Zespół Kelleya-Seegmillera jako przyczyna nawracającego ostrego uszkodzenia nerek u 9-letniego chłopca
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Dziecięcy, Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o., Międzyrzecz
 
2
Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 
3
Zakład Chemii Medycznej, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Jarmoliński   

Oddział Dziecięcy, Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:116-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Defekt fosforybozylotransferazy hipoksantynoguaninowej (HPRT) jest drugą co do częstości występowania po ksantynurii wrodzoną wadą metabolizmu puryn. Opisany w 1967 r. u pacjentów z dną moczanową i kamicą nerkową zespół Kelleya-Seegmillera wynika z częściowego niedoboru tego enzymu. Jego całkowity brak wywołuje ponadto ciężkie objawy neurobehawioralne i znany jest od 1964 r. jako zespół Lescha-Nyhana. Badania enzymatyczne i molekularne, pozwalające na dokładną diagnostykę tych wad, są w Polsce trudno dostępne, co wpływa na bardzo rzadkie ich rozpoznawanie. Przedstawiono przypadek 9-letniego chłopca z nawracającym ostrym uszkodzeniem nerek (4 epizody), u którego analiza obrazu klinicznego i proste testy laboratoryjne pozwoliły na wstępne rozpoznanie zespołu Kelleya-Seegmillera, potwierdzone badaniem aktywności HPRT.
 
REFERENCJE (23)
1.
Jurecka A. Wrodzone wady metabolizmu puryn i pirymidyn. Postępy Biochem. 2011; 57: 172–182.
 
2.
Fathallah-Shaykh S., Cramer M. Uric acid and the kidney. Pediatr. Nephrol. 2014; 29: 999–1008.
 
3.
Torres R.J., Puig J.G. Hypoxanthine-guanine phosophoribosyltransferase (HPRT) deficiency: Lesch-Nyhan syndrome. Orphanet J. Rare Dis. 2007; 2: 48. DOI:10.1186/1750-1172-2-48; http://www.OJRD.com/content/2/....
 
4.
Catel W., Schmidt J. Über familiäre gichtische Diathese in Verbindung mit zerebralen und renalen Symptomen bei einem Kleinkind. Deutsch. Med. Wchnschr. 1959; 84: 2145–2147.
 
5.
Lesch M., Nyhan W.L. A familial disorder of uric acid metabolism and central nervous system function. Am. J. Med. 1964; 36: 561–570.
 
6.
Seegmiller J.E., Rosenbloom F.M., Kelley W.N. Enzyme defect associated with a sex-linked human neurological disorder and excessive purine synthesis. Science 1967; 155: 1682–1684.
 
7.
Kelley W.N., Rosenbloom F.M., Henderson J.F., Seegmiller J.E. A specific enzyme defect in gout associated with overproduction of uric acid. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1967; 57: 1735–1739.
 
8.
Page T., Nyhan W.L. The spectrum of HPRT deficiency: an update. Adv. Exp. Med. Biol. 1989; 253A: 129–133.
 
9.
Puig J.G., Torres R.J., Mateos F.A., Ramos T.H., Arcas J.M., Buño A.S., O'Neill P. The spectrum of hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT) deficiency. Clinical experience based on 22 patients from 18 Spanish families. Medicine 2001; 80: 102–112.
 
10.
Jinnah H.A., Friedmann T. Lesh-Nyhan disease and its variants. W: Scriver C.R., Beaudet A.L., Sly W.S., Valle D. The metabolic and molecular basis of inherited disease. McGraw Hill. New York 2000, s. 2537–2570.
 
11.
Jolly D.J., Esty A.C., Bernard H.U., Friedmann T. Isolation of a genomic clone partially encoding human hypoxanthine phosphoribosyltransferase. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1982; 79: 5038–5041.
 
12.
Official website of the Lesh-Nyhan disease Study Group: http://www.lesh-nyhan.org [dostęp: 17.02.2017].
 
13.
Jinnah H.A., De Gregorio L., Harris J.C., Nyhan W.L., O’Neil P. The spectrum of inherited mutations causing HPRT deficiency: 75 new cases anda review of 196 previously reported cases. Mutation Research 2000; 463: 309–326.
 
14.
Torres R.J., Puig J.G. Hypoxanthine deregulates genes involved in early neuronal development. Implication in Lesh-Nyhan pathogenesis. J. Inherit. Metabolic. Dis. 2015; 38: 1109–1118.
 
15.
Jurecka A., Popowska E., Tylki-Szymańska A., Kubalska J., Ciara E., Krumina Z., Sykut-Cegielska J., Pronicka E. Deficyt fosforybozylotransfe-razy hipoksantynoguaninowej – kliniczna, biochemiczna oraz molekularna charakterystyka pacjentów. Przegląd Pediatryczny 2008; 38: 227–236.
 
16.
Cameron J.S., Moro F., Simmonds H.A. Gout, uric acid and purine metabolism in pediatric nephrology. Pediatr. Nephrol. 1993; 7: 105–118.
 
17.
Ma A., Shroff R., Marks S.D. An unusual case of renal failure: Que-stions. Pediatr. Nephrol. 2017; 32: 77–78.
 
18.
Ma A., Shroff R., Marks S.D. An unusual case of renal failure: Answers. Pediatr. Nephrol. 2017; 32: 79–80.
 
19.
van Dael C.M., Pierik L.J., Reijngoud D.J., Niezen-Koning K.E., van Diggelen O.P., van Spronsen F.J. Partial hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase deficiency without elevated urinary hypoxanthine excretion. Mol. Genet. Metab. 2007; 90: 221–223.
 
20.
Kassimatis T.I., Simmonds H.A., Goudas P.C., Marinaki A.M., Fairbanks L.D., Diamandopoulos A.A. HPRT deficiency as the cause of ESRD in a 24-year-old patient: a very rare presentation of the disorder. J. Nephrol. 2005; 18: 447–451.
 
21.
Kłosowska A., Giżewska M., Blachowska E., Batko T., Wierzba J. Zespół Lesha-Nyhana – opóźnienie rozwoju psychoruchowego o nietypowym przebiegu klinicznym. Trudności diagnostyczne. Forum Medycyny Rodzinnej 2015; 9: 416–421.
 
22.
Torres R.J., Puig J.G. The diagnosis of HPRT deficiency in the 21st century. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 2008; 27: 564–569.
 
23.
Bell S., Kolobova I., Crapper L., Ernst C. Lesh-Nyhan Syndrome: Models, Theories and Therapies. Mol. Syndromol. 2016; 7: 302–311.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top