 
3.
Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D.: „Zakażenia i zarażenia człowieka: epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001: 417- 446.
 
4.
Emond T.D.R., Rowland H.A.K., Welsby P.D.: „Atlas chorób zakaźnych”, Wydawnictwo Springer PWN, Warszawa 1996: 263-271.
 
5.
Dziubek Z.: „Choroby zakaźne i pasożytnicze”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000: 288-292.
 
6.
Rudkowski Z.: „Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001: 189-209.
 
7.
Jabłoński L., Karwat I.D.: „Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych”, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002: 305-319.
 
8.
Kahana S.: „Medycyna w pigułce”, Wydawnictwo Via Media, Gdańsk 2004: 74- 78.
 
9.
Polański J.A.: „Hepatologia”, Wydawnictwo Medical Tribune Group, Warszawa 2004: 57-63.
 
10.
Maier K.P.: „Zapalenie wątroby”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998: 15-81.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top