Ocena niskorosłości dzieci dializowanych w latach 2000–2016 – doświadczenie jednego ośrodka
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Pediatric Nephrology and Hypertension, Jagiellonian University Medical College, Kraków
 
2
Cardiff and Vale University Health Board, University Hospital of Wales
 
3
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Zachwieja   

Department of Pediatric Nephrology, Jagiellonian University Medical College, Kraków, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:122-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy była ocena wzrastania dzieci dializowanych w latach 2000–2016.

Materiał i metody:
U 102 dzieci w wieku 10,2 roku ± 5,66 przeanalizowano rozpoznania, schorzenia dodatkowe, czas i rodzaj dializoterapii, losy pacjenta, zastosowanie hormonu wzrostu. Niedobór wzrastania (Z score) stwierdzono u 87 dzieci przy rozpoczęciu badania i u 94 przy zakończeniu leczenia.

Wyniki:
U 60% dzieci pierwszą metodą dializoterapii była dializa otrzewnowa, u 38% hemodializoterapia, u 2% wy-przedzające przeszczepienie nerki. W chwili zakończenia obserwacji 70% pacjentów żyło z czynnym przeszczepem nerki, 15% było nadal dializowanych, 13% zmarło, u 2% doszło do poprawy funkcji nerek. Średni czas dializoterapii (94 dzieci) wynosił 34,6 mies. (1–136 mies.) i był dłuższy w latach 2000–2008 niż w okresie 2009–2016 (śr. 43,3 ± 32,7 mies. vs 18,3 ± 13,1; p = 0,00005). W grupie ze schorzeniami dodatkowymi (46% dzieci) stwierdzono większy niedobór wzrostu na początku (Z score 0: -2,3 ± 2,3 vs -1,08 ± 1,6; p = 0,003) i na końcu leczenia (Z score 1:-2,7 ± 2,6 vs -1,2 ± 1,5; p = 0,001) oraz dłuższy czas dializoterapii (42,7 ± 34,4 mies. vs 27,8 ± 23,8; p = 0,02). Z score 0 wyniósł dla wszystkich pacjentów -1,7 ± 2,0 (-9,3 do +2,0) przy rozpoczęciu leczenia i nie różnił się od Z score 1: -1,9 ± 2,2 (-8,3 do +2,4); p = 0,37 w chwili zakończenia. U 42,5% dzieci na początku i u 45% na końcu terapii Z score był < -2,0. W grupie 17% dzieci leczonych hormonem wzrostu stwierdzono wyrównanie się niedoboru wzrostu po zakończeniu dializoterapii w porównaniu z grupą nieleczoną (Z score 1: -2,4 ± 1,7 vs -1,9 ± 2,3; p = 0,37).

Wnioski:
Niskorosłość stanowi istotny problem dzieci dializowanych. Współchorobowość jest czynnikiem pogarszającym niedobór wzrostu. Zastosowanie hormonu wzrostu daje szansę na poprawę wzrastania.

 
REFERENCJE (23)
1.
Rodig N.M., Mc Dermott K.C., Schneider M.F., Hotchkiss H.M., Yadin O., Seikaly M.G., Furth S.L., Warady B.A. Growth in children with chronic kidney disease: a report from the Chronic Kidney Disease in Children Study. Pediatr. Nephrol. 2014; 29: 1987–1995.
 
2.
Harambat J., Bonthuis M., van Stralen K.J., Ariceta G., Battelino N., Bjerre A., Jahnukainen T., Leroy V., Reusz G., Sandes A.R., Sinha M.D., Groothoff J.W., Combe C., Jager K.J., Verrina E. Schaefer F ESPN/ERA-EDTA Registry. Adult height in patients with advanced CKD requiring renal replacement therapy during childhood. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2014; 9: 92–99.
 
3.
Van Huis M., Bonthuis M., Sahpazova E., Mencarelli F., Spasojević B., Reusz G., Caldas-Afonso A., Bjerre A., Baiko S., Vondrak K., Molchanova E.A., Kolvek G., Zaikova N., Böhm M., Ariceta G., Jager K.J., Schaefer F., van Stralen K.J., Groothoff J.W. Considerable variations in growth hormone policy and prescription in pediatric end-stage renal disease across European countries – a report from the ESPN/ERA-EDTA registry. Nephrol. Dial. Tranplant. 2016; 31: 609–619.
 
4.
Guthrie L.G. Chronic interstitial nephritis in childhood. Lancet. 1897; 149: 585.
 
5.
Rees L. Growth hormone therapy in children with CKD after more than two decades of practice. Pediatr. Nephrol. 2016; 31: 1421–1435.
 
6.
Sieniawska M., Pańczyk-Tomaszewska M., Ziółkowska H., Jędrzejow-ski A., Leszczyńska B., Dyras P., Kałużyńska A., Makulska I., Pietrzyk J.A., Rubik J., Siteń G., Stachowski J., Szprynger K., Żurowska A., Roszkowska-Blaim M. Wyniki leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłości dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek. Pol. Merkuriusz Lek. 2001; 10: 263–266.
 
7.
Fine R.N., Martz K., Stablein D. What have 20 years of data from the North American pediatric renal transplant cooperative study taught us about growth following renal transplantation in infants, children, and adolescents with end-stage renal disease? Pediatr. Nephrol. 2010; 25: 739–746.
 
8.
Hartung E.A., Furth S.L. Growth in children on renal replacement therapy: a shrinking problem? Pediatr. Nephrol. 2013; 28: 1905–1908.
 
9.
Fischbach M., Terzic J., Menouer S., Dheu C., Seuge L., Zalosczic A. Daily on line haemodiafiltration promotes catch-up growth in children on chronic dialysis. Nephrol. Dial. Transpl. 2010; 25: 867–873.
 
10.
Goldstein S.L., Silverstein D.M., Leung J.C., Feig D.I., Soletsky B., Knight C., Warady B.A. Frequent hemodialysis with NxStageTM system in pediatric patients receiving maintenance hemodialysis. Pediatr. Nephrol. 2008; 23: 129–135.
 
11.
Warady B.A., Neu A.M., Schaefer F. Optimal Care of the Infant, Child, and Adolescent on Dialysis: 2014 Update. Am. J. Kidney Dis. 2014; 64: 128–142.
 
12.
Mekahli D., Ledermann S., Gullett A., Rees L. Evaluation of quality of life by young adult survivors of severe chronic kidney disease in infancy. Pediatr. Nephrol. 2014; 29: 1387–1393.
 
13.
Al-Uzri A., Matheson M., Gipson D.S., Mendley S.R., Hooper S.R., Yadin O., Rozansky D.J., Moxey-Mims M., Furth S.L., Warady B.A., Gerson A.C. The impact of short stature on health-related quality of life in children with chronic kidney disease. J. Pediatr. 2013; 163: 736–741.
 
14.
Furth S.L., Hwang W., Yang C., Neu A.M., Fivush B.A., Powe N.R. Growth failure, risk of hospitalization and death for children with end-stage renal disease. Pediatr. Nephrol. 2002; 17: 450–455.
 
15.
Wong C.S., Gipson D.S., Gillen D.L., Emerson S., Koepsell T., Sherrard D.J., Watkins S.L., Stehman-Breen C. Anthropometric measures and risk of death in children with end-stage renal disease. Am. J. Kidney Dis. 2000; 36: 811–819.
 
16.
Salević P., Radović P., Milić N., Bogdanović R., Paripović D., Paripović A., Golubović E., Milosević B., Mulić B., Peco-Antić A. Growth in children with chronic kidney disease: 13 years follow up study. J. Nephrol. 2014; 27: 537–544.
 
17.
Franke D., Winkel S., Gellermann J., Querfeld U., Pape L., Ehrich J.H., Haffner D., Pavičić L., Zivičnjak M. Growth and maturation improvement in children on renal replacement therapy over the past 20 years. Pediatr. Nephrol. 2013; 28: 2043–2051.
 
18.
U.S. Renal Data System USRDS 2012 annual data report: atlas of chronic kidney disease and end-stage renal disease in the United States. National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Washington DC. Available at: http://www.usrds.org/atlas12.a... [dostęp: styczeń 2017].
 
19.
http://pedpd.org/ [dostęp: styczeń 2017].
 
20.
Ziółkowska H., Roszkowska-Blaim M., Skrzypczyk P., Adamczuk D., Majcher A., Bałasz-Chmielewska I., Zachwieja K., Szczepańska M., Kału-żyńska A., Bednorz R., Zachwieja J., Siteń G., Grenda R., Pacanowska B., Kipigroch H., Borzęcka H., Zoch-Zwierz W., Pałuba E. Leczenie rekombi-nowanym ludzkim hormonem wzrostu niskorosłych dzieci z przewlekłą chorobą nerek w Polsce (1994–2008). Nowa Pediatria 2008; 2, 28–34.
 
21.
Pruthi R., Maxwell H., Casula A., Braddon F., Lewis M., O'Brien C., Stojanovic J., Tse Y., Inward C., Sinha M.D. Renal Registry 16th annual report: chapter 13 clinical, haematological and biochemical parameters in patients receiving renal replacement therapy in paediatric centres in the UK in 2012: national and centre-specific analyses. Nephron. Clin. Pract. 2013; 125: 259–273.
 
22.
Szczepańska M., Broll I., Dymon I., Szprynger K. Ocena wyników leczenia hormonem wzrostu z dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek – doświadczenia jednego ośrodka. Pol. Merk. Lek. 2008; supl.4: 46–50.
 
23.
Seikaly M.G., Salhab N., Gipson D., Yiu.V., Stablein D. Stature in children with chronic kidney disease: analysis of NAPRTCS database. Pediatr. Nephrol. 2006; 21: 793–799.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top